• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E07.161017.720p-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  What happened?
  เกิดอะไรขึ้น?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  2
  And what's with this injury?
  แล้วแผลนี่คืออะไร?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  3
  Just stay like this.
  อยู่แบบนี้ก่อนนะ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  4
  I...
  ผม...
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  5
  have to think.
  กำลังใช้ความคิด
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  6
  I'm not done yet.
  ยังไม่เสร็จ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  7
  What kind of thoughts are taking this long?
  กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ถึงได้นานขนาดนี้
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  8
  Because of your loud heartbeat,
  เพราะจังหวะเสียงหัวใจของคุณนั้นล่ะ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  9
  it's distracting me.
  มันรบกวนสมาธิผม
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  10
  Something big happened right?
  เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นงั้นเหรอ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  11
  Seeing as you even got hurt.
  คุณถึงได้รับบาดเจ็บ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  12
  Are you really not going to tell me?
  นี่คุณจะไม่บอกฉันจริงๆ เหรอ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  13
  Listen carefully to what I have to say right now.
  ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะบอกนะ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:01 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  14
  I'm ready. Tell me.
  พร้อมแล้ว ว่ามาซิ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  15
  You may be in danger too.
  คุณอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายด้วย
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  16
  I...
  ผม...
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  17
  have a stalker.
  มีสตอกเกอร์ติดตาม
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 11:06:11 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  18
  Huh?
  ห๊ะ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  19
  This way...
  เพราะฉะนั้น...
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  20
  Please be careful.
  ระวังด้วยครับ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  21
  There was a woman that followed me.
  มีผู้หญิงคนนึงกำลังตามผมอยู่
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  22
  Then...
  งั้น...
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  23
  That injury and that shriek? All of it?
  แผลกับเสียงหวีดร้องนั่น? ทั้งหมดนี่ งั้นเหรอ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  24
  Really?
  จริงเหรอ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  25
  Yes, she's a piece of work.
  ใช่ เธอผิดปกติ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  26
  Well, I do have some responsibility over it.
  ผมต้องจัดการเรื่องนี้
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  27
  What did you do wrong?
  แล้วคุณทำอะไรผิดเหรอ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  28
  I look like this.
  ก็หน้าตาผมเป็นแบบนี้ไง
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  29
  Is being handsome a sin?
  ความหล่อนี่เป็นบาปนะ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  30
  Should I do surgery? Shave (MY JAW)?
  ผมไปทำศัลยกรรมดีไหมนะ? เหลากรามดีไหม?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  31
  Yes.
  จ๊ะ!
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  32
  Yes, yes.
  จ้าาาาา จ้า!
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  33
  Gosh...
  เฮอะ!
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  34
  From now on, be careful.
  ต่อจากนี้ก็ระวังตัวด้วยแล้วกัน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  35
  Why me?
  ทำไมต้องมาบอกฉันล่ะ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  36
  That woman is really angry.
  ผู้หญิงคนนั้นคลั่งมาก
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  37
  Because we were sticking to each other.
  เพราะว่าเราตัวติดกันตลอด
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  38
  "We?"
  "เรา"?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  39
  You and me?
  คุณกับฉัน?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  40
  Why us?
  ทำไมถึงเป็นเรา?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  41
  More importantly, why are we a "we?"
  คือหมายถึง ทำไมเราคือ "เรา"?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  42
  Then what are we?
  เราแล้วทำไมอ่ะ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  43
  We are a 'we', but we're not that kind of "we."
  เราคือเรา แต่เราสองคนไม่ใช่ "เรา" แบบนั้น
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  44
  Why are we not?
  ทำไมเราจะไม่ใช่
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  45
  Aren't we in a relationship where we got in a scandal?
  เราไม่ได้กำลังคบกันหรอกเหรอ เรากำลังถูกซุบซิบเรื่องนี้เลยนะ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  46
  That's just false rumor.
  มันก็แค่ข่าวลือผิดๆ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  47
  Are you sure it's a false rumor?
  แน่ใจเหรอว่าเป็นแค่ข่าวลือผิดๆ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  48
  Of course I'm sure!
  แน่นอน มั่นใจมาก!
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  49
  Weren't we embracing each other just now?
  เราไม่ได้เพิ่งจะกอดกันหรอกเหรอ?
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  50
  I even heard your heartbeat go "ba-bump, ba-bump."
  ผมได้ยินเสียงหัวใจคุณเต้นแบบ "ตึก-ตัก ตึก-ตัก"
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 22:20:02 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E07.161017.720p-NEXT.Thai.ssa