• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 6.16% [ C fakepath Woman.With.A.Suitcase.E04.161004.720p-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by The Feisty Team @ Viki

  2
  I'm Paralegal Cha Geum Joo. Please pay\Nspecial attention to us from now on.
  ฉัน ผู้ช่วยทนายความ ชากึมจู กรุณาให้ความสนใจ พิเศษกับเราจากนี้ไป
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:23 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  3
  Thank you.
  ขอบคุณ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  4
  I think I've seen that woman somewhere before.
  ผมคิดว่าผมเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนสักแห่งก่อน
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  5
  It's Cha Geum Joo. Golden Tree of Seochodong.
  มันชากึมจู โกลเด้ทรี ซอโชดง
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  6
  What is her relationship with K-Fact's CEO?
  ความสัมพันธ์ของเธอกับ K-Fact's ซีอีโอคืออะไร?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  7
  - Hello. I'm Paralegal Cha Geum Joo of Golden Tree.\N- Ah...
  - สวัสดี. ฉัน ผู้ช่วยทนายความ ชากึมจู ของโกลเด้ทรี. \ N- อ่า ...
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  8
  Golden Tree... Nice to meet you.
  โกลเด้นทรี ... ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  9
  It's pretty, isn't it?
  มันสวยไม่ได้หรือไม่
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  10
  {\i1}Yes, it is.{\i0}
  ใช่มันเป็น.
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  11
  {\i1}Right?{\i0}
  ใช่ไหม?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  12
  Alright.
  ไม่เป็นไร
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  13
  Thank you.
  ขอบคุณ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  14
  Geum Joo. Geum Joo?
  กึมจู กึมจู?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  15
  Geum Joo!
  กึมจู!
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  16
  Geum Joo!
  กึมจู!
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  17
  Geum Joo. Cha Geum Joo?
  กึมจู ชากึมจู?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  18
  Cha Geum Joo!
  ชากึมจู
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  19
  How is she?
  เธอเป็นอย่างไร?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  20
  She was fine even after getting stabbed by a gang.
  เธอเป็นคนดีแม้หลังจากที่ได้รับการแทงด้วยแก๊ง
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  21
  I put that Kim Yoo Ri away in the cell.
  ฉันเห็นที่คิมยูรีออกไปจากห้องใต้หลังคา
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:55 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  22
  She was also on drugs,\Nnot only alcohol. Why
  และเธอก็ยังติดยาเสพติด \ ไม่เพียง แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำไม
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  23
  don't we just completely\Ndestroy her this time?
  เราไม่เพียงสมบูรณ์ \ ทำลายเธอครั้งนี้หรือไม่
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  24
  I mean. I really don't understand.
  ฉันหมายถึง. ผมไม่เข้าใจ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  25
  Why did she protect you instead of you protecting her?
  เธอไม่ปกป้องคุณทำไมแทนคุณปกป้องเธอ?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  26
  Why did Cha Geum Joo get stabbed instead of Ham Bok Geo?
  ทำไม ชากึมจู รับแทงแทนแฮมบกภูมิศาสตร์?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  27
  Didn't you know? Ham Bok Geo opened up a law firm for Cha Geum Joo.
  คุณรู้หรือไม่? แฮมบกเปิด บริษัท กฎหมายสำหรับชากึมจู
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  28
  Oh, my... It's the end of the world.\NLawyers have enough of a hard
  โอ้ ... มันคือจุดจบของโลก. \ ทนายความมีเพียงพอของยาก
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  29
  time making a living. Yet he opens\Nup a law firm for a paralegal?
  เวลาทำมาหากิน แต่เขาก็ยังเปิด บริษัท กฎหมายสำหรับทนายได้
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  30
  {\i1}That's what I'm saying...{\i0}
  นั่นคือสิ่งที่ฉันพูด ...
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  31
  Hello.
  สวัสดี.
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 17:56:24 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  32
  Lawyer Park. What happened?
  ทนายความปาร์ค เกิดอะไรขึ้น?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  33
  What?
  อะไร?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  34
  What's with Ham Bok Geo opening up a law firm for your sister?
  มีอะไรกับการเปิดแฮมบกขึ้น บริษัท กฎหมายสำหรับน้องสาวของคุณหรือไม่
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  35
  And what is this about in place of Bok\NGeo, Geum Ju got stabbed with a knife?
  และสิ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับในสถานที่ของบก \ โซนยอ, กึมจูได้ถูกแทงด้วยมีดหรือไม่?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  36
  What exactly is their relationship?
  ว่าอะไรคือความสัมพันธ์ของพวกเขา?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  37
  She must not know anything about it.
  เธอจะต้องได้รู้อะไรเกี่ยวกับมัน
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  38
  Next time, I'll tell you something interesting.
  ครั้งต่อไปฉันจะบอกสิ่งที่น่าสนใจกับคุณ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  39
  Hey...
  เฮ้ ...
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  40
  You don't need to be that touched.
  คุณไม่จำเป็นที่จะต้องสัมผัสสิ่งนี้
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  41
  And no need to be so sorry that can't say anything.
  และไม่จำเป็นต้องขอโทษกับสิ่งไม่สามารถพูดได้
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  42
  I said I'm alright.
  ผมบอกว่าผมไม่เป็นไร
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  43
  What is that? Your expression.
  นั่นคืออะไร? การแสดงออกของคุณ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  44
  Looks like you really don't like something.
  ดูเหมือนว่าคุณไม่ชอบบางสิ่งบางอย่าง
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  45
  I see you are back to your senses now.
  ผมเห็นคุณจะกลับไปที่ความรู้สึกเดิมของคุณ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  46
  Then how about we take some time to reflect?
  แล้ววิธีการเกี่ยวกับเราใช้เวลาในการสะท้อนให้เห็นถึง?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  47
  Reflect?
  สะท้อนให้เห็นถึง?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  48
  I think I ended up this way trying to protect you.
  ผมคิดว่าผมจบลงด้วยวิธีนี้พยายามที่จะปกป้องคุณ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  49
  So you think you did a good job?
  ดังนั้นคุณคิดว่าคุณได้งานที่ดีหรือไม่?
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  50
  As far as that goes, I don't think I've done anything wrong, either.
  เท่าที่ว่าไปผมคิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 18:43:59 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.A.Suitcase.E04.161004.720p-NEXT.Thai.ssa