• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • 1%의 어떤것 / Something About 1% (2016)

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath 1percent____(2016)_E04_161013_720p-es.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever\NRipped and resynced by gabbyu@subscene
  บรรยายไทยโดย เจ้าหญิงนิทรา
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 15:54:17 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}[EPISODE 4: BUSINESS RELATIONSHIP;\N"SO, YOU BETTER NOT FALL FOR ME!"]{\i0}
  {\i1}[ตอนที่ 4: ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ\N"ดังนั้น อย่าตกหลุมรักฉัน"]{\i0}
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:18:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  Um... what...
  นี่...อะไร...
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:38:31 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  Isn't it only natural that our\Nrelationship makes some progress
  มันเป็นเรื่องธรรมดา ความสัมพันธ์ของเราจะได้ก้าวหน้า
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:57:42 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  5
  since we're really dating?
  เมื่อเราเดทกันจริงๆไม่ใช่เหรอ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 16:04:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  6
  But, I gave it some thought,\Nand I did have a strict upbringing
  แต่ผมอยากให้มันกับใครบางคน และผมไม่ได้ถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวด
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:16:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  7
  so I'm not okay with sleeping with you\Nafter the first date.
  ดังนั้นผมไม่โอเคที่จะนอนกับคุณตั้งแต่วันแรก
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 17:05:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  8
  Nobody was offering, you know!\NYou--
  ไม่มีใครยั่วคุณหรอก คุณนี่มัน
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  9
  Ow!\NOw!
  โอ้ย
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  10
  What are you doing?
  คุณทำอะไรเนี่ย
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  11
  I... I should be saying that right now!
  ฉัน... ฉันน่าจะบอกว่าตอนนี้
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:04:26 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  Don't you dare ever bring up anything\Nlike "making progress," or whatnot.
  คุณไม่กล้าพูดถึงเรื่องความคืบหน้าหรืออะไรต่อมิอะไร
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:18:12 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  13
  You were basically asking for a beating!
  ควรจะเริ่มจกาพื้่นฐานก่อนสิ
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:38:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  14
  You're not even going to say bye?
  จะไปทั้งที่ยังไม่ได้บอกลากันเนี่ยนะ
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:57:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  15
  Get home safe. Or not.\NI don't care.
  กลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่ ฉันไม่แคร์
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 16:04:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  16
  Ow!
  โอ๊ย
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:16:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  17
  What were you thinking, Lee Jae In?
  อีแจอิน แกคิดอะไรอยู่
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 17:05:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  18
  Why did you go and do that?
  ทำไมแกทำแบบนั้น
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  19
  Geez.
  ให้ตาย
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  20
  Asshole.
  ยัยโง่
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  21
  He's a total player!
  เขามันเพลย์บอย
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:04:26 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  Yeah?
  ว่าไง
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:18:12 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  You have to stop the reporters.\NThat's a part of the contract, after all.
  นายต้องหยุดนักข่าวให้ได้ นี่เป็นหนึ่งเงื่อนไขในสัญญา
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:38:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  24
  How is a lawyer like me\Nsupposed to stop them?
  แล้วทนายอย่างฉนจะไปหยุดนักข่าวได้ยังไง
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:57:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  25
  SH Group itself should\Nbe stopping them, instead.
  SH กรุ๊ปต่างหากที่ควรจะหยุดพวกเขา
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 16:04:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  26
  Do things that way, then.
  งั้นก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:16:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  27
  You're the one who caused this mess
  แกเป็นคนก่อเรื่องวุ่นวาย
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 17:05:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  28
  and yet I'm the one who\Nhas to clean up after you?
  และฉันต้องเป็นคนตามเก็บกวาดให้ตลอด
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  29
  So, why did you even--
  แล้วทำแก...
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  30
  show up to an official event\Nwith a woman?
  ถึงพาเธอไปที่นั่น
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  31
  Didn't you know that the reporters would\Nbe chasing you like bloodhounds?
  แกไม่รู้เหรอว่านักข่าวจะไล่ต้อนแกเหมือนหมา
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:04:26 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  I wasn't completely unaware of the fact.
  ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่รู้ความจริงข้อนี้
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:18:12 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  Also, I did it because I knew that\Nyou'd be able to stop the reporters.
  แต่ฉันรู้ว่าฉันหยุดนักข่าวได้
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:38:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  34
  So take responsibility, and make sure\Nthey don't publish anything about us.
  ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเขาจะไม่เผยแพร่อะไรเกี่ยวกับเรา
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:57:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  35
  Wow. You really are a sly one.
  นายนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆ
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 16:04:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  36
  Oh? You're smiling?
  นี่นายยิ้มเหรอ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:16:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  37
  No, I didn't.
  ฉันไม่ได้ยิ้ม
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 17:05:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  38
  Yeah, you definitely did!
  แกยิ้ม
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  39
  Come on, what is it?\NWhat's going on?
  บอกมา เกิดอะไรขึ้น
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  40
  Fill me in, man!
  บอกมาเลย
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  41
  There's definitely something up.
  ต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอน
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:04:26 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  No, there isn't.
  ไม่มีอะไร
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:18:12 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  {\i1}[CEO LEE JAE-IN OF SH ALPEZIA ATTENDS\NMUSIC EVENT WITH AN UNKNOWN FEMALE]{\i0}
  {\i1}[ประธานอีแจอินแอบพาสาวนิรนามไปฟังเพลง]{\i0}
  เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 , 16:38:32 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  44
  {\i1}[CEO LEE JAE IN OF SH ALPENGIA APPEARS\NAT CONCERT WITH BEAUTIFUL WOMAN]{\i0}
  {\i1}[ประธานอีแจอินแอบพาสาวนิรนามไปฟังเพลง]{\i0}
  เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 , 14:57:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  45
  What is this?\NWhat is Jae In doing?
  นี่มันอะไร แจอินกำลังจะทำอะไร
  เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 , 16:04:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  46
  But, um, thankfully,\Nthis happened late last night
  แต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืน
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:16:51 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  47
  so this article is only on a couple\Nof sites and newspapers.
  ข่าวนี้มีแค่ในเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 17:05:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  48
  Attorney Park was going around all night\Ntrying to keep them from publishing--
  ทนายปาร์คไปหาพวกเขาเพื่อให้เขาตีข่าว...
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  49
  Wow, Jae In.
  แจอิน
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  50
  I told him to keep me in the loop,\Nand this is how he does it?
  ฉันบอกให้มันรายงานผลมาให้ฉัน นี่คือวิธีการรายงานผลของมนเหรอ
  เมื่อ 29 ตุลาคม 2559 , 14:46:48 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath 1percent____(2016)_E04_161013_720p-es.Thai.ssa