• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Ten Miles of Peach Blossoms (aka Eternal Love)

  ความสำเร็จ 8.59% [ C fakepath EternalLove-18.Thai.ssa ] by : wanida_geo
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever
  ซับไตเติ้ลจาก dramafever
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:04 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}[Episode 18]{\i}
  ตอนที่ 18
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  3
  There are many injured soldiers inside.\NIt's not correct for a woman to enter.
  มีทหารที่บาดเจ็บมากมายข้างใน มันไม่ถูกต้องที่จะให้ผู้หญิงเข้าไปได้i
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  4
  Wait out here for me.
  รอฉันตรงนี้ก่อนนะ
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  5
  Second Prince.
  เจ้าชายองค์ที่สอง
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  6
  Your Highness.
  ใต้ฝ่าพระบาท
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  7
  - Your Highness.\N- Your Highness.
  ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าพระบาท
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  8
  These soldiers may belong to Chang Sea,\Nbut they acknowledge you more.
  ทหารเหล่านี้เป็นของชางซี แต่พวกเขายอมรับท่านมากขึ้น
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  9
  Ever since I returned from\NKunlun Mountain
  ตั้งแต่ฉันกลับจากภูเขาคุนหลุน
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  10
  I've been leading the army\Nin place of my uncle all these years.
  ฉันนำกองทัพเข้ามาในที่ของลุงทั้งปีนี้
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:10 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  11
  Naturally, they would look to me.
  โดยธรรมชาติพวกเขาจะมองมาที่ฉัน
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  12
  Uncle has no sons.
  ลุกฉันไม่มีลูกชาย
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  13
  This is also why he won't break ties\Nwith the Mermaid Clan so easily.
  นี่คืออีกเหตูผลที่ทำไมลุงถึงไม่ทำตัวเสมอกับคนใช้ง่ายๆ
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  14
  After all, the Celestial Tribe\Nrules from so far away.
  หลังจากนั้น กฏของเผ่าเกี่ยวกับท้องฟ้่าก็ห่างหายไป
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  15
  When the Celestial Army leaves,\Nleaving him with the Mermaid Clan
  เมื่อกองทัพที่เกี่ยวกับท้องฟ้าออกไป ทิ้งเขาไว้กับคนรับใช้
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  16
  it will be the Chang Sea Army\Nwho suffers the retaliation.
  มันน่าจะเป็นกองทัพของชางซี ผู้ที่อดทนกับการตอบโต้
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  17
  If there is a war, you must\Nbe ruthless and leave no survivors.
  ถ้านี่เป็นสงคราม คุณต้องไม่ปราณีและไม่ให้ใครมีชีวิตรอด
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  18
  Save my leg.
  รักษาขาเอาไว้
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  19
  Do you want your leg or your life?
  คุณต้องการอะไรล่ะ ระหว่างชีวิตกับขา
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  20
  If someone like me loses my leg,\Nthat is as good as losing my life.
  ถ้าใครคนนึงเหมือนฉันสูญเสียขา นั่นดีกว่าสูญเสียชีวิต
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  21
  How will I earn a living?
  แล้วเราจะหาเลี้ยงชีพยังไง
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  22
  Listen.
  ฟัง
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  23
  Your leg has been too severely injured.
  ขาของคุณบาดเจ้บอย่างรุนแรง
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  24
  Army Physician.
  กองทัพหมอ
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  25
  Your Highness.
  ใต้ฝ่าพระบาท
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  26
  What is the condition of their injuries?
  การบาดเจ็บของพวกเขาเกิดจากเงื่อนไขอะไร
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  27
  It... It isn't good.
  มันเอ่อ..มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  28
  Do you want to return home?
  คุณต้องการจะกลับบ้านมั้ย
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  29
  Even in my dreams.
  แม้ในความฝันของฉัน
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  30
  If I gave you a chance to end\Nthis fighting
  ถ้าฉันให้โอกาสคุณในการจบสงครามนี้
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:17:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  31
  that has gone on for dozens of millennia,\Nwould you be willing to take it?
  ถึงมันจะผ่านไปเป็น 12 ล้านปี คุณจะยังเต็มใจที่จะรับมันอยู่มั้ย
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  32
  I would! I would!
  ฉันเต็มใจ ฉันจะทำ
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  33
  Everyone, I have a request to make.
  ทุกคน ฉันมีคำเรียกร้องที่จะทำ
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  34
  Will you lend me your assistance?
  พวกเจ้าจะให้ความช่วยเหลือฉันมั้ย
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  35
  Your Highness, we are just\Ninjured soldiers.
  ใต้ฝ่าพระบาท พวกทหารของเราเพิ่งบาดเจ็บ
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  36
  We could risk our lives for you but\Nhow could men like us make a difference?
  พวกเรายอมเสี่ยงชีวิตที่จะสละชีวิตเพื่อฝ่าบาท แต่ตอนนี้ผู้ชายเหมือนพวกเรากำลังทำสิิ่งที่แตกต่าง
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  37
  In this main tent, there are\Nonly about 40 men.
  ในเต๊นท์หลัก มีทหารประมาณ 40 คน
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  38
  How can we help you?
  พวกเราจะช่วยคุณได้ยังไงบ้าง
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  39
  I know what you are all worried about.
  ฉันรู้อะไรที่คุณกังวลอยู่
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  40
  After all, Chang Sea Army doesn't want\Nto wage war against the Mermaid Clan.
  หลังจากนี้กองทัพของชางซีจะไม่ต้องการ่าจ้างของการต่อต้านสงคราม
  เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:27:11 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  41
  You're afraid you'll be\Ncommitting a crime.
  คุณกลัว ที่จะได้ก่ออาชญากรรมนี่ใช่ไหม
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 22:58:20 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  42
  Your Highness, we are\Nnot afraid of dying.
  ใต้ฝ่าพระบาท เราไม่ได้กลัวที่จะตาย
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 22:58:33 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  43
  We're afraid that a war
  พวกเราแค่กลัวการทำสงคราม
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 22:58:33 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  44
  will bring disaster\Nto our parents and wives.
  จะนำภัยพิบัติมาให้พ่อแม่และภรรยาของพวกเรา
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 22:58:33 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  45
  Yes, the Mermaids are violent.\NThey take their revenge.
  ใช่
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 22:58:33 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  46
  In our endless fight

  47
  we are the ones who are injured,\Nthe ones who joined the army.

  48
  Should there be a great war,\Nwinning would be good

  49
  but if we lose, the army will just\Ngive a document of surrender

  50
  while us underlings will be\Nleft in misery.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath EternalLove-18.Thai.ssa