• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women s Secret.E018.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (The following content may not be suitable for viewers under 15.)

  2
  (Viewer discretion is advised.)

  3
  (Episode 18)

  4
  May I have some water?

  5
  Some water...

  6
  Ji Yoo.

  7
  Ji Yoo.

  8
  How...

  9
  How are you...

  10
  How are you here?

  11
  Ji Yoo. Ji Yoo.

  12
  It is you.

  13
  Ji Yoo.

  14
  I wasn't mistaken.

  15
  It wasn't a dream.

  16
  You were alive.

  17
  It really...

  18
  is you.

  19
  Don't move.

  20
  Don't move.

  21
  - Excuse me. - Please!

  22
  Please.

  23
  Please, I beg you.

  24
  Don't...

  25
  Don't disappear again.

  26
  Please.

  27
  Excuse me. Excuse me.

  28
  What?

  29
  Mr Yoo and the nurse ran out together.

  30
  Are you all right?

  31
  Yes, I'm fine.

  32
  You may go.

  33
  What do I do? They...

  34
  They...

  35
  What now?

  36
  What do I do now?

  37
  - Ji Yoo. Ji Yoo. - No.

  38
  - Ji Yoo. - No.

  39
  It's me.

  40
  Why are you running away?

  41
  - Excuse me. - Ji Yoo. Ji Yoo.

  42
  Look at me.

  43
  Look at me.

  44
  It's me, Kang Woo. Look at me.

  45
  What's wrong with you?

  46
  Ji Yoo.

  47
  Look at me. Please.

  48
  It really is you.

  49
  It really is Kang Ji Yoo.

  50
  You're alive.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women s Secret.E018.Thai.ssa