• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women s Secret.E012.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 12)

  2
  So why...

  3
  are you looking for your mother here?

  4
  Sorry?

  5
  From what I recall, I thought you said your mother...

  6
  is a missionary is Africa.

  7
  Yes, she is.

  8
  Then why are you looking for her here?

  9
  Well, that's because...

  10
  she suddenly...

  11
  came to Korea.

  12
  - She did? - Yes.

  13
  I spoke with my father,

  14
  and he said she came to Korea.

  15
  She must have come without calling in case she'd be a bother to me.

  16
  That's why I sent Mr Oh to bring her here.

  17
  She probably went to her hometown.

  18
  At this hour?

  19
  Daejeon isn't far.

  20
  He'll be there in no time.

  21
  She hasn't been here in a while.

  22
  I felt bad that she went there first.

  23
  That's why I had him go get her.

  24
  When...

  25
  Mr Oh brings her,

  26
  let's have dinner with her and Ma Eum.

  27
  I was sleeping so well.

  28
  She just had to wake me up, didn't she?

  29
  Ms Park, what's wrong?

  30
  She'll catch us.

  31
  You need to hide too.

  32
  Hurry. Hurry.

  33
  Ms Park,

  34
  it's okay.

  35
  It's okay. Let's go.

  36
  It's okay.

  37
  It's okay.

  38
  It's okay. Come on.

  39
  It's okay. Wait right here.

  40
  Here.

  41
  Ms Park.

  42
  Do you...

  43
  know this person?

  44
  No. I don't know her.

  45
  If you don't know her,

  46
  why are you so afraid?

  47
  No, I don't know her.

  48
  I don't know anything.

  49
  I don't know.

  50
  Did you remember?

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women s Secret.E012.Thai.ssa