• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Woman.With.A.Suitcase.E11[360p450p720p]-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}Subtitles brought to you by The Feisty Team @ Viki{\i0}
  บรรยายไทยโดย เจ้าหญิงนิทรา
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  You're a murder suspect right now, Ham Bok Geo.
  คุณกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนะ
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  Looks like you left bunch of evidences at the scene.
  เหมือนว่าจะมีหลักฐานอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  I forgot to tell you.
  ผมลืมบอกคุณ
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  5
  It's really hard to become something, you know.
  การสอบมันเป็นเรื่องยากมาก
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  6
  Just think about what you want, Cha Geum Joo.
  ให้คิดในสิ่งที่คุณต้องการจะคิด
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  7
  That's the key to how I passed the bar in one shot.
  นี่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผมสอบผ่านในครั้งเดียว
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  8
  I'll tell you something more important.
  ผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  9
  You have to rescue me.
  คุณต้องกลับมาช่วยผม
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  10
  Our Attorney Cha.
  ทนายชาของเรา
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  11
  {\i1} 58th Bar Examination, We wish you good luck. {\i0}
  {\i1} การสอบครั้งที่ 58 เราขอให้คุณโชคดี{\i0}
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  We'll begin soon. We're closing at 9:25.
  ประตูจะปิดตอน 9:25 นะครับ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  13
  Did I arrive too exactly the time?
  ัฉันมาตรงเวลาเกินไปรึเปล่า
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  14
  No, I get to monitor the exam thanks to you, Professor.
  ไม่หรอกค่ะ ฉันได้ติดตามศาสตราจารย์นับว่าเป็นเรื่องดีมากเลยคะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 18:02:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  15
  How is Ohsung Law Firm?
  แล้วที่โอซองเป็นยังไงบ้าง
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  16
  I'm enduring well.
  ก็มั่นคงดีค่ะ
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  17
  That's good. I was worried you might get run over since it's a big firm.
  ดีแล้ว ฉันกลัวว่าเธอจะวิ่งหนีออกไปเพราะเป็นบริษัทใหญ่
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  18
  I should hurry up and be more mature in my position in order for me to be of your help during your election.
  ด้วยตำแหน่งของฉันแล้ว ฉันควรจะเป็นผู้ใหญ่ได้แล้ว ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  19
  Thank you for saying that. Now, let's go inside.
  ขอบใจที่พูดแบบนั้นเ ข้าไปข้างในเถอะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  20
  Okay.
  ค่ะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  21
  Look here! What are you doing?
  นี่คุณจะทำอะไร
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  Hurry up and come down!
  รีบลงมาเลย
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  {\i1} In a moment, entering the exam site will be completed. {\i0}
  {\i1}ใกล้ถึงเวลาสอบแล้ว {\i0}
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  24
  - Ahjussi...{\b1}{\i1} Candidates should all... {\i0}{\b0}
  - ลุงค่ะ...{\b1}{\i1}ผู้สมัครสอบ... {\i0}{\b0}
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  25
  Hurry up and come down!
  รีบลงมาเลย
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  26
  {\i1} The exam monitors should come to the exam central station...{\i0}
  {\i1} ควรจะเข้าสู้ห้องสอบ...{\i0}
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:07:11 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  27
  {\i1} and take the examinations with you. {\i0}
  {\i1} และใช้เวลาตรวจสอบข้อสอบ{\i0}
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  28
  Ahjussi, please open the door.
  ลุงคะ เปิดประตูให้หน่อยนะคะ
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  29
  Entering is held only until 9:25 am.
  ประตูจะปิดตอน 9:25 นาที
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  30
  It's 9:24 am right now.
  แต่นี่พึ่ง 9:24 นาทีเองนะคะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  31
  I said you can't come in. Once this gate is shut, it's over.
  ผมบอกว่าไม่ได้ไง ตอนนี้ประตูปิดแล้ว
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  I must take this exam.
  ฉันต้องสอบครั้งนี้ให้ได้
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  I must take it. So...
  ยังไงก็ต้องได้สอบ ดังนั้น
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  34
  please open the door this much. Then, I'll sneak in quickly.
  เปิดให้หน่อยนะคะ แค่นี้ก้ได้เดี๋ยวฉันรีบวิ่งไปเลย
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  35
  No, I can't Come back next year.
  ไม่ได้ ค่อยมาปีหน้าเถอะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  36
  This is the last one.
  นี่เป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  37
  Ahjussi, please I beg you. Please?
  ลุงค่ะ เกิดให้หน่อยนะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  38
  I'm an exam monitor.
  ฉันเป็นผู้คุมสอบค่ะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:11:24 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  39
  Ah, yes.
  อ่า ครับ
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  40
  Isn't it obvious to you that you can't come in if you're late?
  ไม่ใช่ว่าเธอกำลังมาสายเหรอ
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 , 16:54:43 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  41
  I can never contact him. And since this just happened... did he call you?
  ตั้งแต่เกิดเรื่อง ผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เลย
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:15:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  - No way...{\b1} - CEO Han is very problematic.{\b0}
  - ไม่มีทาง...{\b1} - เขาก่อปัญหาใหญ่เลย{\b0}
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:15:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  Yes, since our work is of the nature...
  ครับ งานของเราก้ปกติทั่วไป
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:15:02 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  44
  The bad stuff... should I let you know later personally?
  ให้ผมแจ้งคุณทีหลังดีไหมครับ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:15:03 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  45
  Yeah, hurry up and talk. I'm busy.
  รีบพูดมาเลย ตอนนี้ผมยุ่งมาก
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:15:03 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  46
  Hey, there are too many people here. I can't hear you very well.
  มีคนเยอะเกินไป ผมไม่ได้ยินที่คุณพูดเลย
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:15:03 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  47
  Yeah, hang on. I'm in a quiet place.
  เอาล่ะ ผมจะหาที่เงียบๆนะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 19:15:03 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  48
  {\i1} At such an important moment... {\i0}
  {\i1} ในเวลาสำคัญแบบนี้... {\i0}
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 15:32:46 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  49
  how did I come to ask for your help, Attorney Ma?
  ทำไมฉันต้องมาขอความช่วยเหลือจากนายตลอด
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 15:32:46 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  50
  - I'm a bit annoyed... {\b1}- Stop with the nonsense and tell me quickly.{\b0}
  - ฉันรำคาญนิดหน่อย... {\b1}- เลิกพูดเรื่องไร้สาระ และบอกมาสักที{\b0}
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 15:32:46 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.A.Suitcase.E11[360p450p720p]-NEXT.Thai.ssa