• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo

  ความสำเร็จ 54.75% [ C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E01.160829.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa ] by : 지연
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever
  .
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:49 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  แปลซับไทยโดย DramaFever
  เมื่อ 1 กันยายน 2559 , 23:38:41 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}[This drama has taken\Na creative license to history.]{\i}
  {\i1}[ละครเรื่องนี้สร้างขึ้น\Nโดยได้รับอนุญาตในทางประวัติศาสตร์แล้ว]
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  {\i1}[ละครเรื่องนี้สร้างขึ้น\Nโดยได้รับอนุญาตในทางประวัติศาสตร์แล้ว]{\i}
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 15:45:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  3
  {\i1}[Episode 1]{\i}
  {\i1}[ตอนที่ 1]
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ตอนที่ 1
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  {\i1}[ตอนที่ 1]{\i}
  เมื่อ 1 กันยายน 2559 , 23:38:41 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  4
  Mister.
  คุณลุงคะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  คุณลุง
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ลุงคะ
  เมื่อ 1 กันยายน 2559 , 23:38:41 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  5
  Have you ever wanted to sleep\Nfor a hundred or a thousand years?
  ลุงเคยอยากหลับไปสักร้อยหรือพันปีมั้ยคะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  คุณลุงเคยคิดจะหลับไปซักร้อยปีพันปีมั้ยคะ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  เคยคิดอยากจะหลับไปร้อยปีหรือพันปีมั๊ย
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  6
  Everything keeps going wrong
  ทุกอย่างมักจะผิดพลาดเสมอ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ทุกเรื่องมันดูจะแย่ลงไปเรื่อยๆ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ทำไมทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมด
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  7
  and you don't see any\Nhope of it getting better.
  และลุงก็มองไม่เห็นความหวังใดๆว่าเรื่องจะดีขึ้น
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  แล้วคุณลุงก็มองไม่เห็นเลยว่ามันจะดีขึ้น
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  หมดหนทางหวังใดๆแล้วล่ะมั้ง
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  8
  You tell yourself,\N"I'm sure things will get better."
  ลุงบอกตัวเอง\N"ฉันแน่ใจว่าเรื่องต่างๆจะดีขึ้น"
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  บอกตัวเองว่ามันจะดีขึ้น
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  หมั่นบอกตัวเองตลอดว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นน่า
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  9
  Then another thing goes wrong.
  แต่แล้วอีกเรื่องก็ผิดพลาดอีก
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  แต่แล้วก็มีเรื่องมาทำให้แย่ลงไปอีก
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  แล้วก็ยังผิดพลาดอยู่ดี
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  10
  I would just prefer...
  หนูแค่อยาก...
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  หนูแค่อยากจะ...
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  หนูก็แค่อยาก...
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  11
  to fall asleep and never wake up again.
  หลับไปและไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีก
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  หลับไป แล้วไม่ต้องตื่นมาอีกเลย
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  หลับแล้วไม่ตื่นอีกเลย
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  12
  I want to forget everything.
  หนูอยากลืมทุกอย่าง
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  หนูอยากลืมทุกอย่างไปให้หมด
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  อยากลืืมมันให้หมด
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  13
  But it's not working.
  แต่ก็ไม่สำเร็จ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  แต่มันก็ทำไม่ได้
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  แต่ก็ทำไม่ได้น่ะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  14
  That jerk who left me\Nwith a pile of debt.
  ไอ้สารเลวนั่นทิ้งหนูไป\Nพร้อมกับหนี้ท่วมหัว
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ไอ้บ้านั่นมันทิ้งหนู \ พร้อมกับหนี้ท่วมหัว
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ไอ้เลวนั่นมันทิ้งหนู\Nพร้อมกับหนี้กองโต
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  15
  That wench who fooled me\Nand ran off with him.
  นังสารเลวคนนั้นก็หลอกหนู\Nและหนีไปกับมัน
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 13:48:53 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ยายบ้านั่นก็ยังมาหลอกหนู \ แล้วไปกับมันอีก
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  นังนั่นยังมาหลอกหนูแถมหนีไปกับมันอีก
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  16
  Gosh...
  เฮ้อ เชอะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  โธ่เว้ยยยย
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ปัดโธ่
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  17
  I should never have trusted anyone.
  หนูไม่ควรจะเชื่อใจใคร
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  หนุไม่ควรจะเชื่อใจใครเลย
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  หนูไม่น่าเชื่อใครง่ายๆเลย
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  18
  Mister, you know what?
  ลุงคะ รู้อะไรมั้ย
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  คุณลุง รู้อะไรมัย
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ลุงรู้อะไรมั๊ย
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  19
  I thought that if I didn't change
  หนูคิดว่าถ้าหนูไม่เปลี่ยน
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  หนูมักคิดเสมอว่าตัวเองยังเหมือนเดิม
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  20
  the people I trusted and liked\Nwouldn't change either.
  คนที่ไว้ใจและชอบ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  คนที่หนูชอบและไว้ใจก็คงไม่มีวันเปลี่ยนเหมือนกัน
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  คนที่ชอบและไว้ใจจะไม่มีวันเปลี่ยน
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  21
  I was wrong, though.
  แต่ยังไงหนูก็ผิด
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  แต่หนูคิดผิด
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  แต่หนูก็คิดผิด
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  22
  How did my life end up this way?
  หนูจะจบชีวิตตัวเองยังไงดีคะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ทำไมชีวิตหนูต้องมาลงเอยแบบนี้ด้วย
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ทำไมชีวิตของหนูต้องเป็นแบบนี้ด้วย
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  23
  Your life can't change\Njust because you want it to.
  ชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไม่ได้\Nแค่เพราะเธออยากเปลี่ยน
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ \ แค่เพราะว่าเธออยากเปลี่ยนหรอกนะ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ชีวิตของเราน่ะไม่ใช่จะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอกนะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  24
  Maybe if you died and\Ncame back to life again.
  บางทีถ้าเธอตายและกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  บางทีถ้าเธอตายไป \ แล้วเกิดใหม่อีกครั้ง
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  เห็นทีต้องไปตายแล้วไปเกิดใหม่ซะสิ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  25
  What?
  อะไรนะคะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  คะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  26
  Oh no.
  โอ๊ะ ไม่นะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  โอ้ ไม่
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ไม่นะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  27
  Hey, Mister!
  นี่ ลุง
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  นี่ คุณลุง
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ลุงคะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  28
  No.
  ไม่นะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  โอ้ย ไม่
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ตายล่ะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:00:31 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  29
  No, no. I'm sure someone else saw.
  ไม่ ไม่ ฉันว่าคนอื่นต้องเห็นชัวร์
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ไม่ ไม่ คนอื่นต้องเห็นสิ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ไม่ๆๆ เดี๋ยวคนอื่นก็เห็นน่า
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  30
  By the time I go in there,\Nsomeone else will have saved him.
  ก่อนที่ฉันจะไปถึง\Nคนอื่นต้องช่วยเขาแล้ว
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ก่อนฉันจะไปถึงนั่น \ คนอื่นคงจะช่วยได้แล้วล่ะ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  เดี๋ยวก็มีคนอ่ืนไปช่วยเขาน่า
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 20:58:55 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  31
  Ha Jin, you don't need to.\NNo, you don't.
  เฮจิน เธอไม่ต้องช่วยหรอก\Nไม่ ไม่ต้อง
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  เฮจิน ไม่ต้องช่วยหรอก \ ไม่ ไม่ต้อง
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  เฮจินเอ๊ยไม่ต้องช่วยหรอก อย่านะๆ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:13:59 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  32
  Even if you don't, someone else will...
  ถึงเธอไม่ช่วย คนอื่นก็...
