• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • 1%의 어떤것 / Something About 1% (2016)

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath One.Percent.Of.Anything.E11.161109.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever
  เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 , 14:52:59 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน
  บรรยายไทยโดย dragonfly
  เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 , 18:49:40 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}[Episode 11: Drunken Confessions]{\i0}
  {\i1}[ตอนที่ 11: คำสารภาพของยายขี้เมา ]{\i0}
  เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 , 15:00:47 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  3
  {\i1}["Do you want to see this though until\Nthe end, even though it may be hard?"]{\i0}
  {\i1}["แม้มันอาจยากเย็น \Nแต่เธอยังอยากจะเห็นจนสุดทางไหม"]{\i0}
  เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 , 14:52:59 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  4
  Thank you.
  ขอบคุณค่ะ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:05 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  5
  Da Hyun?
  ดาฮยอน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  6
  Mr. Jae In?
  คุณแจอิน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  7
  Um, Mr. Jae In.
  เอ่อ..คุณแจอิน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  8
  What are you doing to Da Hyun?
  นายทำอะไรดาฮยอน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  9
  What do you mean by that?
  ที่พูดน่ะหมายความว่าไง
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  10
  Don't be like that.\NThis is a misunderstanding.
  อย่าเป็นแบบนี้สิ\Nเข้าใจผิดใหญ่แล้ว
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  11
  He's one of Ji Su's sponsors.
  เขาเป็นสปอนเซอร์ของจีซู
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  12
  Ji Su's sponsor?
  สปอนเซอร์ของจีซูเหรอ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  13
  Hey, Min Tae Ha. Since when\Nhave you ever sponsored idol singers?
  มินแทฮา นายริอ่านเป็นสปอนเซอร์\Nนักร้องไอดอลตั้งแต่เมื่อไหร่
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  14
  Tae Ha? You mean, the Min Tae Ha\Nthat you mentioned to me last time?
  แทฮาเหรอ หมายถึงมินแทฮา\Nที่คุณพูดถึงคราวก่อนน่ะเหรอ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  15
  Your name is Min Tae Ha, sir?
  คุณชื่อมินแทฮาเหรอคะ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  16
  Yes.
  ครับ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  17
  Is that why you never\Ngave me your business card?
  เพราะงั้นใช่ไหมคุณถึงไม่เคย\Nให้นามบัตรฉัน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  18
  So this is how you decided\Nyou'd approach Da Hyun?
  นายตีสนิทดาฮยอนด้วยวิธีนี้เอง
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  19
  Go inside.\NI'll call you.
  เข้าบ้านไป\Nไว้ผมโทรหา
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  20
  Wait a second.
  เดี๋ยวก่อน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  21
  I feel like I need some of my questions\Nanswered before I head in.
  ฉันมีข้อข้องใจ\Nที่ต้องการคำตอบก่อนเข้าบ้าน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  22
  And if you don't answer them for me,\NI'll have Mr. Min answer them instead.
  แล้วถ้าคุณไม่ตอบ\Nฉันจะให้คุณมินเป็นคนตอบแทน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  23
  Wait, so what you're saying is...
  เดี๋ยวนะ คุณบอกว่า...
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  24
  that Mr. Jae In wasn't the only\None on your grandfather's will
  คุณแจอินไม่ใช่คนเดียว\Nที่มีชื่อในพินัยกรรมของปู่คุณ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  25
  and that Mr. Min Tae Ha was\Nmentioned in there, too?
  แต่คุณมินแทฮา\Nก็มีชื่ออยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  26
  But you, Mr. Lee Jae In,\Ncompletely deceived me
  แต่คุณอีแจอินต้มฉันซะเปื่อย
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  27
  and you, Mr. Min, only acted\Nnice to me because of the will?
  และที่คุณมินทำดีกับฉัน\Nก็เพื่อพินัยกรรมเท่านั้นเอง
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  28
  I knew something was up.
  ท่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ย
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  29
  You are a great teacher and\Na great person, Ms. Da Hyun.
  คุณเป็นครูที่ดีและเป็นคนดีนะครับ\Nคุณดาฮยอน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  30
  I'm aware of that.
  ฉันรู้อยู่แล้วค่ะ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:10:07 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  31
  I'm sorry.
  ผมขอโทษ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 18:30:36 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  32
  I only started doing this since I wanted\Nto know what kind of person you were.
  ตอนแรกที่ผมทำก็เพราะผมอยากรู้\Nว่าคุณเป็นคนยังไงเท่านั้นเอง
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 18:30:36 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  33
  I never expected that\Nthings would come to this.
  ผมไม่เคยคิดว่าเรื่องมันจะมาถึงขนาดนี้
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 18:30:36 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  34
  No, that's not it at all!
  เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นเลย!
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 18:30:36 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  35
  You intended to deceive me\Nfrom the very start!
  คุณน่ะเจตนาจะ\Nหลอกลวงฉันตั้งแต่แรกแล้ว
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 18:30:36 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  36
  Well... that couldn't be helped.
  ก็...มันช่วยไม่ได้นี่
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 18:30:36 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  37
  Wow, you two really are cousins, aren't you?
  โอ้โห..คุณสองคนนี่\Nสมกับเป็นญาติกันจริง ๆ เนอะ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:47 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  38
  You two act the exact the same way!
  ถึงได้ทำแบบเดียวกันเป๊ะเลย!
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:47 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  39
  - In what way?\N- In what way?
  - แบบไหน\N- แบบไหน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  40
  You really don't know?
  คุณไม่รู้จริง ๆ เหรอ
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  41
  You two both have a peculiar\Nknack for pissing people off!
  คุณมีความสามรถพิเศษในการ\Nทำให้คนโมโหกันทั้งคู่เลย
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 18:30:36 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  42
  We'll talk later.
  เดี๋ยวคุยกัน
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  43
  Da Hyun!
  ดาฮยอน!
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  44
  Da Hyun!
  ดาฮยอน!
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  45
  Wait, he doesn't really have\Nfeelings for her, does he?
  เดี๋ยวนะ นี่เขาไม่ได้\Nรู้สึกอะไรกับเธอจริงรึเปล่าเนี่ย
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  46
  What?
  อะไร
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  47
  What else did you lie to me about,\Nbesides the will?
  คุณโกหกอะไรฉันอีกบ้าง\Nนอกจากเรื่องพินัยกรรม
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  48
  Nothing!
  ไม่มี!
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  49
  Also, I only left one page out\Nof the copy of the will I gave you!
  แล้วผมก็ดึงพินัยกรรมออกหนัาเดียว\Nก่อนเอาให้คุณเท่านั้นเอง
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  50
  That's still deception, you know!
  มันก็คือการหลอกลวงอยู่ดี!
  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 , 12:19:48 แปลโดย : dragonfly
  0.00 คะแนน

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath One.Percent.Of.Anything.E11.161109.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa