• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • FantastiC

  ความสำเร็จ 1.94% [ C fakepath Fantastic E06 Viki Version.86percent.Thai.ssa ] by : Robin.
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1} Timing and Subtitles by the Fantastic Minions @ viki {\i}

  2
  Episode 6

  3
  Do you really like me that much?

  4
  Then do you want to sleep with me?

  5
  Sleep with you? Right now?

  6
  Right here?

  7
  What?

  8
  Are you playing with me right now?

  9
  I don't appreciate those kinds of jokes.

  10
  What are you doing?

  11
  Oh my.

  12
  I'm so sorry.

  13
  Ms. Writer, please continue, and I'll get going now.

  14
  Wait a minute. No it's okay.

  15
  You're going to leave too?

  16
  Yes.

  17
  No, just finish up since I'm leaving.

  18
  That loaf! Why now of all times?

  19
  I was afraid the kimichi would go bad.

  20
  There's a fermentation control in the kimchi fridge so I was just going to change it and leave.

  21
  Aigoo, we were just have a meeting about the script. Please don't misunderstand.

  22
  Good bye.

  23
  You shouldn't go.

  24
  Why did you come here? WHY THAT TIMING?!

  25
  Hey, aren't your words too harsh? I came because I worried about you.

  26
  Why did you leave the home then if you were worried? You are just no help at all.

  27
  Then go! GO!

  28
  I'm going. I'm going.

  29
  โฌ {\i1} kiss me, kiss me {\i}โฌ
  ~{\i1}จูบฉันสิ จูบฉัน{\i0}~
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 02:10:56 แปลโดย : babyvip
  0.00 คะแนน

  30
  He's so cruel.

  31
  โฌ {\i1} love me, hold onto me, my love {\i}โฌ
  ~{\i1}ได้โปรดรักฉันและกอดฉันแน่นๆด้วยนะ ที่รัก{\i0}~
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 02:10:56 แปลโดย : babyvip
  0.00 คะแนน

  32
  So Hye! So Hye!

  33
  โฌ {\i1} this distance between my breath {\i}โฌ
  ~{\i1}ระยะห่างจากลมหายใจของฉัน{\i0}~
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 02:10:56 แปลโดย : babyvip
  0.00 คะแนน

  34
  You've gone crazy, girl. How could you say those words?

  35
  โฌ {\i1} right now at this moment {\i}โฌ
  ~{\i1}ในตอนนี้ ณ เวลานี้{\i0}~
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 02:10:56 แปลโดย : babyvip
  0.00 คะแนน

  36
  โฌ {\i1} if you leave what will I do? {\i}โฌ
  ~{\i1}ถ้าเธอจากไป ฉันจะทำอย่างไร{\i0}~
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 02:10:56 แปลโดย : babyvip
  0.00 คะแนน

  37
  โฌ {\i1} kiss me {\i}โฌ
  ~{\i1}จูบฉันสิ{\i0}~
  เมื่อ 24 กันยายน 2559 , 02:10:56 แปลโดย : babyvip
  0.00 คะแนน

  38
  Oh, Doctor.

  39
  You didn't pick up the phone and Writer Sang Hwa said you were in a meeting so I waited.

  40
  Ah, my battery died. Did you wait long?

  41
  Yes. It was such good news that I wanted to tell you directly.

  42
  Today I bribed the exam room staff with meat and wine.

  43
  So they volunteered to work late.

  44
  There's nothing wrong in the preliminary exam. You can start the clinical trial.

  45
  Are you alright?

  46
  What is this image in front of me?

  47
  She makes a move on me one moment, then goes to meet Hong Joon Gi the next?

  48
  You must have been in so much agony.

  49
  Thank you so much, Doctor.

  50
  I am thankful too, that everything is all right.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Fantastic E06 Viki Version.86percent.Thai.ssa