• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women s Secret.E011.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 11)

  2
  I still haven't heard from him.

  3
  Did you give him my note?

  4
  How many times is it already?

  5
  Stop coming. Please.

  6
  Did you really give him my note?

  7
  Mister!

  8
  But...

  9
  Miss!

  10
  There's someone I really need to meet.

  11
  Please leave.

  12
  - Come out. - Please.

  13
  Please give him my note. Please?

  14
  - Come out. - Please.

  15
  Excuse me. Wait a second.

  16
  Wait a second.

  17
  Wait. Sir. Wait.

  18
  Excuse me! Wait!

  19
  Excuse me!

  20
  Excuse me!

  21
  Wait. Excuse me!

  22
  Were these recorded?

  23
  Excuse me.

  24
  Who were those people that just left?

  25
  Who?

  26
  The people who just got into a car and left.

  27
  You're there already?

  28
  I'm on my way. I'll be there soon.

  29
  We need to rush. Mum's there already.

  30
  Okay.

  31
  Have a seat.

  32
  Ma'am. Your daughter said she'll be here soon.

  33
  I'm going to run to the bathroom.

  34
  Wait right here, okay?

  35
  Okay. I will.

  36
  If you go anywhere, you can't see your daughter,

  37
  so don't go anywhere. Wait right here, okay?

  38
  Yeonhui-dong, please.

  39
  Let's go.

  40
  Where did she go?

  41
  Did you see where the lady here went?

  42
  - No. Sorry. - Oh no.

  43
  Where did she go?

  44
  Where's Mum?

  45
  I ran to the bathroom really quickly,

  46
  but she disappeared.

  47
  What?

  48
  I told her not to go anywhere.

  49
  You left someone who isn't quite there alone?

  50
  I'm sorry.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women s Secret.E011.Thai.ssa