• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo 달의 연인 / 보보경심: 려

  ความสำเร็จ 11.67% [ C fakepath Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo EP9.Thai.ssa ] by : หนึ่งตะวัน
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}[Scarlet Heart: Ryeo]{\i}
  {\i1}[Scarlet Heart: Ryeo]{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 19:23:34 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  2
  Subtitles by DramaFever
  แปลซับโดยDramaFever
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 19:23:34 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  3
  {\i1}[Episode 9]{\i}
  {\i1}[ตอนที่ 9]{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 19:23:34 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  4
  It's raining!
  ฝนตกแล้ว
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 19:23:34 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  5
  It's raining! It's rain!
  ฝนตก ฝนตก
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 19:23:34 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  6
  The heavens have answered us!
  สวรรค์ได้ยินคำอธิษฐานของเราแล้ว
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  7
  It is finally raining.
  ฝนตกแล้ว
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  8
  It is raining!
  ฝนตก
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  9
  It is finally raining!
  และแล้วฝนก็ตก
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  10
  Rain!
  ฝนตก
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  11
  Gwangjong.
  ควางจง
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  12
  A hero is born. A hero.
  มีวีรบุรุษในท่ามกลางพวกเราแล้ว
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  13
  How did he hide that scar anyway?
  เขาซ่อนแผลเป็นได้อย่างไรกัน
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  14
  I think he used cosmetics.
  มันดูเหมือนแต่งหน้าน่ะ
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:01 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  15
  I don't know who did it,\Nbut she is very skilled.
  ไม่รู้ว่าใครทำให้\Nแต่เธอช่างมีฝีมือมาก
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  16
  The heavens chose our\Nfourth brother for a reason.
  สวรรค์ทรงเลือกพี่ชายสี่ต้องมีเหตุผลแน่นอน
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  17
  You must not treat So carelessly anymore.
  ต่อจากนี้ไปต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพแล้วนะ
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  18
  {\i1}It was the 4th Prince.{\i}
  {\i1}องค์ชายสี่{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  19
  {\i1}Prince Wang So is Gwangjong.{\i}
  {\i1}กลายเป็นกษัตริย์ควางจง{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  20
  {\i1}His brothers, nephews,\Nand longtime subjects...{\i}
  {\i1}พี่น้อง หลานชาย\Nอาณาประชาราษฎร์{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  21
  {\i1}they say he killed them all.{\i}
  {\i1}เขาจะฆ่าพวกเขาทั้งหมด{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  22
  {\i1}He's that Gwangjong.{\i}
  {\i1}เขาคือกษัตริย์ควางจง{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  23
  {\i1}He killed them?{\i}
  {\i1}เขาจะฆ่าฟันพวกเขาเหรอ{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  24
  Your Highness, you have saved us!
  องค์ชายทรงช่วยเราให้รอดแล้วใต้ฝ่าพระบาท
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  25
  You are our savior!
  องค์ชายคือผู้ช่วยชีวิตของเรา
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  26
  You have saved us all!
  องค์ชายช่วยชีวิตของเราทั้งหมด
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  27
  Thank you!
  ขอบพระคุณ
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  28
  {\i1}Is he going to become\Na king because of me?{\i}
  {\i1}เขาได้กลายเป็นกษัตริย์\Nเพราะฉันงั้นเหรอ{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  29
  {\i1}Because I covered his scar?{\i}
  {\i1}เพราะฉันช่วยปิดแผลเป็นของเขาเหรอ{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  30
  {\i1}No, his name was already\Nrecorded in history.{\i}
  {\i1}ไม่หรอก มันได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วนี่{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  31
  {\i1}Even if I hadn't done it,\Nhe would've become a king.{\i}
  {\i1}แม้จะไม่มีฉัน\Nเขาก็ได้เป็นกษัตริย์อยู่ดีแล่ะ{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน
  {\i1}แม้จะไม่มีฉัน\Nเขาก็ได้เป็นกษัตริย์อยู่ดีนั่นแหละ{\i}
  เมื่อ 27 กันยายน 2559 , 13:15:26 แปลโดย : Funei_
  0.00 คะแนน

  32
  {\i1}But is Prince Wang So really going to...{\i}
  {\i1}แต่ว่าองค์ชายสี่วังโซจะฆ่าพี่น้องของเขาจริงๆเหรอ{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  33
  Soo, it's raining now.
  ซู ฝนตกแล้วนะ.
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  34
  The king will celebrate this rain.
  พระมหากษัตริย์จะเป็นเจ้าภาพการเฉลิมฉลองน่ะ
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  35
  Soo, what is it?
  ซู เป็นอะไรเหรอ
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  36
  Will they all die because of me?
  เป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าที่ทุกคนต้องตายเพราะข้า
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  37
  What?
  อะไรนะ
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  38
  That person...
  คนๆ นั้น.
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  39
  is he becoming like that\Nbecause of me?
  เขากลายเป็นเช่นนั้นเพราะข้าหรือ
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  40
  Is he?
  ใช่ไหม
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  41
  You have to be safe, Your Highness.
  ข้าต้องการให้องค์ชายปลอดภัย
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  42
  {\i1}The 4th Prince was chosen by the heavens.{\i}
  {\i1}สวรรค์ทรงเลือกองค์ชายสี่{\i}
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  43
  There is no way the heavens chose him.
  ไม่มีทางที่สวรรค์จะทรงเลือกเขา
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  44
  It should have been me.
  มันควรจะเป็นข้า
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  45
  That was my seat.
  นั่นคือที่ของข้า
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  46
  I should have brought the rain!
  ข้าควรจะเป็นคนนำสายฝนมา
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  47
  Mother.
  เสด็จแม่
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  48
  How could you lose\Nan opportunity like that?
  คุณกล้าทำลายโอกาสนี้ได้ไง
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  49
  If someone tries to take what is yours
  หากมีคนพยายามแย่งที่ของเจ้า
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  50
  you must tear his throat out\Nto protect it if you must!
  เพื่อปกป้องมันเจ้าควรจะปาดคอมันซะ
  เมื่อ 21 กันยายน 2559 , 21:43:02 แปลโดย : หนึ่งตะวัน
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo EP9.Thai.ssa