• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo

  ความสำเร็จ 7.38% [ Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo E01 VIU Version.Thai.ssa ] by : Robin.
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Synced & ripped by bozxphd\NSubtitles by VIU
  .
  เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 , 18:20:46 แปลโดย : Robin.
  0.00 คะแนน

  2
  - Good.\N- All right.
  - ดี \N-อย่างนั้นแหละ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:05:17 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน
  - ดี - เอาล่ะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:21:03 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  3
  People ask me...
  มีคนถามฉันว่า..
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:21:56 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  4
  why I became a weightlifter.
  ทำไมถึงมาเป็นนักกีฬายกน้ำหนัก
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:24:06 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  5
  My dad took me to a weightlifting stadium when I was 10 years old,
  พ่อพาฉันไปสนามแข่งยกน้ำหนักตั้งแต่ฉันอายุได้ 10 ขวบ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:24:06 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  6
  and I strangely liked the metallic smell of...
  และฉันก็รู้สึกชอบกลิ่นเหล็ก
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:24:06 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  7
  the barbell.
  ของบาร์เบลอย่างแปลกๆ
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:54:54 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  เช่นบาร์เบลอย่างพิลึก
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:24:06 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  8
  That's when I decided...
  นั่นเป็นตอนที่ฉันตัดสินใจ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:24:06 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  9
  to become a weightlifter.
  เป็นนักกีฬายกน้ำหนัก
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:24:06 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  10
  Kim Bok Joo from Haneol Sport University...
  คิมบกจูจากมหาวิทยาลัยกีฬาฮานึล
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:24:59 แปลโดย : bcy
  2.00 คะแนน
  คิมบ๊กจูจากมหาวิทยาลัยกีฬาฮานึล...
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:55:04 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  คิมบ๊กจูจากมหาวิทยาลัยกีฬาฮานอล
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 14:09:57 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน

  11
  will now make the 3rd attempt to lift 115kg in the clean-and-jerk.
  จะทำการยกน้ำหนักครั้งที่ 3 น้ำหนัก 115 กิโลกรัมในท่าคลีนแอนด์เจิร์ค
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:25:43 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  12
  (KIM BOK JOO)
  (คิมบ๊กจู)
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 14:09:57 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  (คิม บก จู)
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:25:55 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  13
  (HANEOL SPORT UNIVERSITY)
  (มหาวิทยาลัยกีฬาฮานึล)
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:26:09 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  14
  As a young player who made history,
  ในฐานะนักกีฬารุ่นเยาว์ผู้สร้างประวัติศาสตร์
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:27:10 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  15
  I grew up with weightlifting.
  ฉันโตมากับการยกน้ำหนัก
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:27:10 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  16
  I lifted and threw the barbell thousands of times,
  ฉันยกบาร์เบลมาเป็นพัน ๆ ครั้ง
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:29:40 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  17
  and I cut out calluses on my hands hundreds of times.
  ฉันต้องตัดหนังมือที่ด้านออกเป็นร้อย ๆ ครั้ง
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:47:56 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  18
  I shed thousands liters of sweat...
  ฉันเสียเหงื่อและน้ำตา
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:47:56 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  19
  and tears.
  ให้มันเป็นพัน ๆ ลิตร
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:47:56 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  20
  And...
  และ...
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:47:56 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  21
  I'm about to go on stage.
  ฉันกำลังจะขึ้นเวที
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:47:56 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  22
  The third attempt of Kim Bok Joo of Haneol Sport University.
  การยกครั้งที่ 3 ของคิมบ๊กจู\Nจากมหาวิทยาลัยกีฬาฮานึล
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:55:04 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  การยกครั้งที่ 3 ของคิมบกจูจากมหาวิทยาลัยกีฬาฮานึล
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:47:56 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  23
  - Tell us about it.\N- I told you already.
  - บอกมาเถอะน่า \N- ก็บอกไปแล้วไง
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:55:04 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  - บอกมาเถอะน่า - ก็บอกไปแล้วไง
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:49:23 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  24
  - What is it?\N- Come on.
  - อะไรเนี่ย \N- เอาน่า
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:55:04 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  - อะไรเนี่ย - เอาหน่า
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 16:49:23 แปลโดย : bcy
  0.00 คะแนน

  25
  Here is your chicken.
  ไก่ทอดได้แล้วครับ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:07:15 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  26
  Why can't you tell us?
  ทำไมถึงบอกพวกเราไม่ได้ละ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:08:00 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  27
  Can we switch the channel?
  เราเปลี่ยนช่องได้มะ
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:55:04 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  ให้เราเปลี่ยนช่องไม่ได้หรอ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:10:31 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  28
  Please don't mind me and enjoy the food.
  อย่าเพิ่งกวนฉัน กินอาหารไปเถอะ
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:55:04 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  รอสักครู่นะครับ กินอาหารกันไปก่อนนะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:05:17 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  29
  - Don't mind him.\N- Gosh.
  -อย่าไปกวนเขา\N-ชิ
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:55:04 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  - อย่าไปกวนเขาเลยหน่า \N - เฮ้อ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:12:21 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  30
  Oh my goodness!
  บร๊ะเจ้า!
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 14:09:57 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน

  31
  She won a gold medal!
  เธอได้เหรียญทอง
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:15:05 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  32
  Dae Ho! She won a gold medal!
  พี่! เธอได้เหรียญทอง
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:15:05 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  33
  Yes!
  เย้!
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:15:05 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  34
  She's my daughter.
  นั่นลูกสาวผมเองครับ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:16:44 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  35
  - She's my niece.\N- She's my daughter.
  - เธอเป็นหลานผมเอง \N - นั่นลูกผมครับ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:16:44 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  36
  Thank you.
  ขอบคุณค่ะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:16:44 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  37
  Great work. I'll see you at the Taereung National Training Center.
  ทำได้ดีมาก ไว้ไปเจอกันที่สนามฝึกซ้อมเทรึงนะ
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 14:09:57 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  ทำได้ดีมาก ไว้ไปเจอกันที่สนามฝึกซ้อมแทรังนะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:24:20 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  38
  You're my role model. I'll work harder.
  คุณเป็นไอดอลหนูเลยนะคะ หนูจะพยายามให้มากขึ้น
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 14:09:57 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  คุณเป็นไอดอลหนูเลยนะคะ หนูจะพยามให้มากขึ้น
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:24:21 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  39
  - Congratulations.\N- Thank you.
  - ยินดีด้วยนะจ้ะ \N- ขอบคุณค่ะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:24:21 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  40
  I'm Kim Bok Joo, a beautiful 21-year-old...
  ฉันคือสาวสวยวัย 21 ปี
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:24:21 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  41
  and the history of weightlifting.
  เป็นตำนานนักยกน้ำหนัก คิม บ๊กจู
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:24:21 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  42
  We're in the Olympia Swimming Stadium,
  ตอนนี้เราอยู่ที่สนามแข่งว่ายน้ำโอลิมเปียนะคะ
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 14:09:57 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  ตอนนี้เราอยู่ที่สนามแข่งว่ายน้ำโอลิมปิกนะคะ
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:24:21 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  43
  where the 35th Presidential Cup National Swimming Competition...
  เป็นสถานที่แข่งขันว่ายน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 35
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:24:21 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  44
  is taking place.
  กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 14:09:57 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน

  45
  Group D is having...
  กลุ่ม D
  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 , 23:24:21 แปลโดย : ฮาพยอล
  0.00 คะแนน

  46
  the preliminary round of Men's 200m right now.
  เป็นการแข่งประเภทระยะ200เมตรชาย
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 11:27:56 แปลโดย : Piglet
  0.00 คะแนน

  47
  Take your mark.
  เตรียม
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 11:27:57 แปลโดย : Piglet
  0.00 คะแนน

  48
  In the fifth lane,
  ในลู่ที่5
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 11:27:57 แปลโดย : Piglet
  0.00 คะแนน

  49
  we have Jeong Joon Hyung from Haneol Sport University.
  จองจุนฮยอง จากมหาวิทยาลัยกีฬาฮานึล
  เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 , 13:55:04 แปลโดย : appman
  0.00 คะแนน
  จองจุนฮยอง จากมหาวิทยาลัยกีฬาฮานอล
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 14:09:57 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  จองจุน จากมหาวิทยาลัยกีฬาฮานึล
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 11:27:57 แปลโดย : Piglet
  0.00 คะแนน

  50
  He's going at an amazing speed.
  เขาว่ายได้เร็วมาก
  เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 , 11:27:57 แปลโดย : Piglet
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo E01 VIU Version.Thai.ssa