• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • General And I

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath general-and-i-ep02.Thai.ssa ] by : wanida_geo
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever

  2
  {\i1}[General And I]{\i}

  3
  {\i1}[Episode 2]{\i}

  4
  Run, Your Highness!

  5
  - Your Highness!\N- Run!

  6
  {\i1}Your Highness!{\i}

  7
  {\i1}Your Highness!{\i}

  8
  Your Highness!

  9
  Your Highness!

  10
  {\i1}Your Highness!{\i}

  11
  If you want a fight, one of us must die.

  12
  When two armies are at war\Nthe winner takes all.

  13
  Meet your doom!

  14
  Are you toying with me?

  15
  Use your weapon!

  16
  Prince of Jing An.

  17
  You've aged.

  18
  Three years ago

  19
  we could still engage in combat\Nfor 200 rounds.

  20
  Yet now, you can't even\Ntake three of my stances.

  21
  I'd rather die than be humiliated!

  22
  Kill me!

  23
  There's nothing more pathetic than\Na hero who lived past his prime.

  24
  I won't kill you today.

  25
  There's no point in fighting anymore.

  26
  Since I owe you my life, you can take it!

  27
  My son...

  28
  Only bloodshed could summon\Nthe courage in people of Yan.

  29
  My son will avenge me.

  30
  And you, you will know no peace.

  31
  Your Highness!

  32
  {\i1}[Prince of Jing An Manor's\Nbodyguard, Dong Zhuo]{\i}

  33
  Are you all right, Your Highness?

  34
  Supreme Princess\Nthe young prince is alive!

  35
  Supreme Princess!

  36
  Supreme...

  37
  Mother!

  38
  Young Master, we've arrived.

  39
  {\i1}[Prince of Jing An, He Sheng's Tomb]{\i}

  40
  {\i1}[Prince of Jing An, He Sheng's Tomb]{\i}

  41
  {\i1}[By Chu Bei Jie]{\i}

  42
  Chu Bei Jie...

  43
  Your Highness...

  44
  Father...

  45
  I have come late.

  46
  Father, I have come late!

  47
  {\i1}[General of Yan State, Lu Ke]{\i}

  48
  Dong Zhuo.

  49
  Take care of my father.

  50
  Your Highness.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath general-and-i-ep02.Thai.ssa