• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • General And I

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath general-and-i-ep58.Thai.ssa ] by : wanida_geo
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever

  2
  {\i1}[General And I]{\i}

  3
  {\i1}[Episode 58]{\i}

  4
  Report!

  5
  What should we do?

  6
  Statesman!

  7
  How is it?

  8
  Report from the frontline!

  9
  Great General Lu Ke\Nwas killed in combat at the city gate!

  10
  - Killed?\N- Killed?

  11
  What should we do?

  12
  Statesman.

  13
  What should we do?

  14
  Statesman.

  15
  Why don't we surrender?

  16
  Please surrender!

  17
  Let's just surrender.

  18
  Let's surrender, Statesman.

  19
  Make a decision, Statesman.

  20
  If we don't surrender, we'll all be dead!

  21
  Even Lu Ke is already killed.

  22
  All is lost!

  23
  Why aren't you more careful?

  24
  I suddenly felt uneasy.

  25
  It's as if...

  26
  Something bad is about to happen.

  27
  You must be too tired.

  28
  Get some rest soon.

  29
  You didn't have to do all these chores.

  30
  You have me here.

  31
  Everything will be fine.

  32
  Mother!

  33
  The little magpies seem to be sick.

  34
  They won't eat anything.

  35
  They must not be used to\Nbeing away from their parents.

  36
  I'll take them home then.

  37
  Sure, go on.

  38
  Could you send them home for me?

  39
  I can't reach that high.

  40
  Definitely.

  41
  {\i1}Hurry up! Quickly!{\i}

  42
  {\i1}Take this with you!{\i}

  43
  {\i1}- Let's go!\N- Quickly!{\i}

  44
  {\i1}Take it with you!{\i}

  45
  {\i1}- What are you taking?\N- Take it!{\i}

  46
  {\i1}Over here! Go over here!{\i}

  47
  {\i1}- Get going!\N- This is mine!{\i}

  48
  {\i1}What are you doing? Hurry up!{\i}

  49
  {\i1}What are you doing? Quickly!{\i}

  50
  {\i1}Over here!{\i}

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath general-and-i-ep58.Thai.ssa