• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E08.161018.720p-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Why did you say to meet here? Is it perhaps...
  ทำไมคุณบอกให้มาเจอที่นี่คะ บางทีมันก็...
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 17:47:40 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  Hold on, manager.
  เดี๋ยวนะครับ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 18:08:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  I'm sorry, but do you know this club? This, right here.
  ขอโทษครับ พอจะรู้จักคลับนี้ไหม? มันอยู่แถวนี้รึเปล่า?
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  4
  - Here?\N- Yes.
  -นี่เหรอ?\N-ครับ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  5
  Follow, follow me.
  มาซิ ตามฉันมา
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  6
  Thank you.
  ขอบคุณครับ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  7
  Quickly! Let's go!
  เร็ว! ไปกันเถอะ!
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  8
  Is it close?
  อยู่ใกล้ไหมครับ?
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  9
  Uh, excuse me! I'm sorry,
  อ่า ขอโทษครับ! โทษทีครับ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  10
  but do you know this person? Do you know him?
  คุณรู้จักคนๆ นี้ไหม? รู้จักไหมครับ?
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  11
  I don't know. I don't know. I don't know.
  ผมไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 17:47:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  I don't know! I don't know!
  ผมไม่รู้ ไม่รู้
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 18:08:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  13
  Sorry! I'm sorry!
  ขอโทษครับ ขอโทษครับ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  14
  Excuse me, but do you know this person? Do you know him?
  ขอโทษครับ รู้จักคนนี้ไหมครับ?
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  15
  Oh, I do! Best Sexy Guy.
  อ๋อ รู้จัก! หนุ่มสุดเซกซี่
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  16
  Best Sexy Guy?
  หนุ่มสุดเซกซี่?
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  17
  Mr. Park! He's the hottest guy around here.
  คุณปาร์ค! เค้าเป็นหนุ่มสุดฮอตของที่นี่
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  18
  He drips honey from his eyes.
  ดวงตาเขาเหมือนหยดน่ำผึ้ง
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 16:29:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน
  ดวงตาเค้าเหมือนหยดน่ำผึ้ง
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  19
  Did you know this?
  คุณก็รู้เหรอ?
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  20
  I'm sorry for calling you over so suddenly.
  ขอโทษนะคะที่โทร.ตามคุณมาด่วนแบบนี้
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  21
  Your drinking capacity is weaker than\Nyou look. Just with three bottles.
  คุณคออ่อนมากกว่าที่คิดนะ แค่สามขวดเอง
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 17:47:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  CEO...
  ประธานคะ...
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 18:08:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  I have become a bit scary.
  ฉันเริ่มกลัวแล้วล่ะ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:18:22 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  24
  When there's a lot of things you want, you can become scary.
  เมื่อมันมีมากเกินความต้องการ คุณก็อาจจะรู้สึกกลัว
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:22:37 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  25
  Oh Sung not guilty...
  โอซองไม่มีความผิด...
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:22:37 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  26
  Others guilty...
  คนอื่นนั่นแหละที่ผิด
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:22:37 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  27
  CEO, what should I do?
  ประธานคะ ฉันจะทำยังไงดี?
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:22:37 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  28
  There's something going on.
  เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:22:37 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  29
  I think I fell into a swamp.
  ฉันรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในปลักโสมม
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:22:37 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  30
  I don't have the confidence to go back.
  ฉันไม่กล้ากลับไปที่นั่น
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 21:22:37 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  31
  Lawyer Park?
  ทนายปาร์ค
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 17:47:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  Lawyer Park! Lawyer! Lawyer!
  ทนายปาร์ค ทนายปาร์ค
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 18:08:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  He tried to keep it a secret.
  เขาพยายามที่เก็บไว้เป็นความลับ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 16:29:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน
  เค้าพยายามที่เก็บไว้เป็นความลับ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:13:58 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  34
  I was still in a state of shock.
  ฉันยังช๊อคอยู่เลยเนี่ย
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  35
  I was going to tell you after I sorted it out a bit.
  ฉันจะบอกคุณหลังจากไตร่ตรองอีกนิดหน่อยนะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  36
  I'm a bit sad. I show everything.
  ผมแอบเศร้านะเนี่ย ผมเปิดเผยทุกอย่างเลยนะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  37
  Hey, honey! Take this.
  เฮ้ ฮันนี่! รับไปซิจ้ะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  38
  Ah, yes, yes. Thank you for earlier.
  อ่า ครับ ครับ ขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อกี้ด้วยครับ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 16:29:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน
  อ่า ครับ ครับ ขอบคุณสำหรับเรื่องกี้ด้วยครับ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  39
  Since you accepted my drink...
  เมื่อเธอรับเครื่องดื่มของฉัน...
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  40
  - are you saying yes to me? Tonight?\N- What?
  -หมายความเธอตอบรับฉันใช่มะ? คืนนี้?\N-ห๊ะ?
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  41
  You're so cute!
  น่ารักจัง
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 17:47:41 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  - No, today...\N- Oh, yes?
  - คือว่า วันนี้...\N- ครับ
  เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 , 18:08:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  Were you not here to meet a lover?
  เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาคู่หรอกเหรอ?
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  44
  Ah, I... I...
  อ่า ผม..ผม...
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  45
  What are you doing right now?
  นี่คุณจะทำอะไรเนี่ย?
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  46
  The Unni should move.
  คุณพี่ควรหลบไปนะจ้ะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  47
  I... there seems to be a misunderstanding...
  ฉันว่าคงมีเรื่องเข้าใจผิดแล้วล่ะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  48
  Just...! Move!
  ไปซี่!!!!
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  49
  Ah, this man likes women!
  อ่า ผู้ชายคนนี้เค้าชอบผู้หญิงนะ!
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  50
  Yes, yes, that's right. I really like girls.
  ครับ ครับ ใช่ครับ ผมชอบผู้หญิงครับ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 00:14:03 แปลโดย : CHTD
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E08.161018.720p-NEXT.Thai.ssa