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ถึงเธอไม่ช่วย \ คนอื่นก็ต้อง...
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ถึงเธอไม่ช่วย เดี๋ยวคนอื่นก็...
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:13:59 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  33
  Gosh! Why is it me again!
  โธ่เว้ย ทำไมเป็นฉันอีกแล้ว
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  บ้าเอ๊ย...ทำไมต้องเป็นฉันอีกแล้วเนี่ย
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ปัดโธ่เว้ย ทำไมต้องฉันตลอดวะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:13:59 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  34
  Eun Yool!
  อึนยอล
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  อึนยุลน่ะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:13:59 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  35
  Honey, it's our Eun Yool!
  ที่รัก นั่นอึนยอลนี่คะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ที่รัก นั่นอึนยอลของเรา
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  ที่รัก นั่นอึนยุลนี่
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:13:59 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  36
  Eun Yool, Eun Yool!
  อึนยอล อึนยอล
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  อึนยุล อึนยุล
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:13:59 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  37
  Eun Yool, wait!
  อึนยอล รอเดี๋ยวนะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  อึนยอล รอแปปนะ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  อึนยุล รอเดี๋ยวนะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:13:59 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  38
  Eun Yool!
  อึนยอล
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  อึนยุล
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 21:13:59 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  39
  - Grab my hand.\N- Okay.
  -จับมือผมไว้\N-ค่ะ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  จับมือผม \ ค่ะ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  - จับมือผมนะ\N-ค่ะ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  40
  Grab on to me. Hold on.
  จับมือผม จับสิ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  จับมือผม จับไว้
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  จับมือสิ จับสิ
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  41
  {\i1}How could you do this to me?{\i}
  {\i1}เธอทำกับฉันได้ยังไง
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  เธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไง
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  {\i1}แกทำอย่างนี้กับฉันได้ไง{\i}
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  42
  {\i1}Are you crazy?{\i}
  {\i1}จะบ้าเหรอ
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  {\i1}จะบ้าเรอะ{\i}
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  43
  {\i1}[Goryeo, Songak (Kaesong)]{\i}
  {\i1}โครยอ ซองอัค (แคซอง)]
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  โครยอ ซงอัค
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  {\i1}[โครยอ ซงอัค (แคซอง)]{\i}
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  44
  It's the wolf dog! The wolf!
  หมาป่า หมาป่า
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  นั่นมันหมาป่า หมาป่า
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  มันคือหมาป่า หมาป่า
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  45
  The wolf dog.
  หมาป่า
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  เจ้าหมาป่า
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  46
  {\i1}[4th Prince Wang So]{\i}
  {\i1}[วังโซ องค์ชายที่ 4]
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  องค์ชาย 4 วังโซ
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  {\i1}[องค์ชาย 4 - วังโซ]{\i}
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  47
  - Hurry, let's go!\N- Okay, I'm coming.
  -รีบมาสิ\N-มาแล้ว ข้ามาแล้ว
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  เร็วเข้า ไปเร็ว \ มาแล้ว ข้ามาแล้ว
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  - เร็วเข้าสิ\N- มาแล้ว ข้ามาแล้ว
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  48
  {\i1}[10th Prince Wang Eun]{\i}
  {\i1}[วังอึน องค์ชายที่ 10]
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  องค์ชาย 10 วังอึน
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  {\i1}[องค์ชาย 10 - วังอึน]{\i}
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  49
  {\i1}[14th Prince Wang Jung]{\i}
  {\i1}[วังจอง องค์ชายที่ 14]
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  วังจอง องค์ชาย 14
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  {\i1}[องค์ชาย 14 - วังจอง]{\i}
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  50
  Jung.
  จอง
  เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 , 14:19:37 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  จองงงง
  เมื่อ 7 กันยายน 2559 , 18:46:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน
  จองจ๋า
  เมื่อ 2 กันยายน 2559 , 22:31:08 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E01.160829.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa