• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 53.27% [ C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E13[360p450p720p]-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Defense, I understand this is your first\Ntrial. But we don't have much time...
  ทนายจำเลยผมรู้ว่านี่เป็นการพิจารณาคดีครั้งแรกของคุณ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  there's no need for you to read all that to us.
  แต่เราไม่มีเวลามากพอที่จะฟังคุณอ่านทั้งหมดหรอนะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  I'm sure the prosecution has confirmed that as well.
  ผมมั่นใจว่าอัยการคงตรวจสำนวนดีแล้ว
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:04 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  You should stop.
  พอแค่นี้เถอะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  5
  I believe the prosecution doesn't know about this.
  ฉันเชื่อว่าแม้แต่อัยการก็ไม่ทราบเรื่องนี้
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  6
  The fact that a page out of the reference material was missing.
  เรื่องที่รายงานชันสูตรศพขาดหายไป
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  7
  There's this thing called Tunnel Vision.
  มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอุโมงค์วิสัยทัศน์
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  8
  Once they find an evidence that directs\Nthe defendant to be found guilty...
  เมื่อเขาพบหลักฐษนที่แสดงว่าจำเลยมีความผิด
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  9
  the Prosecution only looks at that alone.
  อัยการก็จะมองแค่ความผิดของจำเลย
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  10
  It's a phenomenon that shows that they don't look at anything else.
  ไม่มองไปที่อื่น
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  11
  The prosecution is committing the error of tunnel vision right now.
  โจทก์ได้ทำให้กระบวนพิจารณาผิดพลาดไปเพราะอุโมงค์วิสัยทัศน์นี้
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  Since the coroner's death, the defense\Nhas requested the prosecution...
  เมื่อเจ้าหน้าชันสูตรศพเสียชีวิต
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  13
  of the issue behind the problematic document.
  เบื้องหลังเอกสารที่ขาดหายไป
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  14
  Whether it's intentional or a mistake... just like this...
  ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือตั้งใจ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  15
  they sent us a document that was missing a page like this.
  อัยการก็ได้ส่งเอกสารที่ไม่สมบูรณ์นี้มาให้เรา
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  16
  It just means they only see what they want to see.
  มันหมายความว่าอันการต้องการให้เราเห็น ในสิ่งที่เขาคิดว่าเราควรเห็น
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  17
  {\i1}What should I do?{\i0}
  {\i1}จะให้ผมทำไงดีครับ{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  18
  {\i1}Let her drive her point to the foreign substance.{\i0}
  {\i1}ปล่อยให้เธอพูดไป{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  19
  By chance, do you remember how many pages\Nthere were in the report, Witness?
  พยานจำได้ไหมคะว่าเอกสารมีกี่หน้า
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  20
  Do you remember?
  จำได้ไหมคะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  21
  Do you remember?
  พยานจำได้รึเปล่าคะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  Then, I'll ask you another way.
  งั้นฉันจะตั้งคำถามใหม่
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  By chance, was there...
  ในการชันสูตรศพ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  24
  anything unusual while you were performing\Nthe autopsy with Coroner Park Ji Seok?
  พบสิ่งผิดปกติรึเปล่าคะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  25
  I think there was a page on a foreign substance.
  ผมคิดว่าเราพบสารแปลกปลอมครับ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  26
  When you say "foreign substance," what do you mean by that?
  สารแปลกปลอมเหรอ หมายความว่ายังไงคะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  27
  There was a small plastic wrapper inside her stomach.
  เราพบพลาสติกในกระเพาะอาหาร
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  28
  I believe Coroner Park recorded it separately.
  ผมเชื่อว่าเราได้บันทึกไว้ในรายงานแล้ว
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  29
  Since we don't know the prosecution's intentions,
  เนื่องจากเราไม่ทราบเจตนาของโจทก์
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  30
  the defense attempted to confirm\Nthe original autopsy report
  จำเลยขอยืนยันที่จะใช้ผลชันสูตรเดิม
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  31
  by reaching out to National\NForensic Services, but...
  ด้วยการติดต่อกับนิติวิทยาศาสตร์
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  since the coroner's death, we couldn't locate the original.
  แต่เพราะเจ้าหน้าที่ทำคดีนี้ตาย เราจึงไม่สามารถหาต้นฉบับได้
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  We received a vague answer asking us to request it
  เราได้รับคำตอยที่คลุมเครือ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  34
  through the Prosecutor's Office.
  จากสำนักงานอัยการ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  35
  The prosecution must address the problem\Nwith the attached information...
  อัยการจะต้องแก้ปัญหานี้
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  36
  You must explain it without a trace of doubt.
  และให้คำตอบที่ชัดเจนแก่เรา
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  37
  She's got it. She did it.
  เธอทำได้ เธอทำได้
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  38
  Our Golden Tree is standing tall.
  เธอทำให้โกลเด้นทรีของเรายืนอย่างมัานคง
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  39
  That's all.
  หมดคำถามค่ะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  40
  {\i1}Today, the first day of trial on Seo Ji Ah's\Nmurder case took place in the courthouse.{\i0}
  {\i1}วันนี้เป็นการพิจารณาคดีฆาตกรรมซอจีอาครั้งแรก{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  41
  {\i1}The prosecution insists on the possibility\Nof Mr. Ham committing the crime.{\i0}
  {\i1}อัยการยืนยันว่าคุณฮัมเป็นฆาตกร{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  {\i1}But Mr. Ham's defense attorney is insisting on his innocence.{\i0}
  {\i1}แต่ทนายจำเลยบอกว่าคุณฮัมเป็นผู้บริสุทธิ์{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  {\i1}Currently, over six hours of interrogation is taking place.{\i0}
  {\i1}การพิจารณาที่ยาวนานกว่าหกชั่วโมง{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  44
  {\i1}His defense attorney Cha Geum Joo...{\i0}
  {\i1}ชากึมจูทนายของจำเลย...{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  45
  {\i1}Recent death of Coroner Park Ji Seok of National Forensic Service...{\i0}
  {\i1}รายงานว่าเข้าหน้าที่ชันสูตรศพของคดีนี้พึ่งเสียชีวิตลง...{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  46
  Cha Geum Joo...
  ชากึมจู
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  47
  You should take it easy...
  เธอควรทำให้มันง่ายๆสิ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  48
  Good thinking. You made a good choice.
  คิดดีแล้ว คุรเลือกถูกทางแล้ว
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  49
  {\i1}Request submission for an additional witness.{\i0}
  {\i1}ขอเบิกพยานเพิ่ม{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  50
  What should I do?
  เอาไงดี
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 17:38:05 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E13[360p450p720p]-NEXT.Thai.ssa