• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo 달의 연인 / 보보경심: 려

  ความสำเร็จ 60.74% [ C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E01.Thai.ssa ] by : หนึ่งตะวัน
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever

  2
  {\i1}[This drama has taken\Na creative license to history.]{\i}

  3
  {\i1}[Episode 1]{\i}
  {\i1}ตอนที่ 1{\i}
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:24 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  4
  Mister.
  นี่ ลุง
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  5
  Have you ever wanted to sleep\Nfor a hundred or a thousand years?
  ลุงเคยอยากหลับไปนานๆเลยไหม
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  6
  Everything keeps going wrong
  ทุกอย่างมันแย่ไปหมด
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  7
  and you don't see any\Nhope of it getting better.
  ไม่มีทีท่าว่ามันจะดีขึ้นเลย
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  8
  You tell yourself,\N"I'm sure things will get better."
  คอยบอกตัวเองว่า\N"เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละ"
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  9
  Then another thing goes wrong.
  หลังจากนั้นทุกอย่างก็แย่ลง
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  10
  I would just prefer...
  หนูว่ามันจะดีกว่า
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  11
  to fall asleep and never wake up again.
  ที่จะหลับไปแล้วไม่ต้องตื่นมาอีก
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  12
  I want to forget everything.
  หนูอยากจะลืมทุกอย่าง
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:28 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  13
  But it's not working.
  แต่มันทำไม่ได้
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  14
  That jerk who left me\Nwith a pile of debt.
  ผู้ชาวเลวๆคนนึงทิ้งหนูไว้กับหนีกองโต
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  15
  That wench who fooled me\Nand ran off with him.
  แล้วหนีไปกับผู้หญิงที่หลอกหนู
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  16
  Gosh...
  ฮ่ะ
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  17
  I should never have trusted anyone.
  หนูไม่ควรเชื่อใครเลยตั้งแต่แรก
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  18
  Mister, you know what?
  ลุงรู้ไหมว่าทำไม
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  19
  I thought that if I didn't change
  หนูเคยคิดว่าถ้าหนูไม่เปลี่ยนไป
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:28 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  20
  the people I trusted and liked\Nwouldn't change either.
  คนที่หนูรักก็คงไม่เปลี่ยนไป\Nเหมือนกัน
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:28 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  21
  I was wrong, though.
  หนูคิดผิด
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 14:30:25 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  22
  How did my life end up this way?
  ทำไมชีวิตฉันต้องมาจบลงแบบนี้
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:28 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  23
  Your life can't change\Njust because you want it to.
  ชีวิตคนเราไม่เปลี่ยนไปเพียงเพราะ\Nแค่อยากให้มันเปลี่ยนไปหรอก
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:28 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  24
  Maybe if you died and\Ncame back to life again.
  ยกเว้นจะตายแล้วเกิดใหม่
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:28 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  25
  What?
  คะ
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:28 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  26
  Oh no.
  ไม่นะ
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:28 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  27
  Hey, Mister!
  ลุง
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  28
  No.
  ไม่นะ
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  29
  No, no. I'm sure someone else saw.
  เดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแหละน่า
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  30
  By the time I go in there,\Nsomeone else will have saved him.
  เดี๋ยวก็มีคนลงไปช่วยเองแหละน่า
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  31
  Ha Jin, you don't need to.\NNo, you don't.
  ฮาจินอ่า อย่าไปสนใจเลย
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  32
  Even if you don't, someone else will...
  เธอไม่ช่วย ก็มีคนอื่นช่วย...
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  33
  Gosh! Why is it me again!
  ให้ตาย ทำไมต้องเป็นฉันอีกละเนี่ย
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  34
  Eun Yool!
  อึนยูล
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  35
  Honey, it's our Eun Yool!
  ที่รัก นั่นอึนยูลลูกเรา
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  36
  Eun Yool, Eun Yool!
  อึนยูลลูก อึนยูล
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  37
  Eun Yool, wait!
  อึนยูล รอพ่อเดี๋ยวนะ
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  38
  Eun Yool!
  อึนยูล
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  39
  - Grab my hand.\N- Okay.
  - คุณครับจับมือผมไว้นะ\N- ค่ะ
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  40
  Grab on to me. Hold on.
  จับมือผมไว้
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  41
  {\i1}How could you do this to me?{\i}
  {\i1}เธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง{\i}
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  42
  {\i1}Are you crazy?{\i}
  {\i1}นี่เธอบ้าไปแล้วหรอ{\i}
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  43
  {\i1}[Goryeo, Songak (Kaesong)]{\i}
  {\i1}โครยอ,ซงอัค (แคซอง){\i}
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  44
  It's the wolf dog! The wolf!
  หมาป่า หมาป่ามาแล้ว
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  45
  The wolf dog.
  หมาป่า
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  46
  {\i1}[4th Prince Wang So]{\i}
  {\i1}องค์ชาย4 วังโซ{\i}
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  47
  - Hurry, let's go!\N- Okay, I'm coming.
  - เร็วเข้า มาเล่นกัน\N- ฉันมาแล้ว
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  48
  {\i1}[10th Prince Wang Eun]{\i}
  {\i1}องค์ชาย10 วังอึน{\i}
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  49
  {\i1}[14th Prince Wang Jung]{\i}
  {\i1}องค์ชาย14 วังจอง{\i}
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  50
  Jung.
  จอง
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 15:01:29 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E01.Thai.ssa