• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Ten Miles of Peach Blossoms (aka Eternal Love)

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath EternalLove-19.Thai.ssa ] by : wanida_geo
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever

  2
  {\i1}[Episode 19]{\i}

  3
  Ye Hua!

  4
  You plotted to kill my son.

  5
  Today, I will have you\Ndie by my Soul Slayer!

  6
  Attack!

  7
  Attack!

  8
  Attack!

  9
  {\i1}Why do I feel so flustered tonight?{\i}

  10
  Ye Hua?

  11
  Ye Hua?

  12
  Is he asleep?

  13
  Ye Hua!

  14
  Your Highness!

  15
  Your Highness!

  16
  {\i1}Ye Hua? Ye Hua, wake up! Ye Hua!{\i}

  17
  {\i1}- Ye Hua, hold on! Hold on!{\i}\N- Ye Hua?

  18
  {\i1}- Ye Hua, wake up! Wake up!{\i}\N- Ye Hua?

  19
  What's wrong, Ye Hua?

  20
  Ye Hua!

  21
  Ye Hua, wait for me!

  22
  Ye Hua!

  23
  Ye Hua!

  24
  Ye Hua!

  25
  Ye Hua! Ye Hua!

  26
  {\i1}Ye Hua!{\i}

  27
  {\i1}Ye Hua!{\i}

  28
  {\i1}Ye Hua!{\i}

  29
  {\i1}Ye Hua!{\i}

  30
  {\i1}Ye Hua!{\i}

  31
  {\i1}Ye Hua!{\i}

  32
  {\i1}Ye Hua!{\i}

  33
  Ye Hua!

  34
  Ye Hua!

  35
  Ye Hua!

  36
  Ye Hua!

  37
  Ye Hua! Ye Hua!

  38
  Who are you?

  39
  Where is Ye Hua?

  40
  Where is Ye Hua?

  41
  Why would you know the crown prince?

  42
  Speak!

  43
  I don't know any crown prince.

  44
  I just want to find Ye Hua.

  45
  Where is Ye Hua?

  46
  Impudence.

  47
  Who are you to speak\Nthe crown prince's given name?

  48
  Please calm your anger, Father.

  49
  Please calm down, Heavenly Lord.

  50
  Stop right there.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath EternalLove-19.Thai.ssa