• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E12[360p450p720p]-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}Bar Exam - We wish you luck!\NThe results will be posted today at 9 a.m.{\i0}
  {\i1}ประกาศผลสอบตอน 9 โมง ขอให้คุณโชคดี{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  Why am I more nervous?
  ฉันจะตื่นเต้นทำไมเนี่ย
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  In summary, I want to...
  สรุปแล้ว...
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  Why are you guys like this?\NYou think just anyone passes the bar?
  ทำไมพวกคุณทำแบบนี้ ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะสอบผ่าน
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  5
  What if she fails?\NHow would you handle it expecting so much?
  ถ้าเธอสอบตกพวกคุณจะทำยังไง คุณไม่ควรให้ความหวังเธอนะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  6
  - You're talking like she's going to fail.\N- It's
  - คุณพูดเหมือนเธอจะสอบไม่ผ่าน\N- การสอบ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  7
  a test because there are\Npeople who don't pass.
  ถ้าไม่มีคนสอบตก จะเรียกว่าการสอบเหรอ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  8
  I'm just saying this\Nbecause you won't be able
  ที่ฉันพูดแบบนี้
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  9
  to control your expressions\Nin front of me.
  เพราะกลัว่าคุณจะซ่อนสีหน้าไม่ได้ตอนที่รู้ผล
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  10
  Y-Y-Yeah.\NWhat Lawyer Goo is saying is right.
  ทนายกูพูดถูก
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  11
  Let's not do this.\NLet's just not find out the results.
  ไม่ต้องทำแบบนี้ ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  Paralegal, just a moment. There's\Nsomething I want to discuss with you.
  ผู้ช่วยชาครับ ผมมีเรื่องจะปรึกษา
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  13
  - Sure.\N- It's a public defender case.
  - ค่ะ\N- คดีนี้
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  14
  - When a Vietnamese bride\Nwanted to leave...
  ผู้หญิงเวียกนามต้องการจะหย่า
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  15
  - Hello, Golden Tree.\N{\i1}- Ms. Cha Geum Joo please.{\i0}
  - สวัสดีค่ะ โกลเด้นทรีค่ะ\N{\i1}- ขอสายคุณชากึมจูครับ{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  16
  - Manager...?\N- Yes?
  - ผู้ช่วยชาคะ...\N- คะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  17
  The phone...
  ของคุณค่ะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  18
  Yes?
  ค่ะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  19
  - Are you okay?\N- Paralegal Cha...
  - เป็นอะไรไปครับ\N- ผุ้ช่วยชา...
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  20
  It's okay, it's okay.
  ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะครับ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  21
  It's okay.
  ไม่เป็นไรครับ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  {\i1}It's okay, it's okay.{\i0}
  {\i1}ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  You did well. Really...
  ใจเย็นก่อนนะครับ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  24
  I...
  ฉัน...
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  25
  I don't have to get flicked.
  ฉันไม่ต้องถูกดีดหน้าผากแล้วค่ะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  26
  A flick? What does that mean?
  ดีหน้าผากเหรอ หมายความว่าไง
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  27
  I must have passed.
  ฉันสอบผ่านแล้วค่ะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  28
  But why are you crying?\NMy heart dropped, thinking you failed.
  แล้วคุณร้องไห้ทำไมครับ ผมหัวใจจะวายแล้วเนี่ย
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  29
  Because I don't believe it.\NBecause I really just don't believe it.
  เพราะฉันไม่อยากจะเชื่อ ไม่อยากเชื่อเลย
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  30
  It came up!
  ประกาศแล้วค่ะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  31
  - The list of people who passed.\N- You passed! You passed!
  - รายชื่อคนที่สอบผ่าน\N- มีชื่อคุณด้วยค่ะ ผ่านแล้วค่ะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  You did it! Pass! Pass!
  คุณสอบผ่านแล้ว ผ่านแล้ว
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  You did it! Congratulations!
  ยินดีด้วย
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  34
  Congratulations Lawyer Cha.
  ยินดีด้วยทนายชา
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  35
  Was there perhaps something more from the site?
  คุณเจออะไรเพิ่มใหม
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  36
  There is. We found Ham Bok Geo's DNA.
  เราเจอดีเอ็นเอของฮัมบ๊กกอ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  37
  It matches the blood stain\Nfound at the crime scene
  มันตรงกับคราบเลือดในที่เกิดเหตุ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  38
  of Kim Yoo Ri. It's game over.\NYou can say that.
  เกมจบแล้ว
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  39
  How about the third person witness?
  แล้วพยานล่ะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  40
  Hey, oh no...\NThere shouldn't be anything like that at this point.
  คุณไม่ควรถามแบบนี้นะ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  41
  {\i1}Stomach content results - No abnormalities are\Nobserved. Regular food contents are observed. Small{\i0}
  {\i1}เศษอาหารในกระเพาะปกติ{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  {\i1}amount of plastic particles were found inside\Nthe body. There was a pen drawing. See diagram.{\i0}
  {\i1}มีพลาสติกขนาดเล็กอยู่ในกระเพาะ ตาดว่าเป็นสีของปากกา{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  {\i1}What is this?{\i0}
  {\i1}นี่อะไรคะ{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  44
  {\i1}It's a common practice in\Nthe industry, signifying{\i0}
  {\i1}ในวงการนี้มันเป็นเรื่องปกติ{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  45
  {\i1}that they'll hurt you if\Nyou keep making noises...{\i0}
  {\i1}เขากำลังขู่คุณ...{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  46
  {\i1}To kill a mockingbird...{\i0}
  {\i1}ด้วยสิ่งนี้...{\i0}
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  47
  Subtitles by The Feisty Team @ Viki{\i0}
  บรรยายไทยโดย เจ้าหญิงนิทรา
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  48
  Now, now, you know, as for me,
  ตอนนี้ สำหรับฉัน
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  49
  I knew that there would be a day like this for Manager Cha!
  ฉันรู้อยู่แล้วว่าผู้ช่วยชาต้องมีวันนี้
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  50
  Oh, Lawyer!
  ทนายความ
  เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 , 11:21:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E12[360p450p720p]-NEXT.Thai.ssa