• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E024.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Who was the person that found this club to begin with?

  2
  Who else?

  3
  Who could that be?

  4
  Ma'am.

  5
  Yes? Who is it?

  6
  Why are they so slow? They should open the door.

  7
  It's too hot.

  8
  Hyun Soo,

  9
  if you aren't going to quit, why don't you just transfer there?

  10
  Chief Ma keeps visiting us,

  11
  and the neighbours are talking.

  12
  Do you still...

  13
  love your husband?

  14
  Yes, I love him.

  15
  Do you think I can...

  16
  ever receive that kind of love?

  17
  How crazy.

  18
  Why did I confess my feeling to someone who loves her husband?

  19
  Are you crazy?

  20
  I deserve to be cursed at.

  21
  Come in.

  22
  Are you busy?

  23
  - Hello, Father. - Hi.

  24
  How is work? Is it going well?

  25
  Don't worry. I'm not idling around. I do my share.

  26
  That's a given.

  27
  So...

  28
  how is Sung Jin doing?

  29
  I think he's still upset.

  30
  You were too harsh on him.

  31
  How could you tell him to quit being your son?

  32
  They say your child is the only thing you can't control.

  33
  Yes, come in.

  34
  Gong Hyun Soo.

  35
  Hello, again. We've met before, right?

  36
  Hello, Chairman.

  37
  When did you guys meet?

  38
  I met her briefly with Manager Kang the other day.

  39
  I see.

  40
  Are you going to stand there? Sit down.

  41
  Yes, Sir.

  42
  So...

  43
  how's the design development going?

  44
  It's going well. She's a talented designer.

  45
  She won't disappoint you.

  46
  Can I look forward to the result?

  47
  Yes. I'll do my best.

  48
  By the way, why did you come in today?

  49
  I'm sorry, but is it okay if I work here at the company?

  50
  I see.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E024.Thai.ssa