• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Love in the Moonlight ตอนพิเศษ

  ความสำเร็จ 61.45% [ C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.Special.BTS.E19.161018.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPO-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Everyone, listen to what I have to say.
  ทุกคน ฟังสิ่งที่ฉันกำลังจะพูด
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  2
  Two months ago, when the clouds covered the moon,
  เมื่อง 2 เดือนก่อน เมื่อตอนที่เมฆได้เข้ามาบดบังดวงจันทร์
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  3
  an unknown illness spread all over Joseon.
  ได้มีโรคปริศนาแพร่กระจายไปทั่วโชซอน
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  4
  Here are some of the symptoms.
  และนี่คือตัวอย่างของอาการเหล่านั้น
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  5
  I will not allow that.
  ข้าไม่อนุญาต
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  6
  He is my person.
  เขาเป็นคนของข้า
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  7
  I want to give it a try.
  ข้าอยากจะลองดูสักครั้ง
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  8
  That impossible love.
  รักที่เป็นไปไม่ได้นั่นน่ะ
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  9
  These words rang throughout their ears.
  คำพูดเหล่านี้ได้ผ่านหูของพวกเขา
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  10
  Here!
  นี่ยังไงล่ะ
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  11
  People started flushing.
  ผู้คนเริ่มออกอาการขวยเขิน
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  12
  Their hearts fluttered.
  หัวใจเต้นแรงผิดปกติ
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  13
  People didn't know where to look and they smiled.
  พวกเขาไม่รู้ว่าจะมองไปที่ไหนและยิ้มออกมา
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  14
  Women's hearts broke every night.
  หัวใจของเหล่าสตรีแตกสลายทุกค่ำคืน
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  15
  It turns out...
  มันเป็นแบบนี้
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  16
  this was all because of the Crown Prince and a eunuch.
  เพราะว่าองค์รัชทายาทและขันทีผู้หนึ่ง
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  17
  (This was because of the Crown Prince and a eunuch.)
  เพราะว่าองค์รัชทายาทและขันทีผู้หนึ่ง
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  18
  I won't listen to you!
  ข้าจะไม่ฟังท่านหรอก
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  19
  You put your arms around other people's shoulders.
  เจ้าเอาแขนไปพาดบนไหล่ของผู้อื่น
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  20
  You smile at anyone...
  เจ้ายิ้มให้ทุกคน
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  21
  and get hurt.
  แถมยังเจ็บอีก
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  22
  Do not ever get hurt again.
  ห้ามเจ็บอีก
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  23
  We are destined to meet each other again.
  มันต้องเป็นพรหมลิขิตให้เรามาเจอกันแน่ๆ
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  24
  Now,
  นับแต่นี้ไป
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  25
  I will treat you as the most precious woman ever.
  ข้าจะทะนุถนอมเจ้าเฉกเช่นผู้หญิงที่มีค่ามากที่สุด
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  26
  People no longer had the Monday blues,
  ผู้คนจะไม่มีวันจันทร์อันแสนเศร้าโศกอีกต่อไป
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  27
  but they were obsessed with the drama.
  พวกเขากลับมาติดละครแทน
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  28
  How could this be?
  เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันนะ
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  29
  The 18 episodes have ended,
  18 ตอนได้จบลงไปแล้ว
  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 , 22:04:22 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  30
  leaving people hopeless.
  ปล่อยให้คนสิ้นหวัง
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  31
  You are my everything!
  เธอคือทุกสิ่ง
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  32
  (However, do not be dismayed.)
  (อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งท้อใจ)
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  33
  However, do not be disappointed for long.

  34
  There was a secret book handed down by vagabonds.

  35
  Would you like to know?
  คุณต้องการรู้ไหม
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  36
  Yes, I would.
  ฉันต้องการ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  37
  It is called "Love in the Moonlight Special".
  มันเรียกว่า Love in the Moonlight ตอนพิเศษ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  38
  What is written in this book?
  มีอะไรอยู่ในหนังสือเล่มนั้น
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  39
  (Forget about the food fighter for a while.)
  (ลืมเรื่องการทะเลาะไปชั่วขณะ)
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  40
  (This is exciting!)
  (ตื่นเต้น)
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  41
  (Host Kim Joon Hyun)

  42
  (Host Jeong I Rang)

  43
  Oh, my.
  คุณพระ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:52:18 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  44
  - That's enough. - Okay.
  มากไปละ โอเค
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:52:18 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  45
  - I'm so tired. - All right.
  ฉันเหนื่อย พอเถอะ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:52:18 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  46
  This is where Park Bo Gum,
  นี่คือที่ที่ ปาร์ค โบกอม
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  47
  our Crown Prince danced.
  องค์รัชทายาทของเราเต้น
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  48
  Yes, he danced here.
  ใช่ที่นี่แหละ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  49
  It was amazing.
  มันมหัศจรรย์มาก
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  50
  This was the most popular drama of KBS...
  นี่คือละครที่เป็นที่นิยมที่สุดของ KBS
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 17:42:21 แปลโดย : mj0510
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.Special.BTS.E19.161018.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPO-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa