• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women s Secret.E013.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (The following content may not be suitable for viewers under 15.)

  2
  (Viewer discretion is advised.)

  3
  Oh my gosh.

  4
  (Episode 13)

  5
  I'm sorry.

  6
  Hi.

  7
  Hello.

  8
  That is mine.

  9
  Is it? Here.

  10
  - Thank you. - Sure.

  11
  Ma Eum, it's time to go to kindergarten. Come.

  12
  Okay, Mummy.

  13
  Let's go.

  14
  Excuse me.

  15
  Who are you?

  16
  Ma Eum. Go inside. Now.

  17
  I've finally met her.

  18
  Ms Chae Seo Rin.

  19
  Hello.

  20
  - I am... - It can't be.

  21
  Is she Kang Ji Yoo?

  22
  I am Kang Ji Yoo.

  23
  Is it really Ji Yoo?

  24
  She's alive?

  25
  You're Ms Chae Seo Rin, right?

  26
  Chae Seo Rin?

  27
  Did she just call me Chae Seo Rin?

  28
  Did she not recognise me?

  29
  What... What is going on?

  30
  Hello, Ji Yoo.

  31
  Hello.

  32
  Have you met already?

  33
  This is Ms Kang Ji Yoo, the chairman's new caregiver...

  34
  and personal assistant.

  35
  She is the chairman's daughter-in-law,

  36
  Ms Chae Seo Rin.

  37
  I've wanted to meet you.

  38
  Come inside.

  39
  The chairman is waiting.

  40
  Okay.

  41
  Well, then.

  42
  Ji Yoo.

  43
  How could it be?

  44
  How is she alive?

  45
  Kang Woo.

  46
  He shouldn't see her.

  47
  - Have a seat. - Thank you.

  48
  You were so passionate. I guess it paid off.

  49
  - Congratulations. - Thank you.

  50
  I hope you'll work hard...

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women s Secret.E013.Thai.ssa