• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women s Secret.E014.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (The following content may not be suitable for viewers under 15.)

  2
  (Viewer discretion is advised.)

  3
  (Episode 14)

  4
  - Why are you doing this? - What are you up to?

  5
  Why did you come into our house?

  6
  You know me,

  7
  don't you?

  8
  You do know me,

  9
  don't you?

  10
  We know each other, don't we?

  11
  How do we know each other?

  12
  Would you please...

  13
  tell me?

  14
  I wanted to ask you that,

  15
  but I couldn't meet you.

  16
  The truth is...

  17
  I applied to be a nurse...

  18
  so that I could meet you.

  19
  I...

  20
  I...

  21
  lost my memory in an accident.

  22
  I can't remember anything.

  23
  But...

  24
  your driver.

  25
  He is in my memory.

  26
  I don't know...

  27
  why your driver...

  28
  is in my memory.

  29
  Please tell me...

  30
  what happened.

  31
  Please.

  32
  What did you hear that you're arguing with me?

  33
  I met Ms Han.

  34
  She has a lot of affection toward the traditional market.

  35
  Someone like her should get the development rights.

  36
  Why you punk!

  37
  Do you want to see your father collapse?

  38
  How dare you say that?

  39
  I don't know what you're thinking.

  40
  There are so many other businesses out there.

  41
  Why are you so obsessed with the market?

  42
  Don't you get it?

  43
  Your great grandparents and their great grandparents...

  44
  had nothing and worked at the market for someone else!

  45
  That was in the past.

  46
  It's time to let it go.

  47
  That isn't all.

  48
  I'm putting in the effort because it will be very profitable.

  49
  So it's about money.

  50
  What's more important than money to a businessman?

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women s Secret.E014.Thai.ssa