• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E06.161011.720p-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by The Feisty Team @ Viki
  บรรยายไทยโดย CHTD
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 15:44:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  Who... are you?
  คุณเป็นใคร
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  3
  Don't you know me?
  ไม่รู้จักฉันเหรอ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  4
  Seongdamdong Madam Cha, the Heart Flutter.
  ซองดัมดงมาดามชา ผู้ทำให้ใจสั่นรัว
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  5
  If you drank, you should pay for it.
  ถ้าเมา ก็จ่ายมาซะดีๆ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  6
  You said you'd make the deposit right away, you SOB.
  ไหนว่าจะจ่ายเงินไงไอ้เวร
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  7
  Wait, you are you... is anyone out there? Nurse?
  เดี๋ยวนะ คุณ...มีใครอยู่ข้่างนอกไหม พยาบาล
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  8
  Nurse!
  พยาบาล
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  9
  - What, what, what?\N- What's going on?
  - อะไรอ่ะ มีอะไรกันน่ะ\N- เกิดอะไรขึ้นเหรอ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  10
  {\i1}What's going on?{\i0}
  {\i1}เกิดไรขึ้นน่ะ{\i0}
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  11
  Fuck, you drank all that hard liquor. Go raise dogs, you asshole.
  ไอ้เลวนี่ ถ้าแกดื่มจนเมาหนักก็ไปขี่หมาไป ไอ้ระยำ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  12
  You make so much money like this, yet you drink and run?
  แกมีเงินเยอะแยะ แต่เมาแล้วหนีงั้นเหรอ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  13
  Are you going to pay or not? Huh?
  จะจ่ายไหม ห๊ะ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  14
  Oh, please let him go.
  โอ้ ปล่อยเขาก่อนค่ะ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  15
  Get rid of this woman.
  เอาผู้หญิงคนนี้ออกไป
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  16
  Hey, hey, hey. Hey! Stop right there.
  เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย หยุดเลยนะ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  17
  Stop right there!
  หยุดอยู่นั่นเลยนะ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  18
  Please go away. There's nothing to see here. Please go.
  ไปกันได้แล้วค่ะ ไม่มีอะไรหรอกค่ะ ไปเถอะค่ะ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  19
  Wait, wait, wait.
  เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  20
  What? We should go right now.
  อะไรเล่า เราควรเข้าไปตอนนี้นะ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:38:51 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  21
  I mean... there's no guarantee that the\Nsurgery video clip is in this room.
  ไม่มีอะไรรับประกันว่าคลิปการผ่าตัดอยู่ในห้องนี้
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:42 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  So?
  แล้วไงคะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  Paralegal Cha actually\Nspent time in jail. If she
  ผู้ช่วยชาเคยติดคุกมาแล้ว
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  24
  gets caught again, she'll\Nbe punished for sure.
  ถ้าเธอติดคุกอีกล่ะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  25
  They're the ones who violated the law first.
  ก็พวกเขาทำผิดกฎหมายก่อน
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  26
  Be quiet.
  เบาๆครับ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  27
  He cut out a portion of the video.
  เขาตัดต่อวีดีโอนะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  28
  I know, I know, but... let me look for another way.
  ผมรู้ ผมรู้ครับ แต่เราลองหาวิธีอืื่นเถอะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  29
  CEO Ham was right about you.
  ประธานฮัมพูดถูกแล้ว
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  30
  You must've forgotten this. If we lose\Nthis case, you have leave our firm.
  คุณคงจะลืมไปแล้ว ถ้าเราแพ้คดีนี้คุณต้องออกจากบริษัท
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  31
  Go away if you're going to frustrate me.
  ถ้าจะมาทำให้ฉันอึดอัดก็กลับไป
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  Fine, go. Just leave the firm altogether.
  ดี ให้ถูกไล่ออกไปเลย
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:37:47 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  That doctor wasn't Director Oh Dae Sung?
  กรรมการโอแกซองไม่ได้เป็นหมอเหรอคะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  34
  You mean, you created that scene without confirming your facts?
  คุณแกล้งถามเพราะอยากยืนยันข้อมูลรึเปล่า
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  35
  I know! What should I do...
  ฉันควรจะทำไงดี...
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  36
  Please tell the doctor that I'm so so sorry.
  ฝากขอโทษคุรหมอด้วยนะคะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  37
  Liposuction surgery, liposuction...
  ผ่าตัดดูดไขมัน ดูดไขมัน...
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  38
  Nice...
  เยี่ยม...
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  39
  {\i1}Liposuction Surgery Video Clip{\i0}
  {\i1}คลิปผ่าตัดดูดไขมัน{\i0}
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  40
  What are you doing?
  คุณทำอะไรคะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  41
  I came to submit my report to the professor, but he's not here.
  ฉันมาส่งรายงานให้อาจารย์ค่ะ แต่ท่านไม่อยู่
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  He's not in right now. Come back later.
  ตอนนี้คุณหมอไม่อยู่ ค่อยมาคราวหลังนะคะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  Okay.
  ค่ะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 16:59:59 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  44
  I almost got it, but the nurse came just in time.
  ฉันเกือบจะได้มันมาแล้วนะคะ แต่พยาบาลเข้ามาขัดซะก่อน
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 17:00:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  45
  Good try. Where is Attorney Ma?
  ดีแล้วจ๊ะ แล้วทนายมาไปไหน
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 17:00:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  46
  I think we hired a wrong recruit. He's no help.
  เขาคิดว่าเราทำไม่ถูก เลยกลับไปแล้ว
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 17:00:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  47
  Attorney Ma?
  ทนายมาเหรอคะ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 17:00:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  48
  What do you mean attorney? I'm this hospital's intern Ma Seok Woo.
  ทนายอะไรกันครับ ผมเป็นแพทย์ฝึกหัดชื่อมาซอกอู
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 17:00:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  49
  Call me Doc Ma from now on.
  ตอนนี้ต้องเรียกผมว่าหมอมาครับ
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 17:00:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  50
  What an unexpected turn of events...
  คิดไม่ถึงเลย
  เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 , 17:00:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E06.161011.720p-NEXT.Thai.ssa