• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E026.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  You're absurd.

  2
  Who do you think you are to be in here?

  3
  Who are you? Why did you...

  4
  Be quiet!

  5
  Don't try to use your wicked ways.

  6
  You won't get away with this.

  7
  What happened?

  8
  Mister...

  9
  Mother. What is it?

  10
  "Mother"?

  11
  That's right. I'm his mum.

  12
  Now, do you see why you were slapped?

  13
  No way. Did you slap her?

  14
  You must have expected this before you flirted with my son.

  15
  Mother!

  16
  Be quiet!

  17
  There are many women around. Why a single mum?

  18
  You should watch what you say.

  19
  She doesn't deserve any of this!

  20
  What?

  21
  Hold on.

  22
  I think there needs to be an explanation.

  23
  I don't know what you've heard,

  24
  but the chief and I aren't in a relationship.

  25
  You're not?

  26
  No. Never.

  27
  That's why I must get your apology.

  28
  What?

  29
  Are you crazy?

  30
  Stop it!

  31
  Get out of my way.

  32
  I won't.

  33
  Are you that into her already?

  34
  What a fool.

  35
  Mother!

  36
  Chief, please get out of the way.

  37
  Your mother will mistake us even more.

  38
  I hear you're trying to seduce my son.

  39
  Rumour's all over...

  40
  that a single mum is flirting with him. Am I still wrong?

  41
  Mother. Is this all about that false rumour?

  42
  I really hope it's a false rumour.

  43
  If it's true, I won't end this with a slap to her face.

  44
  If you have other motives, remember what happened today.

  45
  That won't ever happen.

  46
  I'll get your apology when you realise the truth.

  47
  What?

  48
  Hyun Soo!

  49
  Where do you think you're going?

  50
  Let go of me.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E026.Thai.ssa