• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 28.08% [ C fakepath Woman.With.A.Suitcase.E05.161010.720p-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles brought to you by The Feisty Team @ Viki
  Subthai by pathita
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 19:23:18 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  2
  Let's go.
  ไปกัน
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 19:10:27 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  3
  Ham Bok Geo.
  แฮมบกเกอร์
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 19:10:28 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  4
  Let's stop.
  หยุดได้แล้ว
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 19:10:28 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  5
  If anyone sees this, they will misunderstand.\NDid we even start something?
  ถ้าใครเห็นพวกเขาจะเข้าใจผิด เรายังไม่ได้ทำอะไรกันเลย
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 07:57:52 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  6
  As of today, I want to stop it.
  ตอนนี้ ฉันต้องการที่จะหยุดมัน
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 07:58:06 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  7
  This outrageous owner-acquired goods play.
  ฉันต้องการจะหยุดเรื่องสินค้าอะไรนั่น
  เมื่อ 30 ตุลาคม 2559 , 16:29:56 แปลโดย : fernnymumu
  0.00 คะแนน

  8
  Says who?
  ใครบอก
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 07:58:06 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  9
  I don't need such a thing as your permission!
  ฉันไม่จำเป็นต้องขออนุญาตคุณ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 07:58:06 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  10
  That won't work. I am definitely

  11
  not thinking of letting you go.
  ผมไม่มีความคิดที่จะปล่อยให้คุณไป
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 08:07:34 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  12
  However, because your opinion also matters,
  อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการแสดงความคิดเห็นของคุณยังเป็นสิ่งที่สำคัญ ,
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 08:07:35 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  13
  I don't have a choice.
  ผมไม่มีทางเลือกมาก
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 08:07:35 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  14
  Give it to me!\NWhen did my opinion ever matter?

  15
  You said it was important.
  คุณบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 08:07:35 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  16
  You said you wouldn't ever let me go.
  คุณบอกว่าคุณคงไม่ปล่อยให้ฉันไปได้
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 08:07:35 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  17
  Gosh...
  โอย ...
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 08:07:35 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  18
  That's why you should preciously keep it.
  นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณควรเก็บไว้
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 09:06:41 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  19
  It looks good now.
  มันดูดีได้ในตอนนี้่
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 09:06:42 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  20
  Since I did something wrong today,\NI will let this go today.
  เนื่องจากผมได้บางสิ่งบางอย่างผิด \ ผมจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปในวันนี้
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 09:06:42 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  21
  If you're still angry about it, place a bet.
  หากคุณยังไม่พอใจ วางเดิมพันกันมัย
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 09:06:42 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  22
  Fine!
  ได้
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 09:06:42 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  23
  Bar Exam D-100! Cheer up! Go! Go!
  สอบ d-100 ! สู้สู้นะ ไป ! ไป !
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:19:45 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  24
  - You're going after the big one?\N- You said to place anything on the line.

  25
  It won't work if you don't take the exam.
  ผมจะไม่ทำงานถ้าคุณไม่สอบ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:19:45 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  26
  I'd rather change this fake bag.
  ผมอยากเปลี่ยนกระเป๋าใบนี้ปลอม
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:19:45 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  27
  I really hate seeing it.
  ผมเกลียดจริงๆที่ได้เห็นมัน
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:19:45 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  28
  What's wrong with my Kelly?
  มีอะไรผิดปกติกับเคลลี่ของฉันได้อย่างไร
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:19:45 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  29
  It has a special meaning to me.
  มันมีความหมายมากสำหรับฉัน
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:19:45 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  30
  Saying that you don't have dignity?
  บอกว่า คุณไม่มีศักดิ์ศรี ?
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:19:45 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  31
  If you want to keep such meaning,\NI can't do anything about it.

  32
  Bye-bye.
  บาย
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 22:11:58 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน
  Bye-bye.
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 23:55:46 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  33
  Article 2, paragraph 3!
  ข้อ 2 วรรค 3!
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:28 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  34
  Article 3, paragraph 3?\NAre you talking about the rule about paging you?
  ข้อที่ 3 วรรค 3 คุณกำลังพูดเรื่องกฎเกี่ยวกับคุณ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  35
  Yes. This is all about that article 3, paragraph 3.
  ใช่ นี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับข้อที่ 3 วรรค 3
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  36
  Whenever and wherever...\NHow can you page me like that?
  และเมื่อใดก็ตามที่ . . . . . . . คุณเรียกฉันแบบนั้น
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  37
  I'm not even Usain Bolt.
  ผมไม่ใช่ยูเซน โบลท์
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  38
  Do you know how hard it is to\Ncome running within an hour?
  คุณรู้มั้ยว่ามันยากแค่ไหนที่ต้องวิ่งมาภายในหนึ่งชั่วโมง
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  39
  Also, I have to take the bus!
  ยัง , ฉันต้องใข้รถ !
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  40
  So you're asking for a car?
  ดังนั้น คุณกำลังขอรถ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  41
  It's not that.
  มันไม่ใช่อย่างนั้น
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  42
  I'm telling you to modify\Nthat clause in paragraph 3.
  ฉันบอกคุณสามารถปรับเปลี่ยน \ ประโยคว่าในวรรค 3
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  43
  I don't know what you want to do\Nwith Golden Tree.
  ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณต้องการจะทำ \ กับโกลเด้นรี
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  44
  I have the right to be devoted to my work,
  ฉันมีสิทธิที่จะทุ่มเทให้กับงานของฉัน
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  45
  so I'm asking you to please stop\Nbothering me when I'm working.
  ฉันขอให้คุณกรุณาหยุดรบกวนฉันตอนที่ฉันกำลังทำงาน
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  46
  Then, how can I see you?
  งั้น , ฉันสามารถเห็นคุณ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  47
  If there's something to report,\NI'll go to you
  หากมีอะไรจะรายงาน ผมจะไปหาคุณ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  48
  and look at your face.
  และมองไปที่หน้าของคุณ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  49
  Okay! It's nothing difficult.
  โอเค ! มันก็ไม่ยากอะไร
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 10:32:29 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  50
  โซ I couldn't sleep in this quiet night โซ
  ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ในคืนที่เงียบสงบ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 22:48:14 แปลโดย : pathita
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.A.Suitcase.E05.161010.720p-NEXT.Thai.ssa