• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 5.81% [ C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E02.160927.720p-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}I heard you're the best.{\i0}

  2
  {\i1}I'm expensive because I'm very good.{\i0}

  3
  {\i1}Don't get intimidated. The minute you do, you lost.{\i0}

  4
  {\i1}Oh, my! What... what are you doing?{\i0}

  5
  {\i1}Do you always work this way, Attorney?{\i0}

  6
  {\i1}You thought I was an attorney.{\i0}

  7
  {\i1}Paralegal?{\i0}
  {\i1}ผู้ช่วยทนาย?{\i0}
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:34 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  8
  {\i1}I worked really hard because I wanted to show you what I do.{\i0}

  9
  {\i1}The location looks to be right here.{\i0}

  10
  {\i1}You're on your way to Oh Gyeong Hwan's trial, right?{\i0}

  11
  {\i1}This is your last warning. Take your hands off of it.{\i0}

  12
  {\i1}- Cha Geum Joo!\N- What are you doing?{\i0}

  13
  {\i1}You're under arrest for violating the Lawyer's Law.{\i0}

  14
  {\i1}Erase all the records of the photo we just saw.{\i0}

  15
  {\i1}Including your brain cells that remember all that...{\i0}

  16
  {\i1}Delete everything.{\i0}
  {\i1}ลบทั้งหมด{\i0}
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  17
  {\i1}Seoul High Court{\i0}
  {\i1}ศาลฏีกากรุงโซล{\i0}
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  18
  Defendant, say something for the last time if you'd like.

  19
  You won't make your final statement?

  20
  Since I'm a paralegal, I never thought I'd have to stand in this spot.

  21
  But... I guess you just become a defendant it happens.

  22
  My defense worked very hard.

  23
  What should we do? I'm guilty.
  เราควรทำอะไร? ฉันรู้สึกผิด
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:51:43 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  24
  I'll have to spend time in prison. About a year?

  25
  The fact that I'm guilty of the Attorneys at Law Act code 9...

  26
  For directly getting involved in the case\Neven though I'm not the lawyer on the case.

  27
  Criminal code article 31. For abetting perjury to another person.

  28
  Crimina code article 317. For revealing the\Nfacts of the ongoing case to the media.

  29
  Leaking information while on duty.

  30
  Above are not the reason why I'm guilty.
  มันไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมฉันรู้สึกผิด
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:51:43 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  31
  Tomy Kim.
  โทมี่ คิม
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  32
  {\i1}Who's that?{\i0}
  นั้นใคร?
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  33
  There is no physical evidence, but I'm sure\Nhe's the culprit in the homeless girl case.

  34
  I believe it's because I was closing in on him as the culprit.

  35
  Objection! The defendant is testifying for a\Ncase that has nothing to do with this case.

  36
  Defendant, be careful.

  37
  If you don't have anything else to say,\NI'll end the final statement here.

  38
  Your Honor.
  เกียรติของคุณ
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  39
  May I say one more thing?
  ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหม?
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  40
  Make it simple.
  ทำให้มันง่าย
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  41
  This is my final statement.
  นี้เป็นคำสั่งสุดท้ายของฉัน
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:51:43 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  42
  Simply put, this courtroom...

  43
  Unni.
  พี่
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  44
  is shitty.

  45
  She could be held contempt of the court.

  46
  Why? I feel so great.
  ทำไม? ฉันรู้สึกดี
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  47
  You're cool! Yay! You're the Paralegal Cha!
  คุณเท่มาก คุณคือผู้ช่วยทนายชา!
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  48
  Quiet! Take her outside!
  เงียบ! พาเธอออกไป!
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  49
  {\i1}I sentence one year to defendant Cha Geum Joo.{\i0}

  50
  {\i1}One year later{\i0}
  1 ปีต่อมา
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 21:46:35 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E02.160927.720p-NEXT.Thai.ssa