• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 6.64% [ C fakepath Woman with a Suitcase - 15 Ingles.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}CEO Park Hye Joo{\i0}
  {\i1}ประธานปาร์คเฮจู{\i0}
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:18 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  Earlier...
  ก่อนหน้านี้
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  I asked you where Yoo Tae Oh was. Not if he was dead.
  ฉันถามเธอว่ายูแทโฮอยู่ไหน
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  Hae Joo... No...
  เฮจู
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  5
  Attorney Park Hye Joo...
  ทนายปาร์คเฮจู
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  6
  You already knew Yoo Tae Oh was dead and used me
  เธอรู้ว่าเขาตายแล้ว
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  7
  to get rid of CEO Lee Dong Soo.
  เลยใช้ฉันเพื่อกำจัดประธานอีดงซู
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  8
  Then, let me ask you again.
  งั้นฉันขอถามอีกครั้ง
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  9
  Where is Yoo Tae Oh?
  ยูแทโฮอยู่ไหน
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  10
  Paralegal Cha, please!
  นี่ผู้ช่วยชา
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  11
  Isn't it about time you behaved like an attorney?
  คิดจะตัวเหมือนทนายความเหรอ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  Like an attorney?
  เหมือนทนายความเหรอ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  13
  There are attorneys everywhere you turn.
  รอบๆตัวเธอมีแต่ทนายความ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  14
  In the midst, you're on the bottom of the pole.
  แต่เธออยู่ในชั้นที่ต่ำที่สุด
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  15
  Ah, your press conference was very honest.
  การแถลงข่าวของเธอซื่อตรงต่อความรู้สึกมาก
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  16
  Sounds like you passed the bar with a difference of one point.
  เสียงเหมือนผ่านอะไรมานักต่อนัก
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  17
  Do you get it now?
  รู้แล้วสินะ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  18
  You don't have the brains to survive Seochodong now.
  ว่าสมองอย่างเธออยู่ที่นี่ไม่ได้
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  19
  Don't be delusional.
  อย่าหลงตัวเองนักเลย
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  20
  You were only cool when you used to be a paralegal.
  เธอมันเป็นได้แค่ผู้ช่วยทนายเท่านั้นแหละ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  21
  {\i1}The Seoul District Court
  Criminal Case 11, Decision{\i0}
  {\i1}{\ i1} ศาลกรุงโซลคดีอาญาที่ 11 ผ่านการพิจารณา {\ i0}{\i0}
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  22
  {\i1}I'm sorry to behave like an attorney.{\i0}
  {\i1}ต้องขอโทาด้วยที่ฉันทำเหมือนเป็นทนายความ{\i0}
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  23
  The retrial has been decided.
  การอุทธรณ์ผ่านพิจารณาแล้ว
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  24
  Retrial?
  อุทธรณ์คดีเหรอ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  25
  Fine, work hard on your retrial.
  ทำงานหนักเพื่อการอุทธรณ์
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  26
  But will it change anything? There's a limit to what you can do.
  แล้วยังไง ฉันขัดขวางเธอได้อยู่แล้ว
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  27
  Of course, it would be like that by myself.
  แน่นอน ฉันชอบทำด้วยตัวเอง
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  28
  Since I don't have the brains to survive that alone...
  ฉันไม่มีสมองพอที่จะเอาตัวรอด
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  29
  the losers have united.
  จนในที่สุดก็แพ้
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  30
  Aren't you curious as to who would be the one
  เธอไม่อยากรู้เหรอ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  31
  to get knocked down?
  ว่าใครจะมาล้มเธอ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  32
  How I rescue the kids as a lawyer...
  ฉันช่วยชีวิตพวกเด็ก ๆในฐานะทนายความ ...
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  33
  watch very carefully.
  ตั้งใจดูให้เต็มตาล่ะ
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  34
  Okay.
  ได้
  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 , 18:52:20 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  35
  Let's say you rescue the kids. But how would you go about rescuing Ham Bok Geo?
  รู้วิธีช่วยเด็กพวกนั้น แต่ไม่รู้วิธีช่วยฮัมบ๊กกอเหรอ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  36
  Wouldn't you have to resolve Seo Ji Ah's murder case to win properly?
  เธอควรจะชนะคดีซอจีอาก่อนไม่ใช่เหรอ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  37
  We requested Yoo Tae Oh to appear as a witness, but we don't even know where he is...
  เราต้องเอายูแทโฮมาเป็นพยาน แต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  38
  - What do you think happened?
  - I'm wondering if he's already dead.
  - คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับ - เขาคงตายไปแล้ว
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  39
  But you know... the additional report that disappeared...
  เรื่องรายงานที่หายไป
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  40
  Where is Yoo Tae Oh?
  ยูแทโออยู่ที่ไหนครับ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  41
  Hey, if I knew, would I be here like this?
  ถ้าฉันรู้ ฉันไม่มานั่งปวดหัวหรอกนะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  42
  - Then give it to me.
  - Give what?
  - เอามาให้ผม - อะไรอีก
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  43
  The missing additional document to the autopsy report.
  รายงานชันสูตรศพที่หายไป
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  44
  You're the one who hid it, right?
  คุณเป็นคนซ่อนไว้ใช่ไหม
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  45
  Geez, this rude junior of mine...
  อย่ามาหยาบคายกับฉัน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  46
  Hey, what are you doing in here? Huh?
  นายมาทำอะไรที่นี่
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  47
  I was thinking and realized that the report did arrive here whole, but the fact that a page is missing...
  ผมคิดว่ารายงานที่ส่งมาที่นี่สมบูรณ์ เรื่องหน้าที่หายไป
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  48
  I can only conclude that you committed an illegal act, Prosecutor.
  ผมคิดว่าเป็นฝีมือคุณ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  49
  Hey, you know I'm a prosecutor of Korean. You think I tainted the evidence?
  นายก็รู้ว่าฉันเป็นอัยการของเกาหลี นายคิดว่าฉันจะซ่อนหลักฐานเหรอ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  50
  Yes. Seeing how you perform in court, your character is more than enough to do that sort of thing.
  ครับ จากตัวละครที่คุณสร้างขึ้นมา ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้น
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 18:48:09 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman with a Suitcase - 15 Ingles.Thai.ssa