• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • General And I

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath general-and-i-ep51.Thai.ssa ] by : wanida_geo
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever

  2
  {\i1}[General And I]{\i}

  3
  {\i1}[Episode 51]{\i}

  4
  Bei Jie...

  5
  Bei Jie.

  6
  - Thirteen.\N- Are you all right?

  7
  I'm fine.

  8
  Kill them!

  9
  Some impenetrable army this is.

  10
  Thirteen!

  11
  Bear with it.

  12
  Thirteen.

  13
  Don't be scared.

  14
  Bei Jie...

  15
  Ping Ting, what is going on?

  16
  It's all right now.

  17
  A troop of Liang's soldiers came\Nand defeated Bai Lan's soldiers.

  18
  Really?

  19
  - I'll come and take a look.\N- Don't!

  20
  There are dead people everywhere.

  21
  You and the children will be scared.

  22
  - I'm not scared! I want to see!\N- I want to see too!

  23
  No, be good.

  24
  Be good.

  25
  Bei Jie.

  26
  This is all my fault.

  27
  I got you hurt.

  28
  I'm willing to die for you.

  29
  Are we still going to the plum woods?

  30
  No.

  31
  Let's head back to Jiaoyan Casino.

  32
  Ping Ting, there are\Ndead people everywhere.

  33
  How do we go out?

  34
  Will the children be frightened?

  35
  Ze Qing. Chang Xiao.

  36
  Let's play a game.

  37
  - Yes!\N- Yes!

  38
  In a minute, we'll walk out of this cave.

  39
  Both of you will have\Nto keep your eyes shut.

  40
  Whoever opens his eyes won't\Ngrow up to be a big hero.

  41
  All right.

  42
  Mother, if I follow the rule,\Nwill I grow up to be a big hero?

  43
  If you both follow the game rule

  44
  you will grow up to become mighty heroes.

  45
  Yes!

  46
  - Big hero!\N- Big hero!

  47
  I want to be a big hero!

  48
  - Big hero!\N- Big hero!

  49
  Mother, what is it?

  50
  Can I open my eyes now?

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath general-and-i-ep51.Thai.ssa