• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Woman with a Suitcase

  ความสำเร็จ 1.42% [ C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E16.END.161115.720p-NEXT.Thai.ssa ] by : sagura
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}Synced & ripped by bozxphd\NSubtitles by The Feisty Team @ Viki{\i0}
  {\i1}Synced & ripped by bozxphd\NSubtitles by The Feisty Team @ Viki{\i0}
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  2
  Cha Geum Joo!
  คุณชากึมจู
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  3
  You've been reported for violating the Attorneys-at Law Act\N{\i1}Arrest warrant{\i0}
  คุณถูกจับข้อหาละเมิกกฎหมายทนายความ{\i1}หมายจับ{\i0}
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  4
  {\i1}National Intelligence Service{\i0}
  {\i1}สำนักข่าวกรอกแห่งชาติ{\i0}
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  5
  Park Hye Joo, you were merely Ohsung's dog.
  ปาร์คเฮจู เธอเป็นแค่หมารับใช้ของโอซอง
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  6
  Ohsung's dog. Woof, woof.
  หมาของโอซอง
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  7
  That one thing... insist on that one thing.
  อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  8
  Park Hye Joo, thank you for your cooperation.
  คุณปาร์ตเฮจูขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับ
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  9
  You'll be transferred to\NProsecutors Office soon.
  คุณจะถูกส่งตัวไปที่สำนักงานอัยการเร็วๆนี้
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  10
  You have to cooperate with\Nus for one more thing.
  คุณต้องให้ความร่วมมือกับเรามากกว่านี้
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  11
  Look, Alan. We have numerous unsolved cases against you.
  อลัน เรายังต้องคุยกันอีกนาน
  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 , 19:05:00 แปลโดย : sagura
  0.00 คะแนน

  12
  It's completely your choice whether we\Nturn you over to Russia's KGB or not.

  13
  Answer us nicely.

  14
  If you send me to KGB, I'm dead.

  15
  Okay, let's talk about the assassination case.

  16
  You're the main suspect in the murder of the princess.

  17
  Yes, I did.

  18
  Who told you to do so?

  19
  Her husband Mohamed.

  20
  Then, who ordered you to commit the crime\Non Seo Ji Ah and Yoo Tae Oh cases?

  21
  Ohsung Law Firm's...

  22
  Lee Dong Soo...

  23
  Is this it? Is this the additional document from the autopsy report?

  24
  {\i1}Hey, hey, hey!{\i0}

  25
  Yes.

  26
  It's a picture I took before I destroyed the evidence.

  27
  Did CEO Lee Dong Soo order you to destroy the evidence?

  28
  Yes.

  29
  Attorney Park. Wouldn't be\Nmore correct to say that it

  30
  was your ambition that told\Nyou to do that, not me?

  31
  Yes, that's right. I'm the one who chose to become Ohsung's dog.

  32
  But even a dog bites his owner when he's cornered.

  33
  If you admit all this, your attorney license will be revoked.

  34
  - You still won't change your testimony, right?\N- Yes.

  35
  I already know.

  36
  You still have a chance. Unless you have no\Nlingering feelings toward the attorney title.

  37
  The person who threw away my attorney badge for me...

  38
  Wasn't it you, Lee Dong Soo?

  39
  - How about Attorney Cha?\N- She's under investigation right now.

  40
  Wait. You didn't just come to rescue\NAttorney Cha empty handed, did you?

  41
  No, no, no... this way.

  42
  Ah, okay.

  43
  Thank you.

  44
  Are you okay?

  45
  What's her crime?

  46
  The contract she produced with Jo Ye Ryeong.

  47
  Revealing your client's information...\N{\i1}Contract for hiring an attorney{\i0}

  48
  That's clearly a breach of contract.

  49
  You're right. She did breach her contract.

  50
  At that time, I'm the one who worked on Jo Ye Ryeong's divorce case.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Woman.With.a.Suitcase.E16.END.161115.720p-NEXT.Thai.ssa