• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • X-Men- Apocalypse (2016) ปล.ลงซับอิงค์ไว้นะครับเผื่อใครสนใจ

  ความสำเร็จ 3.40% [ [EN] X-Men- Apocalypse (2016) เอ็กซ์เม็น อะพอคคาลิปส์ .Thai.ssa ] by : teenzaa24
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  ,"X-Men: Apocalypse (2016)" - (Runtime 02:23:35)
  X-Men : Apocalypse (2016)
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:29:43 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  2
  ,Mutants, born with extraordinary abilities.
  เด็กที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่เหนือกว่าคนธรรมดา
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:52 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  3
  ,And yet still,\Nthey are children
  และยังคงอยู่ \N พวกเขายังเป็นเด็ก
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  4
  ,stumbling in the dark,\Nsearching for guidance.
  ที่ตกอยู่ในความมืด \N เสาะหาผู้ที่จะนำทาง
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  5
  ,A gift, can often be a curse.
  บ่อยครั้งที่ของขวัญคือคำสาป
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  6
  ,Give someone wings and they may\Nfly too close to the sun.
  ให้ปีกแก่ใครสักคน และให้เพวกขาสามารถบิน \N ไปใกล้กับดวงอาทิตย์ได้
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  7
  ,Give them the power of prophecy,
  ให้พลังแห่งการทำนายแก่พวกเขา
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  8
  ,and they may live\Nin fear of the future.
  และพวกเขาจะได้อยู่ด้วยความกลัวในอนาคต
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  9
  ,Give them the greatest gifts of all,
  ให้ของขวัญที่ดีที่สุดทั้งหมดแก่พวกเขา
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  10
  ,powers beyond imagination,
  พลังที่เกินกว่าจะจินตนาการได้
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  11
  ,and they may think they are\Nmeant to rule the world.
  และพวกเขาอาจจะคิดว่า พวกเขาคือผู้ปกครองโลก
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  12
  ,- En Sabah Nur.\N- En Sabah Nur.

  13
  ,- En Sabah Nur.\N- En Sabah Nur.

  14
  ,- En Sabah Nur.\N- En Sabah Nur.

  15
  ,Now you will rule for eternity, my lord.
  ตอนนี้ท่านจะอยู่เป็นนิรันดร์ นายท่าน
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  16
  ,Sleep.
  จงหลับ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 15:49:53 แปลโดย : nnnut_kj
  0.00 คะแนน

  17
  ,Let the transference begin.
  ปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงเริ่มได้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:14:05 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  18
  ,Watch out!
  ระวัง
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  19
  ,DEATH TO THE FALSE GOD!
  ความตายที่เกิดจากความผิดพลาด
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  20
  ,The pyramid!\NThe pyramid is collapsing!
  ปีระมิด ปีระมิดกำลังจะถล่ม
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  21
  ,- Run.\N- Run, quickly.
  วิ่ง วิ่ง เร็ว
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  22
  ,Protect him!
  ปกป้องเขา!
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  23
  ,As everyone knows, the existence\Nof mutants was first discovered
  อย่างที่ทุกคนรู้ พวกกลายพันธุ์ ถูกค้นพบครั้งแรกช่วงการลงนาม
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  24
  ,during the Paris Peace Accords\Nafter the Vietnam war in 1973.
  ข้อตกลงสันติภาพปารีส หลังสิ้นสุดสงครามเวียดนามในปี 1973
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  25
  ,6 days later, we all watched\Nas one of those mutants...
  6 วันหลังจากนั้น หนึ่งในพวกของเรา
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  26
  ,Erik Lehnsherr, attacked the president\Nand the cabinet
  อิริค เลนแชร์ ได้เข้าโจมตีประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  27
  ,on the lawn of the White House.
  บริเวณสนามหญ้าของธรรมเนียบขาว
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 08:13:16 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  28
  ,Their lives were saved by\Na young mutant, who stopped him.
  แต่เพราะมีหนุ่มน้อยกลายพันธุ์ที่หยุดเค้าไว้ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นรอด
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 16:33:46 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  29
  ,Now, Lehnsherr escaped and became\Nthe world's most wanted fugitive.
  ตอนนี้ เลนแชร์ได้หนีไปแล้วและกลายเป็นผู้ร้ายที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 16:33:50 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  30
  ,And as for her,\Nshe disappeared as well.
  และสำหรับเธอ เธอก็หายไปเช่นกัน
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 16:33:50 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  31
  ,But, she has become\Nthe symbol of a new age.
  แต่ เธอคนนี้ได้กลายเป็นสัญญาลักษณ์ของคนยุคใหม่
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 16:33:50 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  32
  ,The face of a world\Nthat will never...
  โชมใหม่ของโลก ที่จะไม่มีวันเหมือนเดิม
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 16:33:50 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  33
  ,- ...be the same again.\N- You winking at my girl?
  เธอขยิบตาให้เด็กของฉันหรอ?
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 16:33:50 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  34
  ,Yes, the world is panicked.
  ใช่ ทั้งโลกวิตก
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 16:33:50 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  35
  ,- Your girl.\N- ... and there is still some prejudice.
  เด็กของนาย และนี่ก็ยังจะกังขาอยู่
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:42:39 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  36
  ,- I guess you do look old enough\N- But today,
  ฉันคิดว่าคุณดูแก่แล้วนะ แต่ไม่ใช่วันนี้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:42:41 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  37
  ,- to be her father.\N- mutants are found in all walks of life.
  แก่จนจะเป็นพ่อของเธอได้แล้ว พวกกลายพันธุ์ถูกพบเจอได้ทุกหนทุกแห่ง
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:42:41 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  38
  ,Excuse me, gentlemen, is there\Nsomething that you would like
  ขอโทษนะครับ คุณผ้ชาย มีอะไรที่คุณต้องการที่อยากจะแชร์
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:42:41 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  39
  ,to be sharing with\Nthe rest of the class?
  กับทุกคนในห้องนี้มั้ย?
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:42:41 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  40
  ,Can I please go to the bathroom.
  ผมขอไปห้องน้ำได้มั้ยครับ?
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:42:41 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  41
  ,I think there's something\Nseriously wrong with my eyes.
  ผมคิกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในตาของผมครับ
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  42
  ,Fine, Scott, and afterwards,\Nwhy don't you stop by
  โอเค สก็อต แล้วหลังจากนั้น เธอควรที่จะแวะที่ห้อง ผ.อ.
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  43
  ,the principalโs office and explain to him\Nthat you're disrupting the class again.
  แล้วอธิบายกับเขาด้วยนะว่าทำไม เธอถึงขัดขวางการเรียนในวันนี้อีกแล้ว
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  44
  ,I trust you know the way.
  ฉันมั่นใจว่าเธอรู้ว่ามันอยู่ไหน
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  45
  ,- Yeah, I do.\N- Okay.
  ครับ ผมรู้ โอเค
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  46
  ,Oh.\NHang on. Hang on.
  โอ้ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  47
  ,Hey.
  เฮ้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  48
  ,Now, I know most of you were what?\NAround 7 years old at that time.
  ตอนนั้น ฉันว่าพวกเธอน่าจะอายุประมาณ 7 ขวบนะ
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  49
  ,Summers!
  ฤดูร้อน!
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  50
  ,I know you're in here.
  ฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้น
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , 18:50:42 แปลโดย : Jiraporn-Pauline
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: [EN] X-Men- Apocalypse (2016) เอ็กซ์เม็น อะพอคคาลิปส์ .Thai.ssa