• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Here Comes Love

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Here Comes Love.E023.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 23)

  2
  (Geum Bang Seok)

  3
  Where have I...

  4
  seen this face before?

  5
  (Geum Bang Seok)

  6
  What do you think you're doing here?

  7
  I asked you a question.

  8
  I brought you some coffee.

  9
  What?

  10
  I had something to ask you too.

  11
  And what's that?

  12
  Was...

  13
  your previous name...

  14
  Geum Bang Seok?

  15
  Was it?

  16
  Mr Geum Bang Seok.

  17
  Geum Bang Seok.

  18
  Lee Hae In!

  19
  Kim...

  20
  Sang...

  21
  Ho.

  22
  Repeat after me.

  23
  Kim...

  24
  Sang...

  25
  Ho.

  26
  Sir, I wasn't...

  27
  Are you deaf?

  28
  Kim...

  29
  Sang...

  30
  Ho.

  31
  Kim...

  32
  Sang Ho.

  33
  That's right.

  34
  That's my name.

  35
  Just like yours is Lee Hae In.

  36
  Is there anything more you want to ask?

  37
  Tell me if you do.

  38
  I'm sorry,

  39
  Sir.

  40
  Exactly.

  41
  An apology was in order.

  42
  You should be very sorry.

  43
  There's only been one time when I've been this angry before.

  44
  Do you know what bugs me though?

  45
  It's the fact that you remind me of the woman I know.

  46
  You're both...

  47
  like annoying leeches.

  48
  You hear me?

  49
  What's going on?

  50
  I was teaching this arrogant new recruit a lesson.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Here Comes Love.E023.Thai.ssa