• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • 1%의 어떤것 / Something About 1% (2016)

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath One.Percent.Of.Anything.E03.161012.720p-ES.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}[ONE PERCENT OF SOMETHING]{\i0}
  {\i1}[ONE PERCENT OF SOMETHING]{\i0}
  เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 , 18:41:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}[EPISODE 3: A PROBLEMATIC MAN;\N"THIS IS CHEATING, YOU KNOW."]{\i0}
  {\i1}[ตอนที่ 3: ตัวปัญหา\N "นี่คือการโกง คุณก็รู้"
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 14:41:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  What else?\NIs that all?
  มีอะไรอีกไหม หมดแล้วเหรอ
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:30:34 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  Yes, that's it. If you just do that,\NI'll do anything you ask.
  หมดแล้วค่ะ ถ้าคุณทำตามนั้นฉันจะทำตามที่คุณบอกทุกอย่างเลยค่ะ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 15:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  5
  That excludes getting married to you,\Nof course, like you said.
  แน่นอนว่าไม่รวมถึงเรื่องแต่งงาน
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:23:55 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  6
  Okay.
  โอเค
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  7
  We have a deal.
  ข้อตกลงของเรา
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:39:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  8
  You'd better not change your mind later.
  คุณไม่ควรเปลี่ยนใจทีหลัง
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 16:56:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  9
  Fine. Let's write up a contract, then.
  แน่นอน งั้นมาเขียนสัญญากันเลย
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 17:35:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  10
  What did you say?
  คุณพูดว่าอะไรนะ?
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 19:41:36 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  11
  Goodbye, then.
  งั้นลานะคะ
  เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 , 18:41:42 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  Teacher!
  คุณครูครับ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 14:41:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  13
  Oh!
  โอ๊ะ
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:30:34 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  14
  - Are you doing this on purpose?\N- What?
  - ที่คุณทำแบบนี้เพราะมีจุดประสงค์ใช่ไหม\N- คะ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 15:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  15
  Why are you always leaving\Nthings behind like this?
  แล้วทำไมคุณชอบลืมของแบบนี้
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:23:55 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  16
  I didn't do that just now on purpose.
  ที่ผมทำเมื่อกี้ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นนะ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  17
  Wait, what was with that,\Nall of a sudden...
  เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้...
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:39:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  18
  Get in.\NLet's go together.
  ขึ้นรถไปด้วยกันสิครับ
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 16:56:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  19
  No, you go ahead.\NI'm fine. I can take the subway.
  ไม่เป็นไรค่ะ ฉันกลับรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 17:35:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  20
  Really?\NI'll be going, then.
  จริงหรอ? ฉันจะไปแล้วนะ
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 19:41:36 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  21
  Goodbye.
  ลาก่อนค่ะ
  เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 , 18:41:42 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  Oh yeah!
  เดี๋ยวครับ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 14:41:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  You better keep your promise.
  คุณควรรักษาสัญญาของคุณ
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:30:34 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  24
  Of course!
  แน่นอน
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 15:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  25
  But you know, a promise only has meaning
  แต่คุณรู้ใช่ไหมคะ ว่าสัญญาจะมีผล
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:23:55 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  26
  when both parties keep\Ntheir ends of the deal.
  เมื่อทั้งสองฝ่ายจัดการเรื่องเสร็จแล้ว
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  27
  {\i1}[KING OF ALL DEVILS]{\i0}
  {\i1}[ราชาแห่งจอมมาร]{\i0}
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:39:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  28
  So I have to see that\Nrude guy once a week?
  นี่ฉันต้องไปหาผู้ชายหยาบคายอาทิตละครั้งเหรอ
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 16:56:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  29
  Did I end up agreeing\Nto something crazy?
  ฉํนจะจบลงด้วยการทำอะไรบ้าๆรึเปล่าเนี่ย
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 17:35:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  30
  Wait, he's not a pervert, is he?
  เดี๋ยวนะ เขาก็ไม่ใช่คนไม่ดี
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 19:41:36 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  31
  Well, I'll just give dating him a shot.
  ฉันแค่ลองเดทกับเขา
  เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 , 18:41:42 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  As long as the issue with\NJi Su's agency is solved, it's okay.
  ขอแค่แก้ไขเรื่องจีซูได้ ก็ไม่เป็นไร
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 14:41:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  Is that hotel shooting a commercial?\NIt'd be nice if Ji Su was featured in it.
  ถ่ายโฆษณษที่โงแรมเหรอ มันคงดีถ้าจีซูได้ทำ
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:30:34 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  34
  {\i1}[EATING WITH THE KING OF DEVILS]{\i0}
  {\i1}[ทานข้าวกับจอมมาร]{\i0}
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 15:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  35
  {\i1}[DATING CONTRACT]{\i0}
  {\i1}[สัญญาการเดท]{\i0}
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:23:55 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  36
  I'm not sure if I can\Nreally trust that man.
  ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถเชื่อเขาได้จริงๆรึเปล่า
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  37
  What's this?
  อะไรเนี่ย
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:39:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  38
  {\i1}[DATING CONTRACT]{\i0}
  {\i1}[สัญญาการเดท]{\i0}
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 16:56:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  39
  Ji Su?\NWho's that?
  จีซู ใครเหรอ
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 17:35:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  40
  That woman... no, I mean...
  ผู้หญิงคนนั้น... ไม่ ฉันหมายถึง...
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 19:41:36 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  41
  that's what that teacher wants the most.
  นั่นคือสิ่งที่คุณครูต้องการที่สุด
  เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 , 18:41:42 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  Teacher, eh?
  คุณครูเหรอ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 14:41:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  But what do you want me\Nto do with this, exactly?
  นายอยากให้ฉันทำตามนี้เหรอ
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:30:34 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  44
  She wanted me to give this to you.
  เธออยากให้ฉันให้นี่กับนาย
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 15:10:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  45
  She said that she can't trust me, so she\Nwants me to get this notarized by you
  เธอบอกว่าเธอไม่สามารถไว้วางใจฉัน ดังนั้นเธอเลยอยากให้นายเป็นคนรับรอง
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:23:55 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  46
  and give it back to her.
  แล้วค่อยเอาไปให้เธอ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:17:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  47
  What? Wow. Looks like\Nshe's quite a formidable foe.
  อะไรนะ ว้าวดูเหมือนว่าเธฮจะเป็นศัตรูที่น่ากลัว
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 16:39:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  48
  Yeah. Looks like Grandpa\Ndid a hell of a job this time.
  ดูเหมือนว่าครั้งปู่จะได้งานในนรกแตก
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 16:56:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  49
  She's a fox.\NAnd a shrewd one, at that.
  เธอเป็นหมาจิ้งจอกที่ฉลาด
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 17:35:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  50
  Speaking of which...
  พอพูดถึงเรื่องในตอนนั้น...
  เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 , 19:41:36 แปลโดย : Aeff
  0.00 คะแนน

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath One.Percent.Of.Anything.E03.161012.720p-ES.Thai.ssa