• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Strange Family

  별난 가족

  ประเภท : Romantic , Family
  กำกับ : Lee Deok-Gun
  หมวดหมู่หนัง : ซีรี่ย์เกาหลี
  เรื่องย่อ :

  ‘The Unusual Family’ is about two country girls with different dreams. There is a girl from the countryside, named Kang Dan Yi (Lee Shi Ah). She wants to support rural communities. And, there’s Kang Sam Wol (Gil Eun Hye) who is happy to leave her hometown and has a dream of becoming one like Cinderella. With two different dreams, they both move over to Seoul. How would their life change in the near future? 

  อัพโหลดโดย : MobMib
  รูปตัวอย่าง
  Strange Family

  ตัวอย่าง

  ซับไตเติล
  • Subtitle .SSA
  อันดับ ชื่อไฟล์ สถานะ Translate Upload TH Download
  1 C fakepath The Unusual Family.E001.Thai.ssa 14.84% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  2 C fakepath The Unusual Family.E002.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  3 C fakepath The Unusual Family.E003.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  4 C fakepath The Unusual Family.E004.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  5 C fakepath The Unusual Family.E005.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  6 C fakepath The Unusual Family.E006.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  7 C fakepath The Unusual Family.E007.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  8 C fakepath The Unusual Family.E008.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  9 C fakepath The Unusual Family.E009.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  10 C fakepath The Unusual Family.E010.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  11 C fakepath The Unusual Family.E011.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  12 C fakepath The Unusual Family.E012.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  13 C fakepath The Unusual Family.E013.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  14 C fakepath The Unusual Family.E014.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  15 C fakepath The Unusual Family.E015.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  16 C fakepath The Unusual Family.E016.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  17 C fakepath The Unusual Family.E017.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  18 C fakepath The Unusual Family.E018.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  19 C fakepath The Unusual Family.E019.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  20 C fakepath The Unusual Family.E020.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  21 C fakepath The Unusual Family.E021.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  22 C fakepath The Unusual Family.E022.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  23 C fakepath The Unusual Family.E023.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  24 C fakepath The Unusual Family.E024.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  25 C fakepath The Unusual Family.E025.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  26 C fakepath The Unusual Family.E026.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  27 C fakepath The Unusual Family.E027.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  28 C fakepath The Unusual Family.E028.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  29 C fakepath The Unusual Family.E029.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  30 C fakepath The Unusual Family.E030.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  31 C fakepath The Unusual Family.E031.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  32 C fakepath The Unusual Family.E032.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  33 C fakepath The Unusual Family.E033.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  34 C fakepath The Unusual Family.E034.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  35 C fakepath The Unusual Family.E035.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  36 C fakepath The Unusual Family.E036.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  37 C fakepath The Unusual Family.E037.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  38 C fakepath The Unusual Family.E038.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  39 C fakepath The Unusual Family.E039.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  40 C fakepath The Unusual Family.E040.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  41 C fakepath The Unusual Family.E041.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  42 C fakepath The Unusual Family.E042.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  43 C fakepath The Unusual Family.E043.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  44 C fakepath The Unusual Family.E044.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  45 C fakepath The Unusual Family.E045.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  46 C fakepath The Unusual Family.E046.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  47 C fakepath The Unusual Family.E047.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  48 C fakepath The Unusual Family.E048.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  49 C fakepath The Unusual Family.E049.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  50 C fakepath The Unusual Family.E050.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  51 C fakepath The Unusual Family.E051.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  52 C fakepath The Unusual Family.E052.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  53 C fakepath The Unusual Family.E053.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  54 C fakepath The Unusual Family.E054.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  55 C fakepath The Unusual Family.E055.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  56 C fakepath The Unusual Family.E056.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  57 C fakepath The Unusual Family.E057.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  58 C fakepath The Unusual Family.E058.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: Strange Family