• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Cinderella and Four Knights

  ความสำเร็จ 15.66% [ Cinderella.and.Four Knights.E08.160903.Ssa ] by : RiRi
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever
  แปลโดย DramaFever
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:54 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  2
  What the...
  อะไรเนี่ย...
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  3
  Am I dreaming?
  ฉันกำลังฝันหรอ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  4
  Where am I?
  ฉันอยู่ไหนเนีย
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  5
  Kang Hyun Min!
  คังฮยอนมิน!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  6
  Calm down.
  ใจเย็นนะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  7
  Where are we?
  พวกเราอยู่ไหน
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  8
  Damn it, he's so loud.
  ให้ตายสิ เสียงดังจัง
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  9
  Why is it so shaky? Mister, this must be\Na mistake!
  ทำไมมันสั่นอะ คุณครับ มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  10
  This shouldn't be happening. I shouldn't\Nbe shaking around like this!
  นี่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะ ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  11
  - This is a dream, right, Mister?\N- Please have a seat.
  มันต้องเป็นความฝันแน่ๆ คุณครับ -เชิญนั่งก่อนครับ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  12
  Wait! Let me off! I wasn't supposed to\Nbe on this flight!
  ไม่ ปล่อยฉันนะ ฉันไม่ได้อยากไปนะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  13
  I'm sorry! I didn't mean to get on board!
  ฉันขอโทษ! ฉันไม่ไปต่างประเทศนะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  14
  Damn it!
  เหอะ ให้ตายสิ!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  15
  [Sixth River: Rest; Getting some rest\Nisn't stopping, or an act of laziness.]\N

  16
  Whoa!

  17
  Wow, this place is awesome!
  ว๊าว ที่นี่สวยจัง!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  18
  It's the first time I've been to a place\Nlike this!
  เป็นครั้งแรกของฉันเลยนะ ที่ได้มาที่นี่เนีย
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  19
  Wow!
  ว๊าว!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  20
  Oh, really? But hey, this isn't Thailand!
  จริงๆหรอ แต่เดียวนะ ทีนี่ไม่ใช่ประเทศไทยนิ!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  21
  Sorry for deceiving you.
  ขอโทษที่ต้องหลอกนายนะคะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  22
  But why did you bring this girl?
  แต่ทำไมต้องเอายัยนี่มาด้วย
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  23
  What? The more the merrier!
  อะไรนะ น่าสนุกดีออก!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  24
  - I don't like it!\N- Ja Young!
  ฉันไม่ชอบนิ -จายอง
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  25
  Come on.

  26
  You're glad that you came too, right?
  นายดีใจที่ได้มาที่นี่ใช่มั้ยละ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  27
  How could I be, when I came looking like\Nthis?
  ฉันควรดีใจมั้ย ดูสภาพฉันตอนนี้สิ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  28
  What? You look cool!
  อะไรละ นายดูดีจะตาย!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  29
  Since we came all the way here, let's\Nhave a good time.
  ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้ว เรามาสนุกกันดีกว่านะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  30
  All right.
  ฉันก็ว่างั้น
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  31
  Wait!
  เดี๋ยวสิ!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  32
  What's this?
  อะไรน่ะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  33
  Ta-da! [Eun Ha Won]
  ทา-ด้า (อึนฮาวอน)
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  34
  Apparently, some people in college get\Ntheir name embroidered on stuff.
  ฉันเห็นเด็กมหาลัยบางคนปักชื่อตัวเองอยู่บนเสื้อ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  35
  Ta-da!
  ทา-ด้า!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  36
  While staying together, we'll bond and\Nget to know each other better!
  ระหว่างที่เราอยู่ด้วยกัน เราจะได้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นไง
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  37
  Right? In other words, this trip will be\Na team-building trip, for all of us!
  ง่ายๆเลยนะ ทริปนี้เป็นทริปที่พวกเราทุกคนต้องทำงานร่วมกัน!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  38
  Team-building!
  การทำงานกันเป็นทีม!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 18:24:55 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  39
  What's with the group uniforms? It's not\Nlike we're K-pop idols.
  นี่มันชุดอะไรเนีย พวกเราไม่เหมือนกับพวกไอดอลเกาหลีซะหน่อย
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:58 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  40
  Seems like you still have a thing or two\Nto learn!
  ดูเหมือนว่านายจะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  41
  Here!
  อะนี่
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  42
  Here.
  อะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  43
  Seo Woo!
  ซอวู!
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  44
  I'll head inside, then.
  ฉันขอตัวนะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  45
  Mister!
  คุณลุงค้ะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  46
  Um... I'm comfortable in these clothes.
  อืม... ผมใส่ชุดนี้สะดวกกว่าครับ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  47
  Friend! This isn't right.
  เพื่อนรัก แบบนี้ไม่ค่อยโอเคหรอกนะ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  48
  We just arrived at the vacation home.
  พวกเราเพิ่งจะมาถึงบ้านพักตากอากาศเองครับ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  49
  Ms. Ha Won made a lot of preparations\Nfor this
  คุณฮาวอนเตรียมตัวมาอย่างดีครับ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  50
  but the response to her efforts is\Nlackluster.
  แต่ผลตอบรับไม่ดีเลยละครับ
  เมื่อ 14 กันยายน 2559 , 22:04:59 แปลโดย : valine
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: Cinderella.and.Four Knights.E08.160903.Ssa