• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Goblin

  ความสำเร็จ 11.15% [ [Viki] Goblin.E01.161202.Thai.ssa ] by : RiRi
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}Synced & ripped by bozxphd\NSubtitles by The Immortal Team @Viki{\i}

  2
  {\i1}If a desire exists on the hand\Nof man or an object with blood,{\i}
  หากความปรารถนาเกิดขึ้นในมนุษย์หรือวัตถุที่เต็มไปด้วยเลือด
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  3
  {\i1}it becomes a goblin.{\i}
  ก็จะกลายเป็นก๊อบลิน
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  4
  {\i1}Understandably, a sword with the blood\Nof thousands from many battlefields{\i}
  ดาบที่เปื้อนเลือด\Nคนนับไม่ถ้วนจากสมรภูมิรบมากมาย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  5
  {\i1}was buried in the blood of it's master.{\i}
  จะฝังอยู่ในตัวเจ้าของดาบเล่มนั้น
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  6
  {\i1}Only the goblin bride would\Nbe able to take the sword out.{\i}
  มีเพียงเจ้าสาวของก๊อบลินเท่านั้น\Nที่จะสามารถดึงดาบออกได้
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  7
  {\i1}Once you pull this sword, it will\Nreturn to nothing and be at peace.{\i}
  เมื่อดึงดาบแล้ว ทุกอย่างก็จะสลายไปสู่สุคติ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  8
  {\i1}It had to be an evil oracle.{\i}
  กลายเป็นสื่อแห่งวิญญาณ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  9
  A goblin that was reawakened from extinction,

  10
  is somewhere in this world\Nor he may be nowhere...
  อยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้\N
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  11
  Even now, he might be somewhere...
  ตอนนี้ เขาอาจอยู่ที่ไหนสักแห่ง
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  12
  Why are you laughing, you rotten girl!
  หัวเราะอะไร ยัยเด็กนี่
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  13
  So, he's searching for his bride\Nsomewhere even now and...
  เขากำลังตามหาเจ้าสาว\Nจนถึงเดี๋ยวนี้
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  14
  you want to say, "That bride\Nis me." Isn't that it?
  แล้วคุณยายจะบอกว่า "เจ้าสาวคือหนู ใช่ไหมคะ"
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  15
  Even though I look like this now,\NI broke a few hearts in my day.
  ตอนนี้ฉันดูเป็นแบบนี้\Nแต่สมัยสาวๆ หักอกหนุ่มๆ มาหลายนะจะบอกให้
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  16
  Don't come around next time\Nand wonder where I've gone.
  คราวหน้าไม่ต้องมาแถวนี้แล้วนะ\Nไม่อยู่แล้ว
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  17
  I'm so envious.
  อิจฉาคุณยายจังค่ะ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  18
  I must have lost my mind. I shouldn't\Nbe boasting in front of a single mom.
  ฉันคงเสียสติไปแล้ว\Nไม่ควรมาพูดแบบนี้ต่อหน้าแม่หม้ายลูกติดเลย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  19
  You're bad.
  ใจร้าย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  20
  I gave you a discount on spinach, cabbages.\NWhat do you mean I'm bad?
  ลดผักโขมกับกะหล่ำให้แล้ว\Nหมายความว่าไงที่ว่าใจร้าย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  21
  That jerk who ran off\Nwithout you is the bad one.
  คนใจร้ายคือไอ้หนุ่ม\Nที่หนีเธอไปต่างหาก
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  22
  That's true.
  ก็จริงค่ะ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  23
  But that story is so sad.
  มันเป็นเรื่องเศร้า
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  24
  That's not that sad...
  จะไปเศร้าทำไม
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  25
  It's a very romantic curse.
  มันเป็นคำสาปที่โรแมนติกนะคะ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  26
  Having to find a bride in order to die.
  ตามหาเจ้าสาวเพื่อที่จะตาย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  27
  God is bad.
  พระเจ้าใจร้าย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  28
  God is always bad, selfish and jealous.
  ก็งี้แหละ ใจร้าย เห็นแก่ตัวและขึ้อิจฉา
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  29
  He only wants things for himself.
  ต้องการแต่สิ่งสำหรับตนเอง
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  30
  Just like some jerk.
  ฟังเหมือนใครบ้างคนเลย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  31
  I'll get going. Sell a lot.
  หนูต้องไปแล้วค่ะ ขอให้ขายดีนะคะ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  32
  Be sure to stay here next time I come by.
  ไว้คราวหน้าเจอกันอีกนะคะ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  33
  When you face a moment at the\Nbrink of life or death...
  ในนาทีแห่งความเป็นความตาย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  34
  be sure to pray earnestly.
  ลองอ้อนวอนขออย่างแรงกล้า
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  35
  {\i1}Perhaps...{\i}
  บางที
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  36
  {\i1}a god with a tender heart may be\Nlistening to you. [1968, PARIS]{\i}
  หากเขามีจิตเมตตา\Nเขาอาจจะให้ตามคำขอ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  37
  I wouldn't recommend that.
  ฉันไม่แนะนำนะ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  38
  If you leave home now, your life will get\Nworse. You'll never see your mom again.
  ถ้านายออกจากบ้านไปตอนนี้\Nชีวิตนายจะยิ่งแย่ นายจะไม่ได้เจอแม่อีกเลย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  39
  Who are you?
  คุณเป็นใครครับ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  40
  - Are you Korean?\N- I'm complex.
  เป็นคนเกาหลีเหรอ\Nซับซ้อนน่ะ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  41
  It's your turn now. Speak clearly now.
  ถึงตานายละ\Nพูดให้ชัดเจนไปเลย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  42
  Tell him he's your dad since he adopted\Nyou. So tell him to raise you well.
  เขาเป็นพ่อนาย รับนายมาเลี้ยงแล้ว\Nก็เลี้ยงดูให้ดีดีหน่อย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  43
  Tell your mom, too. Ask her to help you.\NSay you're hurting.
  บอกแม่นายด้วย ให้แม่ช่วย\Nบอกว่านายถูกทำร้าย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  44
  What are you talking about? Move.
  คุณพูดเรื่องอะไร\Nถอยไป
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  45
  If you slash your arm like\Nthat, you won't die. You
  นายกรีดข้อมือแบบนั้น ไม่ถึงตายหรอก
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  46
  just won't be able to use your arm.\NKeep that in mind.
  ก็แค่ใช้แขนไม่ได้\Nจำไว้
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  47
  - Who are you?\N- Don't avoid eye contact. Speak clearly.
  คุณเป็นใคร\Nอย่าหลบตา พูดไปเลย
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  48
  - Can you do it?\N- And if I get beaten to death?
  ทำได้ไหม\Nแล้วถ้าผมถูกตีจนตายล่ะ
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  49
  Will you take responsibility?
  คุณจะรับผิดชอบไหม
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  50
  That's why I broke his ribs.
  ฉันถึงได้ทำเขาซี่โครงหักไง
  เมื่อ 26 ธันวาคม 2559 , 18:25:11 แปลโดย : lovelyrosy
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: [Viki] Goblin.E01.161202.Thai.ssa