• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Goblin

  ความสำเร็จ 0.00% [ [Viki] Goblin.E05.161216.Thai.ssa ] by : RiRi
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by {\c&H00FFFF&}The Immortal Team @Viki{\c}\NSynced by {\c&H00FFFF&}NChoerunnisa{\c}

  2
  โซ {\i1}How can I get over you?{\i} โซ

  3
  โซ {\i1}Why do we have to be...{\i} โซ

  4
  โซ {\i1}...apart{\i} โซ

  5
  Mister!

  6
  โซ {\i1}Mysterious discovery...{\i} โซ

  7
  {\i1}Mass is not directly proportional to volume.{\i}

  8
  {\i1}A girl as small as a violet flower,{\i}

  9
  {\i1}A girl who moves like a flower's petal,{\i}

  10
  {\i1}is pulling me towards her with a stronger force than her mass.'{\i}

  11
  {\i1}At that moment,{\i}

  12
  {\i1}just like Newton's apple,{\i}

  13
  {\i1}without stopping, I rolled towards her until I fell on her..{\i}

  14
  {\i1}...with a loud thud.{\i}

  15
  {\i1}...with a thump, thump.{\i}

  16
  The red crossing was amazing! You made it, right?

  17
  It's so fascinating!

  18
  Mister!

  19
  {\i1}My heart keeps bouncing between the sky and the ground.{\i}

  20
  Are you angry?

  21
  {\i1}It was my first love!{\i}

  22
  {\i1}- Episode 5 -{\i}

  23
  I... will walk.

  24
  It's okay to stop the car over there.

  25
  I memorized the area around the hotel,

  26
  - ...and if I walk I will be there soon-\N- That's fine then.

  27
  Goodbye!

  28
  {\i1}Only the Goblin wife{\i}

  29
  {\i1}can pull out the sword.{\i}

  30
  {\i1}When she pulls out the sword, you will become dust and finally be at peace.{\i}

  31
  Life is a mixture of various genres.

  32
  What genre was your day?

  33
  A romantic comedy? A strange, but beautiful fantasy?

  34
  A sad melodrama?

  35
  Can you not do this?

  36
  Talk to me like a normal person. You scare me when you act like this.

  37
  I'm sorry for startling you. I want to ask you for a favour.

  38
  I'm really sorry for asking this, but can you fill up the refrigerator that's in the room where I used to live?

  39
  The refrigerator?

  40
  It hasn't been too long since I passed away; mom was busy with the funeral and hasn't been to my place yet.

  41
  If my mom finds out that the refrigerator is empty

  42
  she will be heartbroken. Please help me out!

  43
  But... I don't have any money.

  44
  Ah... I haven't thought about it. I'm sorry.

  45
  Ah! There is a way!

  46
  Thanks

  47
  โซ {\i1} And I'm here {\i} โซ

  48
  โซ {\i1} Just, just like I used to be {\i} โซ

  49
  โซ {\i1} And we were here {\i} โซ

  50
  โซ {\i1} In old days with you {\i} โซ

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: [Viki] Goblin.E05.161216.Thai.ssa