• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 18.96% [ C fakepath Woman with a Suitcase e14.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  That day, at the Ohsung villa, near the\Nlocation where Food Talk took place,
  วันนั้นที่โอซองวิลล่า ใกล้ักับที่ตั้งอขงฟู้ดทอลค์
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:17 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  Jo Ye Ryeong and Yoo Tae Oh\Nhad a secret affair, right?
  โจเฮรยองและยูแทโฮมีความลับเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:18 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  Yes.
  ครับ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:18 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  And the victim Min Na recorded that.
  และเหยื่อมินนาก็บันทึกภาพไว้ได้
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:18 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  5
  Yes. Things got out of hand trying\Nto retrieve that video clip.
  ครับ เราพยายามแย่งคลิปนั้นจากเหยื่อ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:18 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  6
  Bonjour!
  สวัสดี
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:18 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  7
  Wow, what's this? It's such\Nan interesting combination.
  ว้าว อะไรเนี่ย เป็นการพบกันที่น่าสนใจดีนะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:18 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  8
  Hey, Yoo Tae Oh, you shouldn't\Nbe like that as a man. Huh?
  คุณยูแทโฮ คุณไม่ควรเป็นผู้ชายแบบนี้นะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:18 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  9
  You're going to get it from me.
  คุณน่าจะเอาอย่างผม
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  10
  Cha Geum Joo, leave that\Nhere and go home safely.
  คุณชากึมจูกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  11
  Having someone order me around,\NI don't like that particularly.
  มีคนสะกดรอยตามฉัน ฉันไม่ชอบมันมากเลยนะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  Cha Geum Joo...
  คุณชากึมจู
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  13
  While I was following you around,
  ตอนที่ผมสะกดตามคุณ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  14
  I started liking you.
  ผมก็เริ่มชอบคุณมานิดๆ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  15
  Ah, well... I'm talking as\Nin liking you as a person.
  ผมพูดเพราะว่าผมชอบคุณจริง
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  16
  Then, get lost quietly.
  งั้นก็หายไปเงียบๆซะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  17
  Right now, I'm holding onto an important voice\Nrecording and need to go to the prosecutor's office.
  ฉัยบันทึกเสียงไว้หมดแล้ว ฉันจะส่งให้อัยการ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  18
  - Hey, look. Youโ\N- What are you so curious about?
  - นี่แก\N- มาเสือกอะไรด้วย
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  19
  I'm a janitor.
  ผมเป็นภารโรง
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  20
  Cha Geum Joo, stop right there.
  ชากึมจู หยุดอยู่ตรงนั้น
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  21
  If you don't bring that\Nto me, you'll surely die.
  ถ้าคุณขยับ ผมจะยิง
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  Go ahead and shoot me.
  เอาเลย ยิงเลยสิ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  This is my life to me.
  ยังไงนี่ก้ชีวิตฉัน
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  24
  Oh, no. I don't have much patience.
  ผมยิ่งไม่ค่อยมีความอดทนด้วยสิ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  25
  One, two.
  หนึ่ง สอง
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  26
  What's that sound?
  เสียงอะไร
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  27
  Perhaps... Lawyer Cha?
  หรือว่าทนายชา
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  28
  Aish, really.
  ให้ตายสิ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  29
  - It sounded like a gun shot just now.\N- We heard it too.
  - เมื่อกี้เหมือนมีเสียงปืน\N- เราก็ได้เยินเหมือนกัน
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  30
  Liking someone is liking,\Nbut you need to listen.
  ถ้ามีคนบอกว่าชอบคุณ คุณก็ควรจะหยุดฟังสิ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  31
  I'll go alone through the side road.\NGo and find Attorney Cha.
  ผมจะไปที่ถนนด้านข้าง ไปหาทนานชาก้อนเลยนะครับ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  Lawyer Cha!
  ทนายชา
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  We need to quickly call 119.
  รีบโทรเรียก 119 เถอะค่ะ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  34
  We have a first-aid patient!
  เรามีคนเจ็บ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  35
  - Attorney Cha...\N- We're under the Han River bridge.
  - ทนายชา...\N- เราอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำฮัน
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  36
  {\i1}That day, at the Ohsung villa, near the\Nlocation where Food Talk took place,{\i0}
  {\i1}วันนั้นที่โอซองวิลล่า ใกล้ักับที่ตั้งอขงฟู้ดทอลค์{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  37
  {\i1}Jo Ye Ryeong and Yoo Tae Oh\Nhad a secret affair, right?{\i0}
  {\i1}โจเฮรยองและยูแทโฮมีความลับเกิดขึ้นใช่ไหมคะ{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  38
  {\i1}Yes. Things got out of hand{\i0}
  {\i1}ครับ เราพยายามแย่งคลิปนั้นจากเหยื่อ{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  39
  {\i1}trying to retrieve that video clip.{\i0}
  {\i1}แย่งคลิปนั้นจากเหยื่อ{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  40
  Save me. I'll do anything!
  ปล่อยผมไปเถอะ ผมยอมทำทุกอย่าง
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  41
  I can tell my manager to bring\Na billion dollars right now!
  เดี๋ยวผมจะบอกให้ผู้จัดการเอาเงินพันล้านมาให้
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  Hey, I have more money than you.
  ฉันมีเงินเยอะกว่านายอีก
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  Hey, but have a go at this.
  แต่เรามีที่ต้องไป
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  44
  Do you think I'll save you or kill you?
  นายคิดว่าฉันจะฆ่านายหรือควรปล่อยนายไปดี
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  45
  Hm?
  หึ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  46
  {\i1}Woman With a Suitcase{\i0}
  {\i1}Woman With a Suitcase{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  47
  {\i1}Episode 14 When losers unite...{\i0}
  {\i1}ตอนที่ 14 เมื่อพร้อมใจกันแพ้...{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  48
  Lawyer Cha!
  ทนายชา
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  49
  {\i1}What brings you to Busan?{\i0}
  {\i1}นายมาทำอะไรที่ปูซาน{\i0}
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  50
  To be honest, I wanted\Nto ask you a few things.
  จริงๆผมมีเรื่องจะขอร้องรุ่นพี่ครับ
  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 , 18:27:19 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman with a Suitcase e14.Thai.ssa