• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo 달의 연인 / 보보경심: 려

  ความสำเร็จ 86.06% [ C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP2.Thai.ssa ] by : หนึ่งตะวัน
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}[SCARLET HEART: RYEO]{\i}
  {\i1}[SCARLET HEART: RYEO]{\i}
  เมื่อ 30 กันยายน 2559 , 06:58:25 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}[THIS DRAMA HAS TAKEN\NA CREATIVE LICENSE TO HISTORY.]{\i}
  {\i1}ละครเรื่องนี้ได้ลิขสิทธิ์สร้างสรรค์สัญญาอนุญาตเชิงประวิตศาสตร์{\i}
  เมื่อ 27 กันยายน 2559 , 12:53:23 แปลโดย : Funei_
  0.00 คะแนน

  3
  {\i1}[EPISODE 2]{\i}
  {\i1}ตอนที่ 2{\i}
  เมื่อ 25 กันยายน 2559 , 00:54:56 แปลโดย : myuyoke
  0.00 คะแนน
  {\i1}ตอนที่2{\i}
  เมื่อ 27 กันยายน 2559 , 13:01:11 แปลโดย : Funei_
  0.00 คะแนน

  4
  Synced & ripped by bozxphd\NSubtitles by DramaFever
  ซิ้งค์และคัดลอก โดย bozxphd\Nแปลโดย DramaFever
  เมื่อ 27 กันยายน 2559 , 12:59:46 แปลโดย : Funei_
  0.00 คะแนน

  5
  Wait!
  ช้าก่อน !
  เมื่อ 27 กันยายน 2559 , 13:01:11 แปลโดย : Funei_
  0.00 คะแนน

  6
  Wait. Hold on, there.
  รอก่อน หยุดอยู่ตรงนั้น
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  7
  How can you throw someone around\Nas if they're a bag or something?
  ท่านโยนคนทิ้งไปทั่่ว\Nเหมือนกับพวกเขาเป็นกระสอบหรือสิ่งของได้อย่างไร
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  8
  I told you to hold on and wait!
  ข้าบอกท่านให้รอและหยุดก่อน
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  9
  How can you go so fast\Non such a narrow road?
  ่ท่านขี่ม้าอย่างรวดเร็ว\Nบนถนนแคบๆได้อย่างไร
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  10
  Look over there! Look, look.\NEveryone had to move to the side.
  มองไปทางนั้นซิ มองดู\Nทุกคนยังต้องหลบไปข้างทาง
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  11
  People come before cars...\Nbefore horses.
  ผู้คนต้องมาก่อนรถ...\Nเอ้อ ก่อนม้าซิ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  12
  Is your horse more important?
  ม้าของท่านสำคัญมากนักเหรอไง
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  13
  Oh my!
  โอ้ พระ!
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  14
  Hey! Hey, you!
  เฮ้ เฮ้ ท่าน
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  15
  Wow! What is with him?
  ว้าว เขาเป็นอะไร
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  16
  Lady, please forget about him.
  ท่านหญิง ได้โปรดลืมเขาไปเถอะ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  17
  Cops! I mean, the police.
  ตำรวจ เอ้อข้าหมายถึงเจ้าหน้าที่
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  18
  Where are they?
  พวกเขาอยู่ไหนกันหมด
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  19
  They need to arrest that man.
  พวกเขาต้องจับชายคนนั้น
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  20
  What do you mean?\NDo you really not know the 4th Prince?
  ท่านหมายถึงอะไร\Nท่านไม่รู้จักองค์ชายสี่เหรอ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  21
  You're lucky just to be alive.
  ท่านหญุิงโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะท่าน
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  22
  4th Prince?
  องค์ชายสี่
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  23
  Another prince?
  องค์ชายอีกคนเหรอ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  24
  How many sons does Taejo have?
  กษัตริย์แทโจมีลูกชายกี่คนกันนะ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  25
  Lady!
  ท่านหญิง
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  26
  Lady, Lady!
  ท่านหญิง ท่านหญิง
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  27
  What are you doing here?
  ท่านทำอะไรอยู่
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  28
  Chae Ryung, who is the man\Nwho's about this tall?
  แชรยุง ชายคนนั้นเป็นใคร\Nคนที่ตัวสูงเท่านี้
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  29
  And he has big eyes.
  และเขามีดวงตาที่โต
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  30
  He came out of our house.
  เขาออกมาจากบ้านของเรา
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  31
  Do you know any of the visitors\Nwho look like that?
  เจ้ารู้จักใครไหม\nที่มีลักษณะอย่างนั้น
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  32
  It is not the time to be out here.
  นี่ไม่ใช่เวลามาอยู่ข้างนอกนะ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  33
  Princess Yeon Hwa has been\Nlooking all over the place for you.
  เจ้าหญิงยอนฮวากำลััง\Nตามหาท่านไปทั่วพระราชวัง
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  34
  Princess Yeon Hwa?
  เจ้าหญิงยอนฮวา
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  35
  It seems like our fourth brother\Nis not going to come.
  ดูเหมือนว่าท่านพี่สี่\Nจะไม่มาแล้ว
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  36
  Sister, seeing So is so scary\Nthat it gives me a headache.
  ท่านพี่หญิง การมองดูโซมันน่ากลัวมาก\Nนั่นทำให้ข้าปวดหัวมาก
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  37
  I accidentally stepped on his foot\Ntwo days ago...
  ข้าบังเอิญไปเหยียบเท้าเขาเข้า\Nเมื่อสองวันก่อน
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  38
  "Do you want to die?"\NI was so scared.
  "เจ้าอยากตายเหรอ"\Nข้ากลัวมากๆ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  39
  You are so bad.
  เจ้านี้นิสัยไม่ดีเลยนะ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  40
  We may have the same mother
  พวกเราอาจจะมีแม่คนเดียวกัน
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  41
  but we've never had\Na proper conversation.
  แต่พวกเราไม่เคย\Nพูคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  42
  Even if I say hello to him,\Nhe doesn't respond to me.
  แม้กระทั่งข้าทักเขา\Nเขากลับไม่ทักข้ากลับ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  43
  He does have a tendency to ruin the mood.
  เขามีนิสัยในการทำลายอารมณ์ผู้้คน
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  44
  Brother, you've arrived.
  ท่านพี่ ท่านมาแล้ว
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  45
  You're late.
  ท่านพี่มาสาย
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  46
  You and I should practice for\Nthe ritual together on our own.
  ท่านและข้าควรจะฝึกฝนสำหรับ\Nพิธีกรรมด้วยกัน
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  47
  We can do that.
  พวกเราทำได้
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  48
  We had not heard from you at all
  พวกเราไม่ได้ยินข่าวจากท่านพี่เลย
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  49
  so we were going to\Nsend someone to Shinju.
  ดังนั้นพวกเรากำลังจะ\Nส่งคนไปที่ชินจู
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  50
  Why haven't we heard from you?
  ทำไมพวกเราไม่ไ้ด้ข่าวจากท่านพี่เลยหละ
  เมื่อ 29 กันยายน 2559 , 14:06:37 แปลโดย : pawa2016
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP2.Thai.ssa