• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • 1%의 어떤것 / Something About 1% (2016)

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath 1percent of Anything.E07.161026.HDTV.720p-es.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}[One Percent of Something]{\i0}
  {\i1}[ONE PERCENT OF SOMETHING]{\i0}
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 19:16:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  Subtitles by DramaFever
  บรรยายไทยโดย Bermice
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 19:16:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  {\i1}[One Percent of Something]{\i0}
  {\i1}[One Percent of Something]{\i0}
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 19:16:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  {\i1}[Episode 7 - The Meaning of a Gift\NFrom a Mere Memory to a Treasured One]{\i0}
  {\i1}[ตอนที่ 7 - ความหมายของของวัญ \Nจากความทรงจำที่สะสมไว้เพียงหนึ่งเดียว]{\i0}
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:13:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  5
  How long was I asleep?
  ผมนอนหลับไปนานแค่ไหนแล้ว?
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:38:31 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  6
  Not too long.\NAbout an hour or so.
  ไม่นานเท่าไหร่หรอก ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นได้มั้ง
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:43:13 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  7
  I finally feel alive again.
  ในที่สุดผมก็รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:34 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  8
  What?
  อะไร?
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:14:49 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  9
  You look like you've only\Nmanaged to have a meal a day.
  คุณเหมือนคนเพิ่งได้กินข้าวมื้อแรกของวันเลยอะ
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:10:51 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  10
  How many hours of sleep\Nhave you been getting?
  คุณได้นอนกี่ชั่วโมงกันเชียว
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:10:51 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  11
  About four hours in total the past three days?
  ก็ราวๆ 4 ชั่วโมงตลอดสามวันที่ผ่านมา
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:10:51 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  12
  Including the sleep you got just now?
  รวมเมื่อกี้ด้วยเหรอ
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:10:51 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  13
  Boing.
  ยิ้มหน่อย
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:10:51 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  14
  Go inside.
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:10:51 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน
  เข้าข้างในเถอะ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:55:49 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  15
  And be sure to lock your door properly.
  และดูให้แน่ใจว่าล็อคประตูให้ดีด้วย
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:59:35 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  16
  What is it?
  ว่าไง?
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:56:56 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  17
  Give me your phone for a second.
  เอามือถือของคุณมาให้ฉัน
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:04:15 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  18
  You have to unlock it for me first.
  คุณต้องปลดล็อกมันให้ฉันก่อน
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:04:15 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  19
  Don't even look at your phone from\Nnow until tomorrow morning.
  อย่าแม้แต่จะมองไปที่มือถือของคุณ ตอนนี้จนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้เช้า
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:06:16 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  20
  Just sleep.
  แค่นอน
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:06:16 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  21
  If you don't, you'll die.\NYou got that?
  ถ้าคุณไม่ทำคุณจะตายเข้าใจมั้ยคะ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:08:48 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  22
  No way.\NYou know what a busy person I--
  ไม่มีทาง คุณก็รู้ว่าผมเป็นบุคคลที่ยุ่งอย่างกับอะไรดี
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:18 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  23
  I waited two hours for you last time.
  ครั้งสุดท้าย ฉันรอคุณสองชั่วโมง
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:13:18 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  24
  Don't you even feel bad about that?
  คุณไม่ได้รู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนั้นบางหรอ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:17:48 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  25
  Are you still mad about that?
  คุณยังคงคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:15:11 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  26
  Well, it's not like you did anything\Nto try and make me feel better.
  เออ มันไม่ใช่ว่าคุณทำอะไรที่จะพยายามและทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:31:15 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  27
  All you did was sleep.
  ทั้งหมดที่คุณทำคือนอน
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:31:15 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  28
  Don't do anything once you get home,\Nand sleep until tomorrow morning.
  อย่าทำอะไรเมื่อคุณกลับถึงบ้าน และนอนจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เช้า
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:33:17 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  29
  If you do that, I'll forgive you for today.
  ถ้าคุณทำแบบนั้น ฉันจะให้อภัยคุณสำหรับวันนี้
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:35:15 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  30
  All right. I'll call you tomorrow.
  เข้าใจแล้ว ผมจะโทรหาคุณในวันพรุ่งนี้
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:36:37 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  31
  Sorry for making you wait.
  ขอโทษที่ทำให้รอ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:37:51 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  32
  All right, "Internet Safety Protocol for Employees."
  เอาล่ะ เรื่อง "การสร้างความปลอดภัยในอินเตอร์เน็ตของพนักงาน"
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:23:21 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  33
  There are tons of people who\Naren't adhering to this lately.
  ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ยังไม่ได้ตามติดเรื่องนี้
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:23:21 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  34
  One: personal work computers,\Nand user information...
  ข้อที่ 1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ใช้งาน
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  35
  Deputy Han! I know all about the\Nshopping app you have on your computer.
  รองเลขาฮัน ผมรู้นะว่าคุณมีแอพช้อปปิ้งในคอมน่ะ
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  36
  Erase it. Got that?
  ลบมัน เข้าใจมั้ย?
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:40:19 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  37
  Yes, sir.
  ค่ะ
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 19:40:19 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  38
  You will not store work-related info\Nexternally or internally via your phones.
  คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลงานภายนอก \Nหรือภาย ไว้ในสมาร์ทโฟนได้
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  39
  - You will not store work-related info...\N- You will not store work-related info...
  - คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลงานภายนอก \N- คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลงานภายนอก
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  40
  All together, damn it!
  พร้อมกันกว่านี้
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  41
  One, two, three.
  หนึ่ง สอง สาม
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:06:55 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  42
  You will not store work-related info\Nexternally or internally via your phones.
  - คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลงานภายนอก \Nหรือภาย ไว้ในสมาร์ทโฟนได้
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  43
  I need to crack our CEO's back open, or something.
  ฉันอยากจะเปิดเจ้านายของเราดูข้างในจริงๆเล้ย
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  44
  Why?
  ทำไม?
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:05:49 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  45
  In case he has a battery there.
  หรือว่าเขาจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะ
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  46
  Or maybe he has a USB port there, instead?
  หรือไม่ก็มีช่อง USB อยู่ตรงไหนสักที่
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  47
  How can someone become\Nso energetic overnight?
  คนเราอะไรมันจะมีพลังงานอะไรมากขนาดนั้น
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  48
  I guess he never gets tired.
  ฉันเดาว่าเกิดมาเขาไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยแน่ๆ
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  49
  Good job. Bye!
  ดีมากจ้า กลับบ้านดีๆนะ
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  50
  Bye!
  กลับบ้านดีๆนะเด็กๆ
  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 , 13:36:14 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน
  บาย!
  เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2559 , 18:08:21 แปลโดย : zindy
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath 1percent of Anything.E07.161026.HDTV.720p-es.Thai.ssa