• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Cinderella and Four Knights

  ความสำเร็จ 4.67% [ Cinderella.and.Four Knights.E06.160827.Ssa ] by : RiRi
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever
  แปลซับโดย DramaFever
  เมื่อ 1 กันยายน 2559 , 13:36:45 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  2
  The guys... will come, right?
  พวกผู้ชาย..จะมาใช่ไหมคะ?
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  3
  Oh, hi!
  อ้าววว สวัสดีจ้าา
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  4
  You're here, ma'am?
  คุณมาแล้วหรอครับ คุณผู้หญิง
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  5
  Sheesh, you're so uptight! You're no fun!
  นายนี่มันเคร่งขรีม ไม่ตลกเลยนะ
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  6
  This secretary is always the same.
  คุณเลขานี่เหมือนเดิมตลอดเวเลยนะ
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  7
  - Please head inside.\N- Sure.
  เชิญเข้าด้านในเลยครับ \ จ้า
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  8
  And who are you?
  แล้วนี่ใครละจ๊ะ
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  9
  Oh, hello. My name is Eun Ha Won.
  โอ๊ะ สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ อึน ฮา วอนค่ะ
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  10
  Oh, so it's you! Hyun Min's fianc้e!
  อ๋อ ถ้าอย่างนั้น เธอก็คือ คู่หมั้นของฮยุนมินน่ะสิ!
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  11
  I see.
  อย่างนี้นี่เอง
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  12
  But, what about my Seo Woo?
  ว่าแต่ ซอวูของฉันล่ะ?
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  13
  Could I go there, too, if I follow\Nthe constellations in the night sky?

  14
  No matter how desperately I want an\Nanswer

  15
  the stars have no answer for me.
  ดวงดาวไม่มีคำตอบให้ฉันหรอก
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  16
  Since it's not my place, I won't tell\Nyou to make amends with your mom

  17
  and go observe the anniversary of your\Nfather's death.

  18
  But I will say this one thing.
  แต่ฉันอยากจะบอกอะไรนายอย่าง
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  19
  Your father must be so lonely.
  พ่อของนายจะต้องเหงามากๆแน่เลย
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  20
  You do want to see him, don't you?
  นายเองก็อยากเจอเขา ไม่ใช่หรอ?
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  21
  But still, he was the man your mom loved,\Nafter all.
  แต่อย่างน้อย เขาก็คือคนที่แม่ของนายรัก ตลอดมา
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  22
  Your dad, I mean.
  ฉันหมายถึงพ่อของนายน่ะ
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  23
  Go and visit your father.
  ไปหาพ่อของนายเถอะนะ
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  24
  If I ever see you again, I'll tell\Nyou all of my stories

  25
  I'll follow the stars, and reach you.

  26
  You want to sing this song for your dad,\Nright?
  นายอยากจะร้องเพลงนี้ให้กับพ่อใช่ไหมล่ะ?
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  27
  If you want to see him, go and tell him\Nthat in person.
  ถ้านายเองอยากจะเจอพ่อ ไปและบอกพ่อของนาย ด้วยตัวเองสิ
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:03:35 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  28
  Please watch over me.

  29
  That was good

  30
  but why are you acting like that, after\Nyou wrote these amazing lyrics?

  31
  [If I Ever See You Again; Sub-title:\NFather]

  32
  All right. Get some control over your\Nemotions and try it again.

  33
  You want to sing this song for your\Ndad, right?

  34
  If you want to see him, go and tell\Nhim that in person.

  35
  Hey, where are you going?

  36
  To go see someone that I want to see.

  37
  Oh, Older Sister-in-Law!

  38
  Wow, how did you age so much in just a year?

  39
  Look at all these wrinkles around your eyes!

  40
  And it looks like you became more of a\Nchatterbox since last year.

  41
  Looks like you and Hyun Min are the same\Nas ever.

  42
  Mom! Don't go!
  แม่ครับ อย่าไป!!
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  43
  You stay here.
  แกอยู่ที่นี่
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  44
  Stay here, and protect your place.
  อยู่ที่นี่ ปกป้องตำแหน่งของเธอ
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  45
  Mom! Don't go!
  แม่ครับ อย่าไป!!
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  46
  Mom! Mom!
  แม่ครับ แม่!!
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  47
  Mom!
  แม่!!
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  48
  Mom! Don't go! Mom! Mom!
  แม่ครับ อย่าไป!! แม่!! แม่!!
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  49
  Mom...
  แม่..
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  50
  Don't go, Mom. Mom...
  แม่ครับ อย่าไป!!
  เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 , 20:06:27 แปลโดย : hachikochan
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: Cinderella.and.Four Knights.E06.160827.Ssa