• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women s Secret.E015.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (The following content may not be suitable for viewers under 15.)

  2
  (Viewer discretion is advised.)

  3
  (Episode 15)

  4
  Ji Yoo.

  5
  Ji Yoo.

  6
  Ji Yoo.

  7
  I...

  8
  I've missed...

  9
  I've missed...

  10
  Ji Yoo.

  11
  Who...

  12
  is this man?

  13
  Why does he...

  14
  And why do I...

  15
  Kang Woo!

  16
  Hold on.

  17
  Excuse me.

  18
  Ji Yoo!

  19
  Ji Yoo. Ji Yoo.

  20
  Don't go, Ji Yoo.

  21
  Don't go.

  22
  Ms Chae. What is it?

  23
  Send her home.

  24
  Pardon?

  25
  Are you deaf?

  26
  Send her away right now!

  27
  Yes, Ma'am.

  28
  - That was close... - What are you doing?

  29
  Move him.

  30
  What's going on?

  31
  How did he...

  32
  know my name?

  33
  Why did he say my name...

  34
  so sadly?

  35
  Excuse me.

  36
  You need to tell me where you live so that I know where to go.

  37
  What do I say...

  38
  when he wakes up?

  39
  He's very drunk.

  40
  He was confused.

  41
  That's right. It was nothing.

  42
  He was drunk and got me confused with Ji Yoo.

  43
  That's right.

  44
  Yes.

  45
  He got me confused with Ji Yoo.

  46
  Just like at the wedding.

  47
  That's what happened. That's it.

  48
  She's so loud!

  49
  Ms Park. Sleep outside. Sleep outside!

  50
  I told you I'm a light sleeper. Why are you sleeping in here again?

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women s Secret.E015.Thai.ssa