• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo

  ความสำเร็จ 6.08% [ C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E02.160829.720p-LIMO-NEXT.Thai.ssa ] by : 지연
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever

  2
  {\i1}[This drama has taken\Na creative license to history.]{\i}

  3
  {\i1}[Episode 2]{\i}
  {\i1}ตอนที่2 {]i}
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  4
  Wait!
  เดี๋ยว
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  5
  Wait. Hold on, there.
  เดี๋ยว หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  6
  How can you throw someone around\Nas if they're a bag or something?
  เจ้าจะมาเที่ยวโยนคนอื่นตามใจได้\Nราวกับพวกเขาเป็นกระเป๋าหรือสิ่งของได้อย่างไร
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  7
  I told you to hold on and wait!
  ข้าบอกให้ท่านหยุดเดี๋ยวนี้ไง
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  8
  How can you go so fast\Non such a narrow road?
  ท่านขี่ม้าเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร\บนถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนเช่นนี้
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  9
  Look over there! Look, look.\NEveryone had to move to the side.
  ดูนั่นสิ ดูเสีย \Nทุกคนเขาต้องหลบเจ้ากันจ้าละหวั่น
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  10
  People come before cars...\Nbefore horses.
  คนต้องมาก่อนรถ..เอ่อ\N ก่อนม้าสิ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  11
  Is your horse more important?
  ม้าของท่านมันสำคัญมากหรือไง
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  12
  Oh my!
  โอ้ย
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  13
  Hey! Hey, you!
  นี่ นี่ ท่าน
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  14
  Wow! What is with him?
  โอ้วววว คนอะไรเนี่ย
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  15
  Lady, please forget about him.
  คุณหนู ลืมเขาเถอะเจ้าค่ะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  16
  Cops! I mean, the police.
  เรียกตำรวจ\Nข้าหมายถึงผู้ตรวจการ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  17
  Where are they?
  พวกเขาอยู่ที่ไหน
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  18
  They need to arrest that man.
  พวกเขาต้องจับชายคนนั้นนะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  19
  What do you mean?\NDo you really not know the 4th Prince?
  หมายความว่าอย่างไร\Nนี่คุณหนูไม่รู้จักองค์ชายสี่อย่างนั้นหรือ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  20
  You're lucky just to be alive.
  เจ้ารอดมาได้นี่ถือว่าโชคดีมากนะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  21
  4th Prince?
  องค์ชาย4
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  22
  Another prince?
  องค์ชายอีกคนอย่างนั้นหรือ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  23
  How many sons does Taejo have?
  พระเจ้าแทโจมีลูกกี่คนกันนะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  24
  Lady!
  คุณหนู
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  25
  Lady, Lady!
  คุณหนู คุณหนูเจ้าคะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  26
  What are you doing here?
  มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เจ้าคะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  27
  Chae Ryung, who is the man\Nwho's about this tall?
  แชรยอง ชายคนนั้นเป็นใคร\Nคนที่สูงประมาณนี้
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  28
  And he has big eyes.
  แล้วก็มีดวงตาที่โต
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  29
  He came out of our house.
  คนที่ออกมาจากตำหนักเรา
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:47:41 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  30
  Do you know any of the visitors\Nwho look like that?
  เจ้ารู้จักแขกคนไหน\ที่มีลักษณะเช่นนั้นมั้ย
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:50:05 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  31
  It is not the time to be out here.
  นี่ไม่ใช่เวลาจะมาอยู่ข้่างนอกนะเจ้าคะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:50:05 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  32
  Princess Yeon Hwa has been\Nlooking all over the place for you.
  องค์หญิงยอนฮวา\Nกำลังหาตัวคุณหนูทั่วตำหนักเลยเจ้าค่ะ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:50:05 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  33
  Princess Yeon Hwa?
  องค์หญิงยอนฮวาหรือ
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:50:05 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  34
  It seems like our fourth brother\Nis not going to come.
  ดูเหมือนว่าพี่สี่\Nจะไม่มาเสียแล้วมั้ง
  เมื่อ 9 กันยายน 2559 , 16:50:05 แปลโดย : Tiirada
  0.00 คะแนน

  35
  Sister, seeing So is so scary\Nthat it gives me a headache.

  36
  I accidentally stepped on his foot\Ntwo days ago...

  37
  "Do you want to die?"\NI was so scared.

  38
  You are so bad.

  39
  We may have the same mother

  40
  but we've never had\Na proper conversation.

  41
  Even if I say hello to him,\Nhe doesn't respond to me.

  42
  He does have a tendency to ruin the mood.

  43
  Brother, you've arrived.

  44
  You're late.

  45
  You and I should practice for\Nthe ritual together on our own.

  46
  We can do that.

  47
  We had not heard from you at all

  48
  so we were going to\Nsend someone to Shinju.

  49
  Why haven't we heard from you?

  50
  I'm here, aren't I?

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E02.160829.720p-LIMO-NEXT.Thai.ssa