• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Cinderella and Four Knights

  ความสำเร็จ 2.33% [ Cinderella.and.Four Knights.E05.160826.Ssa ] by : RiRi
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever
  ซับไตเติ้ล โดย ดราม่าฟีเว่อร์
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:24 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  2
  What are you doing?
  นายจะทำอะไร?
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  3
  I'm going to try and steal your fianc้e.
  ฉันกำลังจะขโมยคู่หมั้นนายไง
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  4
  Stop it!
  หยุดเลย
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  5
  Eun Ha Won!
  อึนฮาวอน
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  6
  Happy birthday!
  happy birthday!
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  7
  Birthday?
  วันเกิด?
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  8
  Surprise!
  เซอร์ไพร้ท์
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  9
  Happy birthday, Ms. Ha Won.
  สุขสันต์วันเกิด,คุณฮาวอน
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  10
  Oh. Then, you two...
  นี่ เธอสองคน
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  11
  Yeah!
  ใช่
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  12
  It was a hidden-camera prank, for your\Nbirthday.
  นี่มีกล้องหลอกแอบถ่าย, ในงานวันเกิดหรอ
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  13
  Oh!
  โอ้
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  14
  Oh, I told you to take it easy with your\Nacting!
  นี่ ฉันบอกนายแล้วว่าให้แสดงออกน้อยๆ หน่อย
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  15
  Don't you see you surprised her?
  ไม่เห็นวิธีที่นายเซอร์ไพร์ทยัยนี่หรอไง
  เมื่อ 20 กันยายน 2559 , 05:03:39 แปลโดย : summerjene
  0.00 คะแนน

  16
  I was being completely genuine.

  17
  Sure. You were completely genuine about\Nsurprising her, right?

  18
  Surprise!

  19
  All right, let's eat!

  20
  Yoon Sung told me that Eun Ha Won really\Nknows how to eat!

  21
  Let's go!

  22
  Mister did the cooking

  23
  and the elaborate decorations were done\Nby Mr. Famous Singer, right?

  24
  How did you like my present?

  25
  - What present?\N- The cosmetics I left on your desk!

  26
  Who left this here?

  27
  [Cre8 Skin Salmon Oil Cream]

  28
  Hey, hey! Throw that kind of stuff out!

  29
  I can use a sample like this for three\Nwhole days!

  30
  [Purchase the Salmon Oil Cream Gift\NSet]

  31
  Eun Ha Won.

  32
  You're the one who gave that to me?

  33
  You can save your praise for me.

  34
  I don't need cosmetics, though.

  35
  Is there anything that you actually need?

  36
  Yeah. A school uniform.

  37
  I'm graduating next month!

  38
  There you go again about that school\Nuniform.

  39
  You don't have a gift for her?

  40
  If you didn't prepare one, you can give\Nit to me now!

  41
  Ta-da!

  42
  All right. One, two, three!

  43
  There we go.

  44
  I'll just consider this your present.

  45
  What did you just do?

  46
  Isn't it obvious? She took a selfie, duh.

  47
  You just violated my rights by taking my\Nphoto without permission!

  48
  It's nice to get a photo of you all\Neating together for the first time!

  49
  Well, then. Shall I give you all a\Nsurprise of my own?

  50
  It's not my birthday today!

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: Cinderella.and.Four Knights.E05.160826.Ssa