• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Love in the Moonlight 구르미 그린 달빛 Gooreumi Geurin Dalbit

  ความสำเร็จ 55.04% [ C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.E01.160822.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version].Thai.ssa ] by : 지연
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}Timing and Subtitles brought by The Moonlight Lovers @ Viki {\i}
  .
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:43 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}Joseon Love Life Which We Were Unaware Of by Sage Hong Sam Nom.{\i}
  {\i1}ชีวิตรักซ่อนเร้นแห่งโชซอน โดยปราชญ์ฮงซัมนม
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:46 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  3
  The reason why I...came looking for you is...
  ที่ข้ามา...หาท่านเพราะ...
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:46 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  4
  Well, it's not about me. Recently, a really close friend of mine
  คือ ไม่ใช่เรื่องของข้าหรอก เป็นเรื่องของเพื่อนสนิท
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:46 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  5
  has been acting oddly and making me worried.
  ที่ทำตัวแปลกมากจนข้าเป็นห่วง
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:46 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  6
  By "acting oddly", you mean...?
  ที่ว่า "ทำตัวแปลก" แปลกยังไง
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:46 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  7
  Walking in a daze and banging his head into a wall.
  เดินใจลอยและเอาหัวโขกกำแพง
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:46 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  8
  Drinking alcohol which he usually doesn't.
  ดื่มเหล้าทั้งที่ไม่เคยดื่ม
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:46 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  9
  Getting into a fist fight he's never done before.
  สู้รบต่อยตี ทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อน
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:36:46 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  10
  And does he get angry when he hears any mention of a particular woman?
  แล้วก็โกรธเมื่อได้ยินใครพูดถึงผู้หญิงคนนั้น
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:40:25 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  11
  That's right!
  ใช่แล้ว
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:41:04 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  12
  Whatever you do is not going to work anyway! It's an unrequited love!
  ไม่ว่าจะคิดทำอะไรก็ดูไม่เข้าท่า\Nนั่นคือรักข้างเดียว
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:41:04 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  13
  He must be really upset by the friends who are trying to stop him right?
  เขาคงจะเคืองที่เพื่อนพยายามหยุดเขา ใช่ไหม
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:41:55 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  14
  No, how do you know about that?
  ท่านรู้ได้ยังไงกัน
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:44:53 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  15
  I knew there's no better expert of love affairs than you.
  ข้ารู้ ไม่มีใครเป็นเลิศเรื่องความรักนอกจากท่าน
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:44:53 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  16
  You truly are what you are reputed to be!
  ท่านเป็นตัวจริงสมคำร่ำลือ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:44:53 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  17
  I...seriously...don't feel like I am living at all, because of that wo-
  ข้า...รู้สึกเหมือนจะอยู่ไม่ได้เพราะผู้หญิง...
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:44:53 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  18
  ...because of that woman.
  ...เพราะผู้หญิงคนนั้น
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:44:53 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  19
  It's ok. It's understandable.
  ไม่เป็นไร เป็นเรื่องเข้าใจได้
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:50:21 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  20
  No man was hanged to death from confessing love.
  ไม่มีผู้ชายคนไหนตายเพราะสารภาพรัก
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:50:21 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  21
  So...
  ฉะนั้น...
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:50:21 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  22
  pluck up your courage!
  จงรวบรวมความกล้า
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:50:21 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  23
  Are you going for a stroll?
  จะไปเดินเล่นหรือขอรับ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:50:21 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  24
  ? {\i1} Come on, Darling.{\i} ?
  ~{\i1}มาเถอะ ที่รัก{\i}~
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:06:41 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  25
  Are you alright?
  ไม่เป็นไรใช่ไหม
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:51:08 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  26
  Be careful and come back safely!
  ระวังตัวและกลับมาโดยสวัสดิภาพนะขอรับ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:51:08 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  27
  This lady who doesn't give you a single glance has a heart of steel.
  ผู้หญิงคนนี้ไม่แม้แต่จะชายตามอง นางช่างใจแข็งดั่งเหล็ก
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:53:19 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  28
  Steel?
  เหล็กเหรอ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:53:19 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  29
  I mean it will be {\i1}that{\i} hard to get through to her heart.
  ข้าหมายถึง การจะเข้าไปในใจนางคงยากมาก
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:53:19 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  30
  If that's the case, what should I do?
  ถ้าเป็นเช่นนั้น ข้าจะทำยังไงดี
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:53:19 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  31
  Don't do anything for just ten days.
  ไม่ต้องทำอะไรสักสิบวัน
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:55:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  32
  No wait, what if she forgets me forever like that?
  ไม่นะ ถ้านางลืมข้าไปจากใจเลยล่ะ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:55:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  33
  There is no woman who won't be curious when a man who has always been around her disappears.
  ไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่สงสัย เมื่อผู้ชายที่เคยวนเวียนอยู่ใกล้ๆหายไปหรอกนะ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:55:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  34
  Then, on the tenth day...
  จากนั้น ในวันที่สิบ...
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:57:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  35
  Miss, are you hurt anywhere?
  นายหญิง เจ็บตรงไหนหรือเปล่าขอรับ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:57:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  36
  What were you doing!
  เจ้าทำอะไรน่ะ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:57:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  37
  Are you alright?
  ไม่เป็นอะไรใช่ไหม
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:57:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  38
  Yes, I'm alright.
  ข้าไม่เป็นไร
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:57:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  39
  Don't do things like this again.
  อย่าทำเช่นนั้นอีก
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:57:18 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  40
  No! I will block all these in the future.
  ไม่ ต่อไปข้าก็จะทำแบบนี้
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:59:49 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  41
  It doesn't matter whether it's a falling branch, a stone flying towards you,
  จะขวางทุกอย่างที่พุ่งเข้าหาท่าน ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ ก้อนหิน
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:59:49 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  42
  or fingers pointing at you, I will block all of those!
  หรือนิ้วที่ชี้หน้าท่าน ข้าจะกันออกไปให้หมด
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 09:59:49 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  43
  Exactly...
  แล้ว...
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:01:41 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  44
  where did you disappear to for the last ten days?
  หายไปไหนตั้งสิบวัน
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:01:41 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  45
  {\i1}A Girl from Hwaseong{\b1} A Woman from Geonsoon{\i}
  {\i1}สตรีแห่งฮวาซอง\Nสตรีแห่งกอนซุน
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:01:41 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  46
  {\i1}Joseon Love Story of Which We Were Unaware{\i}
  {\i1}ชีวิตรักซ่อนเร้นแห่งโชซอน
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:05:52 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  47
  {\i1}Moonlight Drawn by Clouds{\i}
  {\i1}Moonlight Drawn by Clouds{\i}
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:05:52 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  48
  {\i1}Episode 1: Moonlight Destiny{\i}
  {\i1}ตอนที่ 1 ลิขิตแสงจันทร์
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:05:52 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  49
  Your Highness, are you awake?
  องค์ชาย ตื่นบรรทมแล้วใช่ไหมพะย่ะค่ะ
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:05:52 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  50
  Forgive me, Your Highness! I'm afraid the situation is too urgent and we can't drag on.
  โปรดอภัยด้วยองค์ชาย เกรงว่าจะไม่ทันการณ์และรั้งเอาไว้ไม่ไหว
  เมื่อ 3 กันยายน 2559 , 10:05:52 แปลโดย : วังบัวบาน
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.E01.160822.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version].Thai.ssa