• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • 1%의 어떤것 / Something About 1% (2016)

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath One.Percent.of.Anything.E14.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}[Episode 14: A Lie\N"Will time really heal me?"]{\i0}
  {\i1}[ตอนที่ 14: การโกหก\N"เวลาจะช่วยรักษาฉันใช่ไหม?"]{\i0}
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 20:56:08 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  2
  Subtitles by DramaFever
  Subtitles by Bermice
  เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 , 09:06:35 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  You're not going to give me a\Nstamp as a reward this time?
  คุณจะไม่ให้ดาวเด็กดีผมหน่อยเหรอ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 20:56:08 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  4
  Good... job.
  กู๊ด..จ๊อบ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 20:56:08 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  5
  Ah, what a nice breeze.
  อ่า วันนี้อากาศดีนะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 20:56:08 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  6
  - When will we be seeing each other again?\N- The weekend?
  - เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีก \N- วันหยุดนี้ดีไหม
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 20:56:08 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  7
  What should we do?
  เราจะทำอะไรกันดี
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 20:56:08 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  8
  What? Didn't you buy me this\Nso we could work out together?
  อะไรกัน นี่คุณไม่ได้ซื้อมาให้ผมเอาไว้ออกกำลังกายด้วยกันเหรอ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  9
  No, not at all!
  เปล่าซะหน่อย
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  10
  I bought it for you since I was afraid\Nyou'd hole yourself up in your office!
  ฉันซื้อให้คุณ \Nเพราะกลัวว่าคุณจะหมกตัวเองอยู่แต่ในออฟฟิศ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  11
  And you need to get some sun, too.
  คุณต้องออกมารับแสงแดดบ้าง
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  12
  Go work out by yourself.
  ไปคนเดียวแล้วกันนะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  13
  We can't have that, now.
  ไปด้วยกันสิ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  14
  I wouldn't be a good, sensible man if\NI wasn't watching out for my girlfriend.
  ผมคงทำได้ไม่ดี \Nถ้าแฟนไม่ไปด้วย
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:15:55 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  15
  We're all about being fair, remember?
  เราต้องทำให้มันยุติธรรม จำได้ไหม
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  16
  I'm really fine, though.
  ฉันไม่เป็นไรจริงๆ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  17
  Let's go.
  ไปกัน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  18
  Did anything happen today, Mr. Jae In?
  แจอิน วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  19
  No, not really.
  ก็ไม่มีอะไรนี่
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  20
  What did you have for dinner?
  ตอนเย็นคุณกินข้าวกับอะไร
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  21
  - {\i1}I had Chinese food.{\i0}\N- Oh, really?
  - {\i1}ผมกินอาหารจีน{\i0}\N- จริงเหรอ?
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  22
  What time are you leaving tomorrow morning?
  พรุ่งนี้คุณจะออกจากบ้านกี่โมง
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  23
  The same time as every day.\NI have to be out my 6:30.
  ก็เวลาเดิมแหละ \Nผมออกจากบ้านตอนหกโมงครึ่ง
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  24
  Want me to wake you up?
  ให้ฉันปลุกมั้ย
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  25
  I'm pretty sure I'll be getting\Nup before you, though.
  ผมว่าผมตื่นก่อนคุณอีก
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  26
  {\i1}I'll wake you up.{\i0}
  {\i1}ผมปลุกคุณเองดีกว่า{\i0}
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  27
  No, you don't have to.
  ไม่ต้องอะ คุณไม่ต้องปลุกหรอก
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  28
  Get home safe.
  กลับบ้านดีๆนะคะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  29
  Want to take a walk around?
  ไปเดินเล่นรอบๆกันก่อนมั้ย
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  30
  Hmm, shall we?
  หืม เอางั้นเหรอ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  31
  You should really get going now.
  คราวนี้คุณต้องกลับจริงๆแล้วนะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  32
  I have something for you.
  ผมมีอะไรจะให้
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  33
  You should've given it to me before.
  คุณน่าจะให้ผมก่อนหน้านี้สิ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  34
  Ta-da!
  นี่ไง
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  35
  You did so well today, too!
  วันนี้คุณทำตัวน่ารักมากเลยนะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  36
  I'll get going now.
  ผมกลับล่ะนะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  37
  Hello?
  ฮัลโหล
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  38
  Oh, Mr. Jae In?
  อ่อ แจอิน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  39
  Yes, I'll wake up now.
  ค่ะ ฉันตื่นแล้ว
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  40
  All right.\NWork hard today, too!
  ค่ะ เข้าใจแล้ว \Nคุณก็ตั้งใจทำงานนะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  41
  All right.
  ค่ะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  42
  {\i1}[Last day of contract!]{\i0}
  {\i1}[วันสุดท้ายของสัญญา!]{\i0}
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:11:20 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  43
  It's been a while, Teacher Kim Da Hyun.
  ไม่เจอกันนานเลยนะคะ คุณครูดาฮยอน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:19:42 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  44
  Yes.\NHello.
  ค่ะ สวัสดีค่ะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:19:42 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  45
  I heard that you went through something terrible\Nbecause of Joo Hui. Are you okay?
  ฉันได้ยินมาว่าคุณเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมา \Nเพราะจูฮี คุณโอเคขึ้นนะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:19:42 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  46
  Yes. Thankfully, nothing really bad happened.
  ค่ะ ขอบคุณนะคะ \Nไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกค่ะ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:19:42 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  47
  I'm not sure if you're aware, but...
  บางที คุณคงรู้ว่า..
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:19:42 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  48
  I didn't give birth to Jae In.
  ฉันไม่ใช่แม่แท้ๆของแจอิน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:19:42 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  49
  We may not share a single drop of blood
  พวกเราไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:19:42 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  50
  but I've never once thought\Nthat Jae In wasn't my son.
  แต่ฉันไม่เคยคิดว่าแจอินไม่ใช่ลูกของฉัน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 22:19:42 แปลโดย : Bermice
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath One.Percent.of.Anything.E14.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa