• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo 달의 연인 / 보보경심: 려

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP6.Thai.ssa ] by : หนึ่งตะวัน
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  based on history

  2
  Episode 6

  3
  Leave it.

  4
  Why did I not tell her?

  5
  I knew she wanted to hear me say it.

  6
  I never said I loved her.

  7
  But Soo.

  8
  That was love, too.

  9
  I thought it was gratitude.

  10
  But it was love.

  11
  I thought she just put me at ease.

  12
  But it was love.

  13
  What do I do?

  14
  What do I do, 800?

  15
  I should have told her.

  16
  She waited to hear it.

  17
  I'm sure she knew.

  18
  She knew it.

  19
  So please don't cry.

  20
  Why now?

  21
  Why now?

  22
  Why now,

  23
  after all that she's given me?

  24
  What took me so long?

  25
  What'II happen to me now?

  26
  What should I do with my life?

  27
  My mind is blank.

  28
  Who is it?

  29
  Who is that?

  30
  Oh, my!

  31
  Those naked men are princes!

  32
  You are immoral and crude.

  33
  You must be punished.

  34
  What are you doing?

  35
  Are you mocking me?

  36
  You are not a prince!

  37
  You should be punished instead.

  38
  - Let go./- You let go first!

  39
  - You're out of line!/- Whatever!

  40
  How dare you speak to me like that!

  41
  Prince? Whatever!

  42
  How dare you hit a woman!

  43
  You little brat!

  44
  I hurt my back.

  45
  Why'd you do that?

  46
  How dare you make a prince fall!

  47
  I'll have you beaten up

  48
  - so that you--/- Your Highness.

  49
  Iwould...

  50
  However, I am merciful,

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP6.Thai.ssa